Algemeen

Op deze website informeert Merk Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL, te Breda (hierna: “Merk Echt”) over haar dienstverlening. Omdat wij ook middels onze website persoonsgegevens verwerken, informeren we je graag daarover in deze privacyverklaring.

Merk Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens

Op onze website kun je jouw gegevens achterlaten in het kader van een mogelijke merkaanvraag, een juridisch geschil of andere vraag die je richt aan Merk Echt. Het beantwoorden van dergelijke vragen behoort tot de normale bedrijfsactiviteiten van Merk Echt. De gegevens die hiertoe worden verstrekt zijn dan ook noodzakelijk om onze diensten te kunnen blijven verlenen. Daarnaast wil Merk Echt je een goed werkende website aanbieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker. Om dit te bewerkstelligen hebben we inzicht nodig in de gebruiksstatistieken van onze website, al dan niet door middel van Google Analytics. Daarnaast verwerkt Merk Echt gegevens die via e-mail of per telefoon aan haar worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde bedrijfsactiviteiten.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt met jouw toestemming of op grond van het gerechtvaardigd belang van Merk Echt. Vanzelfsprekend kun je op elk moment jouw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@merkecht.nl. Merk Echt zal vervolgens de verwerking staken die gebaseerd was op deze toestemming.

Cookies

Merk Echt maakt gebruik van cookies. Cookies zijn in feite kleine tekstbestanden die informatie bevatten die worden gedownload op het moment dat u een website bezoekt. Deze cookies worden bij de volgende keer dat je een bezoek maakt aan de website teruggestuurd naar de website waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies maken het mogelijk dat een website het apparaat van de gebruiker kan herkennen.

Je kunt via jouw browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan in dat geval echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Merk Echt maakt gebruik van verschillende cookies:

1. Analytische cookies‍

‍Analytische cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt, zoals Google Analytics-cookies. Om jouw privacy verder te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Merk Echt maakt daarnaast gebruik van Google Analytics. Een aantal cookies zijn noodzakelijk voor het doorseinen van websitegebruik aan Google Analytics. Deze analytische cookies geven inzicht in hoe de website in de praktijk wordt gebruikt. Deze informatie is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de website. Websitetrends worden gerapporteerd zonder specifieke, individuele bezoekers te identificeren. Meer informatie over het gebruik van cookies in relatie tot Google Analytics kun je vinden via deze link.

‍2. Functionele Cookies‍

‍Merk Echt maakt ook gebruik van functionele cookies om de website bezoekersvriendelijker te maken. De bezoeker van de website ondervindt hier geen hinder van. Daarnaast hebben deze cookies geen gevolgen voor de privacy van de bezoeker. De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Beveiligingsmaatregelen

Merk Echt neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Om dit te bewerkstelligen maken wij onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van jouw gegevens veiliger te maken. Je gegevens worden daarnaast opgeslagen in beveiligde besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Merk Echt hanteert daarnaast een organisatorisch gelaagde structuur waarbij niet alle werknemers toegang hebben tot alle gegevens.

Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Je gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan wij noodzakelijk achten voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt.

Handhaving: uw rechten

Je hebt diverse rechten die je kunt inroepen om uw privacy te handhaven en te waarborgen:

 1. Geven van inzage in jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door Merk Echt.
 2. Rectificatie ten aanzien van jouw (onjuiste) persoonsgegevens die worden verwerkt door Merk Echt.
 3. Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, indien:
  • de juistheid van deze gegevens door jou worden betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het verwijderen van deze data;
  • Merk Echt de gegevens niet meer nodig heeft, maar je wél in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking en in afwachting bent van een reactie van Merk Echt.
 4. Verwijdering van persoonsgegevens die van jou verwerkt worden indien:
  • je gegevens niet langer noodzakelijk zijn;
  • je je toestemming intrekt;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de gegevens onrechtmatig waren verkregen.
 5. De overdracht van jouw gegevens te bewerkstelligen. Indien technisch mogelijk, kun je Merk Echt ook verzoeken om deze rechtstreek naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.
 6. Bezwaar maken tegen de verwerking in het geval dat er sprake is van direct marketing.

Merk Echt zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na jouw verzoek je nader berichten over jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt afgewezen, zal dit met redenen omkleed zijn.

Verstrekking van uw gegevens aan andere partijen

Merk Echt maakt gebruik van MailChimp, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp is aangesloten en gecertificeerd namens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst. Zie in dit kader de website van de Privacy Shield Framework. Zij waarborgen een passend beschermingsniveau ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Contact

Indien je vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring kun je altijd contact opnemen met ons via info@merkecht.nl

Merk-Echt kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wij zullen echter jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van jouw gegevens.