Algemeen

Op deze website informeert Merk Echt B.V., (hierna: “Merk Echt”) over haar dienstverlening. Omdat wij ook middels onze website en in het kader van onze dienstverlening diverse persoonsgegevens verwerken, informeren we je graag daarover in deze privacyverklaring.

Merk Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en de Telecommunicatiewet (de Tw).

Persoonsgegevens

Op onze website kun je jouw gegevens achterlaten in het kader van een mogelijke merkaanvraag, een juridisch geschil of andere vraag die je richt aan Merk Echt. Het beantwoorden van dergelijke vragen behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten van Merk Echt. De gegevens die hiertoe worden verstrekt zijn dan ook noodzakelijk om onze diensten te kunnen blijven verlenen. Daarnaast wil Merk Echt je een goed werkende website aanbieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker. Om dit te bewerkstelligen hebben we inzicht nodig in de gebruiksstatistieken van onze website. Daarnaast verwerkt Merk Echt gegevens die via e-mail of per telefoon aan haar worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde bedrijfsactiviteiten. 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt met jouw toestemming, om een overeenkomst uit te voeren (of voorafgaand daaraan maatregelen te nemen), op grond van een wettelijke verplichting  of op grond van het gerechtvaardigd belang van Merk Echt. Vanzelfsprekend kun je op elk moment jouw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@merkecht.nl. Merk Echt zal vervolgens de verwerking staken die gebaseerd was op deze toestemming.

Hierna wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Merk Echt verwerkt voor bepaalde doeleinden, en op welke grondslagen deze verwerkingen worden gebaseerd. Waar mogelijk staat ook aangegeven hoelang deze gegevens worden bewaard.

Verzoek tot gratis onderzoek

Op onze website bieden wij via een contactformulier de mogelijkheid aan om een gratis onderzoek te laten doen naar de beschikbaarheid van het door jou gewenste merk. Daarvoor vragen wij je om dit merk aan ons door te geven, en jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de onderzoeksgegevens met je te kunnen delen, en contact met je op te nemen bij eventuele (voorafgaande) vragen over het onderzoek of de onderzoeksresultaten. We zullen je ook bellen als we enkele dagen na het delen van onze onderzoeksresultaten nog geen reactie van je hebben ontvangen. Indien je ervoor kiest om geen merkaanvraag te laten verrichten zullen wij je gegevens na uiterlijk 3 maanden enkel nog ten behoeve van onze statistieken verwerken.

Afspraak inplannen

Het is mogelijk om direct een belafspraak in te plannen met een van onze adviseurs. Wij maken daarvoor gebruik van de dienst Calendly. Om die afspraak in te plannen dien je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer door te geven. Ook vragen we je om aan te geven over welk onderwerp je graag contact wenst. Indien je uiteindelijk geen klant van Merk Echt wordt, zullen wij de verkregen gegevens na uiterlijk 3 maanden enkel nog verwerken voor statistische doeleinden.

Calendy is gevestigd in de Verenigde Staten.  Voor de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten maken wij gebruik van de standard contractual clauses (een doorgiftecontract) met Calendly en zorgen wij ervoor dat je uitdrukkelijk toestemming geeft voor de doorgifte van jouw gegevens naar de VS en op de hoogte bent van de risico’s.

Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je inschrijven voor onze mailings. Wij versturen daarnaast vier keer per jaar een nieuwsbrief naar onze bestaande klanten. Onderaan iedere nieuwsbrief bieden wij de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens in dit kader en dus uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Aanvraag gidsen en informatie

Voor het aanvragen van onze gids ‘In 7 stappen naar een beschermd merk’ dien je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken in het daartoe bestemde formulier. Vervolgens sturen wij de whitepaper per e-mail toe. Binnen uiterlijk 5 dagen nemen wij ook telefonisch contact met je op om na te vragen of je aanvullende vragen hebt of we je ergens mee kunnen helpen.
Je kunt daarnaast belangrijke informatie aanvragen rondom jouw merkregistratie en de Brexit. Om deze informatie te ontvangen, dien je jouw naam en e-mailadres te verstrekken.

Reviews

Indien je via Merk Echt een merkaanvraag verricht of anderszins gebruik maakt van onze juridische dienstverlening zal één van onze merkenadviseurs je per e-mail een uitnodiging versturen om een review in te vullen. Voor het faciliteren van deze reviews maken wij gebruik van het externe klantenbeoordelingssysteem van Klantenvertellen. Het geven van een review is niet verplicht en jouw review kan worden gepubliceerd op onze website.

Contact

Bij vragen (of opmerkingen) kun je gebruik maken van het contactformulier op onze website. In dat geval dien je jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Naar aanleiding van een contactverzoek via onze website zul je per e-mail een bevestigingsmail ontvangen en zal één van onze adviseurs telefonisch contact met je opnemen.

Juridische dienstverlening

Naast bovengenoemde kun je gebruik maken van onze (juridische) dienstverlening om bijvoorbeeld jouw merk of model te laten registreren en te beheren, een i-DEPOT in te dienen, je intellectuele eigendomsrechten te handhaven, en zo verder. 

In het kader van deze juridische dienstverlening verwerken wij onder andere jouw naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, indien van toepassing de naam van jouw organisatie of onderneming, betaal- en factuurgegevens, en de eventueel inhoud van correspondentie. Deze gegevens gebruiken wij om de overeenkomst die we met jou of jouw onderneming aangaan uit te kunnen voeren of daartoe de nodige voorbereidingen te treffen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact en om jou per e-mail, per telefoon of per post te informeren over de door jou via Merk Echt geregistreerde rechten. Deze gegevens zullen we bewaren zo lang je een klant van Merk Echt bent, wij in de registers staan ingeschreven als gemachtigde, of anderszins nodig is om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

Cookies

Merk Echt maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn in feite kleine tekstbestanden die informatie bevatten die worden gedownload op het moment dat je een website bezoekt. Deze cookies worden bij de volgende keer dat je een bezoek maakt aan de website teruggestuurd naar de website waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies maken het mogelijk dat een website het apparaat van de gebruiker kan herkennen.

Je kunt via jouw browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan in dat geval echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Merk Echt maakt gebruik van verschillende cookies. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming vereist. Voor het gebruik van marketingcookies vragen we altijd jouw voorafgaande toestemming.

1. Functionele cookies‍

‍Merk Echt maakt gebruik van functionele cookies om de website op een goede manier te laten werken. Deze cookies hebben in beginsel geen of slechts beperkte gevolgen voor de privacy van de bezoeker.

‍2. Analytische Cookies‍

‍Analytische cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en geven ons informatie om onze website te verbeteren. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt, zoals Google Analytics-cookies. Om jouw privacy verder te waarborgen en de impact daarop te verkleinen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, laten wij het laatste gedeelte van jouw IP-adres anonimiseren, en zullen wij de verzamelde gegevens niet met Google delen voor een ander doel dan het meten van onze websitestatistieken. Deze analytische cookies geven inzicht in hoe de website in de praktijk wordt gebruikt. Deze informatie is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de website. Websitetrends worden gerapporteerd zonder specifieke, individuele bezoekers te identificeren. Meer informatie over het gebruik van cookies in relatie tot Google Analytics kun je vinden via deze link.

3. Marketingcookies

Merk Echt maakt op haar website ook gebruik van diverse marketing- of trackingcookies, bijvoorbeeld om onze website beter op jouw wensen aan te kunnen sluiten of relevante aanbiedingen te doen. Voor het plaatsen daarvan vragen wij jouw voorafgaande toestemming via onze cookie-banner.

Beveiligingsmaatregelen

Merk Echt neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Om dit te bewerkstelligen maken wij onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van jouw gegevens veiliger te maken. Je gegevens worden daarnaast opgeslagen in beveiligde besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Merk Echt hanteert daarnaast een organisatorisch gelaagde structuur waarbij niet alle werknemers toegang hebben tot alle gegevens.

Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Je gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan wij noodzakelijk achten voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk zijn verplicht om die gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van onze fiscale verplichtingen).

Handhaving: jouw rechten

Je hebt diverse rechten die je kunt inroepen om uw privacy te handhaven en te waarborgen:

 1. Inzage in jouw persoonsgegevens te verkrijgen die worden verwerkt door Merk Echt.
 2. Jouw (onjuiste of onvolledige) persoonsgegevens die worden verwerkt door Merk Echt te laten rectificeren.
 3. De verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken, indien:
  • de juistheid van deze gegevens door jou worden betwist gedurende de periode die Merk Echt nodig heeft om die juistheid controleren;
  • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het verwijderen van deze data;
  • Merk Echt de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij deze gegevens wél nodig hebt in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Merk Echt of een derde, en in afwachting bent van een reactie van Merk Echt.
 4. De persoonsgegevens die van jou verwerkt worden te laten verwijderen indien:
  • je gegevens niet langer noodzakelijk zijn;
  • je je toestemming intrekt (en de verwerking niet op een andere grond kan worden gebaseerd);
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de gegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting van Merk Echt.
 5. De overdracht van jouw gegevens te bewerkstelligen. Indien technisch mogelijk, kun je Merk Echt ook verzoeken om deze rechtstreek naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.
 6. De gegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang daartoe van Merk Echt of voor direct marketing niet langer te verwerken als je daar bezwaar tegen hebt.

Merk Echt zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van jouw verzoek je nader berichten over jouw verzoek en onze opvolging daarvan. Als dit vanwege het aantal verzoeken of de complexiteit daarvan nodig blijkt om deze termijn nogmaals (maar met maximaal twee maanden) te verlengen, stellen wij je daarvan in kennis. Ook indien jouw verzoek wordt afgewezen, zullen wij je hierover nader informeren. 

Als wij geen gehoor geven aan jouw verzoek, heb je uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekking van jouw gegevens aan andere partijen

In het kader van onze dienstverlening zullen wij jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen verstrekken aan andere partijen. Dit doen wij alleen indien jij daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als wij (of een ander) daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. 

Zo maakt Merk Echt voor het verzenden van haar nieuwsbrieven en e-mailmarketing gebruik van Salesforce, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. In het kader van onze juridische dienstverlening, onze direct marketing en de analyse van onze statistieken maken wij ook gebruik van externe marketingbedrijven, IT-leveranciers en -dienstverleners, externe consultants, en kan het bovendien nodig zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan onze buitenlandse agenten of aan de organisaties die de relevante registers beheren, zoals bijvoorbeeld het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

Als wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zich buiten de de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgen wij dat jouw persoonsgegevens passend beschermd worden. Zo is voor sommige landen een zogenoemde adequaatheidsbesluit afgegeven waarin is vastgesteld dat dit derde land een bescherming biedt van een vergelijkbaar niveau als de AVG. Is daarvan geen sprake, dan treffen wij andere passende waarborgen of zorgen wij dat de AVG anderszins in de doorgifte voorziet. Indien je inzage wenst te verkrijgen in welke passende of geschikte waarborgen wij hebben getroffen, dan kun je daartoe contact met ons opnemen.

Contact

Indien je vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen met ons via info@merkecht.nl of via 076-5148403.

Merk-Echt kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je op de hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen of veranderingen in ons beleid. Wij zullen jouw persoonsgegevens echter alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van jouw gegevens.

 

Onze privacyverklaring voor sollicitanten vind je hier