Hoofdstuk 3. Wat is een merkregistratie?

In dit hoofdstuk leggen wij uit waarom het belangrijk is dat je jouw merk laat registreren. Daarnaast leggen we uit wie een merk kan registreren, waar je dit kan doen en voor welke landen en/of regio’s je dit kunt laten vastleggen. We staan verder stil bij de verschillende tekens die vaak gebruikt worden (©, ® en ™) en wanneer je deze mag gebruiken. We gaan in op de vragen vanaf wanneer je jouw merk kunt gaan gebruiken en wanneer de inschrijving van het merk vervalt. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag waarom registreren alleen onvoldoende is en wat de risico’s zijn wanneer je jouw merk niet registreert. Als laatste staan we stil bij de kosten en waarden van een merkregistratie.

 • Weten waarom je je merk moet laten registreren?

  Pas wanneer jij je merk hebt laten registreren, kun je voorkomen én kun je er tegen optreden dat een ander jouw merk, of een merk dat er erg op lijkt, gebruikt. Hierdoor zorg je ervoor dat consumenten en andere bedrijven jouw product of dienst direct herkennen (wanneer zij jouw merk zien en weten dat de producten of diensten van jou afkomstig zijn). Zo bouw je een goede marktpositie op en creëer je goodwill met jouw merk, waardoor het meer waard wordt.

  In het kort waarom je je merk moet registreren: 

  1. MONOPOLIE:  je verkrijgt het alleenrecht op het gebruik van je merk® voor jouw activiteiten;
  2. ®-TEKEN: gebruik van dit teken straalt professionaliteit uit en schrikt derden af;
  3. CREËER WAARDE: de opgebouwde goodwill zit in het merk® besloten en kan (los) worden verkocht, verpand en in licentie gegeven worden;
  4. PREVENTIEF: Voorkom juridische problemen met derden en zorg voor rechtszekerheid (voor jouzelf, je concurrenten, maar ook voor je klanten);
  5. DOORSTART: door de merkrechten niet in de werkmaatschappij in eigendom te geven, maar in privé of in de bovenliggende holding, kan voorkomen worden dat na een faillissement anderen onder jouw naam verder gaan. Een voorbeeld waarbij dit mis ging was bij de familie van Gils. Door dit niet goed te regelen, mogen zij nu geen kleding meer onder hun eigen naam op de markt brengen.
 • Weten wie er een merk kan registreren?

  In principe kan iedereen een merkaanvraag doen en zijn merk registreren. De merkhouder kan een natuurlijk persoon zijn (zoals jijzelf) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V., N.V., stichting of een holding). Het is van de situatie afhankelijk wie de beste houder voor het merk zal zijn. Lees meer over de merkhouder

 • Weten waar je een merk kan aanvragen?

  Wij kunnen een merkaanvraag voor je verzorgen. Een merk voor de Benelux kun je aanvragen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

  Voor een merk dat geldig is in andere landen kun je naar de verschillende nationale merkenbureaus. Hiervoor moet je wel een adres hebben in dat land, anders loopt de aanvraag via een lokaal merkenbureau. Merk-Echt heeft een groot netwerk van agenten, waarmee in vrijwel alle landen van de wereld een merkaanvraag kan worden ingediend om een merkregistratie te krijgen. Hierdoor is het niet nodig dat je zelf moet zorgen voor de juiste procedure van de merkaanvraag in dat land, dat doen wij gewoon voor je.

  Bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO, voorheen OHIM) kan er een EU-merk aangevraagd worden dat geldt in de gehele Europese Unie. Voorlopig zijn dit nog 27 landen, tot na de Brexit.

  Merk-Echt: waar kun je een merk aanvragen?
  Pas op! Een veel gemaakte fout: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en een aantal landen in de Balkan zijn geen lid van de EU. Wanneer je daar ook zaken doet, vergeet deze dan niet mee te nemen in je merkaanvraag.

  Via de World Intellectual Property Organization (WIPO) kan een internationaal merk voor meer dan 100 verschillende landen naar keuze aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt dan ingediend bij het bureau waar de eerste aanvraag is gedaan.

 • Weten in welke landen je een merk kan registreren?

  In principe kun je in ieder land een merk aanvragen. Je kunt ervoor kiezen om dat in ieder land apart te regelen. Voor bepaalde regio’s kun je dit ook in één keer doen. Ben je in een (groot) deel van de Europese Unie actief? Dan is het altijd goedkoper om een EU-merk aan te vragen. Je merk is dan in de gehele Europese Unie geregistreerd. En via een internationaal merk bij het WIPO kun je jouw merk in één keer in meer dan 100 verschillende landen registreren.

   

   

 • Weten of ik ook een merk kan krijgen voor alleen nederland?

  Nee, dit is niet mogelijk. Als je een merk registreert in Nederland, registreer je dit merk automatisch in de gehele Benelux. Je krijgt er dan dus meteen een merkregistratie voor België en Luxemburg bij.

 • Weten hoe ik mijn merk wereldwijd bescherm?

  Je kunt jouw merk niet met één registratie wereldwijd beschermen: dit dien je per land te doen. Het is wél mogelijk om, via een EU-merk, jouw merk voor de gehele Europese Unie vast te leggen. En via een internationaal merk bij het WIPO kun je jouw merk in één keer in meer dan 100 verschillende landen registreren. Voor de landen die niet bij het WIPO zijn aangesloten, kun je via nationale merkregistraties óók in deze landen een merkregistratie krijgen. Op deze manier kun je met verschillende registraties jouw merk toch wereldwijd beschermen. Houd er wel rekening mee dat de prijzen per land kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s. Een wereldwijd geregistreerd merk is daarmee dus al snel een investering van tonnen.  

  Merk-Echt heeft een groot netwerk aan nationale merkagenten. Hierdoor kunnen wij je goed adviseren bij de keuze voor de landen waarin je jouw merk wil registreren. Bijkomend voordeel: je hoeft niet voor ieder land zelf de procedure uit te zoeken, dat hebben wij al voor je gedaan.

 • Weten wat de tekens ©, ® en ™ betekenen?

  De tekens ©, ® en ™ worden wel eens met elkaar verward, maar betekenen niet hetzelfde.

  © staat voor ‘copyright’ (auteursrecht). Wanneer ergens auteursrecht op rust hoeft dit in Nederland niet geregistreerd te worden. Maar pas op: in de VS is dit wel vereist. Met dit teken wil men verduidelijken dat er bijvoorbeeld op een woord of logo ook het auteursrecht rust en je dit niet zonder toestemming van de auteursrechteigenaar mag gebruiken.

  ® staat voor ‘registered trademark’ (geregistreerd merk). Dit teken wordt gebruikt om aan te geven dat het merk is ingeschreven in het merkenregister en daarmee is geregistreerd. Het wordt gebruikt om aan te geven dat je bijvoorbeeld een woord of logo niet kunt gebruiken zonder toestemming van de houder van dit merkrecht.

  ™ staat voor ‘unregistered trademark’ (niet geregistreerd merk). Hierbij wordt aangegeven dat de aanvraag voor het merk wel is gedaan, maar dat deze nog niet is geregistreerd. Dit wordt vooral gebruikt als waarschuwing dat dit merk binnenkort waarschijnlijk wél beschermd is. 

 • Weten wanneer ik een ® teken mag gebruiken?

  Dit teken mag je gebruiken wanneer het merk is ingeschreven in het merkenregister. Je moet oppassen met het gebruik van dit teken. In sommige landen, zoals de VS, wordt er met dit teken aangeduid dat het merk geregistreerd is. Dit is handig omdat dan gemakkelijker bewezen kan worden dat degene die het merk gebruikte zonder toestemming, fout zat. In Nederland is dit niet nodig. In de VS is het dan ook verboden om dit teken te gebruiken wanneer je het merk niet hebt geregistreerd. Dit wordt aangemerkt als fraude. Je moet dus oppassen met het gebruiken van dit teken wanneer je je merk (nog) niet geregistreerd hebt. Lees meer over de tekens ©, ® en ™.

 • Weten wanneer ik mijn merk kan gaan gebruiken?

  Je kunt je merk gaan gebruiken wanneer jij wil, de afweging wanneer je het wil laten registreren is echter wel belangrijk om te maken.

  Wanneer je weet wat je wil, welke kant je op gaat met je producten en je bedrijf en je verwacht dat je binnen een bepaalde periode succesvol gaat worden, is dat hét moment om te registreren. Wanneer je dat niet doet en investeringen gaat doen met de merknaam en er vervolgens achterkomt dat het merk al gebruikt wordt of teveel lijkt op een ander, is dat zonde van je geld, tijd en moeite. Kortom, registreer je merk vlak voordat je succesvol wordt en in ieder geval voordat je er veel geld in investeert.

  Het is zelfs zo dat je je merk binnen 5 jaar nadat het is ingeschreven moet gebruiken. Wanneer je dat niet doet en iemand vraagt eenzelfde soort merk aan, kan je jouw merk verliezen.
  Wanneer je merk eenmaal is geregistreerd kun je het 10 jaar lang gebruiken, daarna kun je het telkens met 10 jaar verlengen.

 • Weten hoe lang een merk is ingeschreven? met andere woorden: wanneer vervalt een merk?

  Wanneer je een merk registreert, krijg je een alleenrecht om dat merk voor de beschreven producten en diensten te gebruiken voor 10 jaar. Na 10 jaar moet je de merkregistratie verlengen. Wij kunnen dit voor jou in de gaten houden en je op de hoogte stellen wanneer het tijd is voor een merkverlenging. Pas daarbij wel op voor spookfacturen!

  Daarnaast is het van belang dat wanneer andere mensen jouw merk of een merk dat sterk op dat van jou lijkt gebruiken en je hier niets tegen doet, je jouw monopoly kunt verliezen. Deze zorg kunnen wij voor je uit handen nemen met onze merkbewakingsservice. Merkaanvragen die jouw merk kunnen schaden kunnen wij voor je opsporen en in overleg met jou kunnen wij voor je hiertegen optreden. 

 • Weten waarom alleen registreren niet voldoende is?

  Alleen registreren van je merk is onvoldoende. Wanneer je niet optreedt tegen anderen die jouw merk of een merk wat er sterk op lijkt gebruiken, kan dit betekenen dat jouw merk zijn waarde verliest.

  Daarnaast is het van belang dat je binnen 5 jaar nadat je het merk hebt geregistreerd, je het merk ook daadwerkelijk gebruikt. Doe je dit niet en een ander gebruikt jouw merk wel na die 5 jaar, kun je er niet meer tegen optreden.

  Het optreden tegen anderen die jouw merk of een merk dat er sterk op lijkt gebruiken, kunnen wij voor je uit handen nemen met onze merkbewakingsservice. We sporen merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden en onze juristen kunnen voor je ertegen optreden.

 • Na de merkregistratie nog producten en diensten toevoegen. kan dat?

  De door jou gekozen producten en diensten bepalen de beschermingsomvang van je merk (de reikwijdte van de bescherming). Je merkenrecht geldt dus alleen voor de producten en diensten die je vermeldt. Denk er daarom goed over na welke je kiest, want nadat je merk is ingediend, kun je er geen nieuwe meer aan toevoegen. Wil je jouw merk toch gebruiken voor nieuwe producten of diensten, dan moet je een nieuw merk aanvragen waarin deze producten of diensten beschreven staan. Houd er ook rekening mee dat je je merk moet gebruiken voor de aangegeven producten en diensten om er zeker van te zijn dat er geen inbreuk op wordt gemaakt.

 • Na de merkregistratie het merk/logo nog wijzigen. kan dat?

  In beginsel geldt dat wanneer een logo geregistreerd is er niets meer gewijzigd kan worden. Nu is er bij het aanpassen van je logo/ huisstijl gelukkig enigszins speelruimte. Gebruik je bijvoorbeeld nét een andere tint blauw? Of wordt de compositie van woord en beeld een beetje aangepast? Dan is de kans groot dat ‘de totaalindruk’ voldoende hetzelfde blijft  – en volstaat jouw bestaande merkregistratie.
  Meer informatie over het wijzigen van je merk/logo

 • Weten of een restyling van het merk gevolgen heeft voor mijn merkregistratie?

  Het is belangrijk om te controleren of het merk dat je gebruikt overeenkomt met jouw merkregistratie. Is dit niet (meer) het geval, dan moet je mogelijk actie ondernemen door een nieuw merk aan te vragen. Het is namelijk niet toegestaan de naam en/of vormgeving van een bestaande merkregistratie te wijzigen in het merkenregister. Indien je geen nieuwe aanvraag voor je gerestylde merk verricht, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor het instandhouden van, en het succesvol kunnen inroepen van je merk. 

  • Heb je een woordmerk geregistreerd en is de naam ongewijzigd gebleven, maar heb je enkel de vormgeving ervan gewijzigd, dan is het waarschijnlijk niet noodzakelijk een nieuwe merkaanvraag te verrichten.
  • Heb je een beeldmerk geregistreerd en je nieuwe vormgeving wijkt hiervan af, dan is een nieuwe merkaanvraag wel gewenst omdat anders jouw nieuwe vormgeving niet is beschermd. Indien je naam wijzigt is het in bijna alle gevallen nodig een nieuwe merkaanvraag voor deze nieuwe naam te verrichten.
 • Weten hoe een logo in meerdere kleuren vastgelegd moet worden?

  • Gebruik je een logo in kleur maar is het alleen geregistreerd in zwart/wit?
   Dan is het niet beschermd en kun je niet optreden als iemand anders het logo gebruikt in een vergelijkbare kleurstelling. Daarnaast vervallen je merkrechten. 
  • Heb je een logo in kleur met een combinatie van kleuren?
   Registreer het dan niet alleen als woordmerk maar ook in kleur. 
  • Wil je de beschermingsomvang en de levensduur vergroten?
   Registreer dan je logo in grijswaarden en in een
   modelregistratie. De modelregistratie beschermt de vormgeving van het model. 
  • Heb je een logo in diverse kleuren en/of variaties?
   Registreer dan naast een woordmerk ook alle varianten van het merk in kleur.
  • Is je budget beperkt?
   De beste optie is dan je logo registreren in grijswaarden en de meest gebruikte kleur. De andere kleur registreer je in een aparte modelaanvraag.
 • Weten wat de risico’s zijn als ik mijn merk niet registreer?

  Er zitten een aantal risico’s aan het gebruiken van een niet-geregistreerd merk. Wij zetten er hier slechts enkele voor je uiteen:

  1. Wanneer je jouw merk niet registreert, kun je er niets tegen doen dat een ander jouw merk (of een merk dat daar sterk op lijkt) gebruikt. Dit betekent dat wanneer jij een goede reputatie hebt opgebouwd in de markt waarin je werkzaam bent, iemand anders daar gemakkelijk gebruik van kan maken;
  2.  Je komt er ook niet achter of je niet (per ongeluk) bezig bent een merk op te bouwen dat merkinbreuk maakt op een ander geregistreerd merk. Besef je dat je dus het risico neemt dat er op een slechte dag iemand met een schadevergoedingseis op de stoep kan staan. De juridische kosten die je dan maakt zijn een veelvoud van de kosten van een registratie. In dit soort situaties moet degene die inbreuk maakt namelijk alle juridische kosten van de ander vergoeden, naast de schadevergoeding die je moet betalen omdat je de merkhouder commerciële schade hebt berokkend;
  3. Iemand anders kan zien dat jij succesvol begint te worden en zien dat jij je merk niet hebt vastgelegd. Dit kan nadelige gevolgen hebben, omdat zij nu het merk vast kunnen leggen. Bij merkregistraties geldt immers: “wie het eerst komt, die het eerst maalt” (tenzij je kunt bewijzen voor de rechter dat iemand jouw naam ter kwader trouw heeft geregistreerd);
  4. China - we kennen (horror)verhalen van ondernemers die iets lieten maken in China bij leverancier A. Aangezien ze hun producten alleen in de Benelux op de markt brachten, hadden ze ook alleen een Benelux merkregistratie. Nadat ze een keer spullen hadden laten maken in China bij een andere leverancier, bleken die in China niet door de douane te worden vrijgegeven omdat leverancier A hun merk had laten vastleggen. Wat doe je dan? Je opties zijn gelimiteerd: je kunt óf jaren procederen in China, óf leverancier A afkopen zodat je je spullen op tijd hier kunt hebben.  Voor slechts enkele honderden euro's leg je je merk in verschillende landen en/of regio’s vast en kun je dit soort vervelende situaties voorkomen.

  Twijfel je nog? Lees waarom het belangrijk is om je naam te registreren.

 • Weten wat een merk kost?

  De kosten voor het vastleggen van een merk zijn bijna niets! Je inboedelverzekering is duurder, dus als je naam je meer waard is dan je inboedel… Ter vergelijking: voor ongeveer de prijs van visitekaartjes en briefpapier heb je ook voor 10 jaar je merkrechten vastgelegd.

  De daadwerkelijke kosten voor een merkinschrijving kunnen variëren. Dit is afhankelijk van het aantal landen waarin je je merk wilt inschrijven, de categorieën (‘klassen’) waarin je jouw merk wil laten gelden en de duur. Voor dit laatste geldt namelijk dat je na 10 jaar je merk zult moeten verlengen, wat ook kosten met zich meebrengt. Je kunt bij ons altijd een op maat gemaakte offerte met naamsonderzoek aanvragen. Hierbij onderzoeken wij of jouw merknaam nog vrij is en zetten wij de kosten voor een merkaanvraag voor je uitéén.

 • Weten wat een merknaam registreren kost?

  Wat een merknaam registreren kost, hangt af van o.a. het gebied waar je wilt registreren en voor hoeveel categorieën producten en/of diensten (de zogenaamde klassen) je wilt registreren. Voor de aanvraag van een Benelux merkregistratie in 1 klasse betaal je bij ons vanaf €595,- en voor de aanvraag van een EU merkregistratie in 1 klasse vanaf €1450,-.

 • Weten wat een merk waard is?

  Een definitie van merkwaarde is de som van hoeveel de mensen extra willen betalen, of hoe vaak ze kiezen op basis van verwachtingen, ervaringen, verhalen over en/of relaties met één merk ten opzicht van het alternatief.”

  De waarde van een merk ontstaat doordat men weet wat men kan verwachten als men jouw product of dienst koopt. Dat verwachtingspatroon heb je kunnen bereiken door te investeren in bijvoorbeeld reclame, garantie, consistentie en/of relaties. Als die investeringen serieuze bedragen beginnen te worden, wordt het tijd om je te verzekeren dat die investeringen alleen ten gunste van jou zijn en niet voor je concurrent(en). Zonder registratie heb je geen merkrechten. Daarnaast loop je geen risico meer dat iemand je ooit komt vertellen dat je zijn naam gebruikt en geen risico dat je niet kunt optreden tegen "copy-cats" en meelifters.

  Daarnaast kun je met een merk goodwill opbouwen. Dit maakt je merk bij een eventuele verkoop daarvan ook meer waard, omdat mensen het merk kennen en associëren met een goede onderneming. Mocht je in de toekomst je merk willen verkopen, dan geeft een officiële merkregistratie niet alleen meer waarde, maar maakt het ook mogelijk om dit apart van de onderneming te verkopen. 

 • Weten wat een merkregistratie kost?

  Wat een merkregistratie kost, is o.a. afhankelijk van  het gebied waar je wilt registreren en voor hoeveel categorieën producten en/of diensten (dit worden de klassen genoemd) je wilt registreren. Voor de aanvraag van een Benelux merkregistratie in 1 klasse betaal je bij ons vanaf €595,- en voor de aanvraag van een EU merkregistratie in 1 klasse vanaf €1450,-.

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Merk-Echt respecteert je privacy en we nemen contact met je op voor aanvullende vragen of voor jou relevante informatie, producten, diensten en aanbiedingen. Je kunt je altijd afmelden.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.