Klassen zijn de 45 categorieën van producten en diensten waarvoor het merk geregistreerd kan worden en welke opgenomen worden in de juridische omschrijving van producten en/of diensten. Deze zijn erg breed omschreven, binnen deze klassen moet je specificeren welke producten en/of diensten je wil omvatten met jouw merk. Je kunt een lijst van alle 45 klassen op onze website vinden.

Pas op, je moet het merk wel gaan gebruiken voor de producten en diensten waar je het voor registreert. Na verloop van tijd vervallen je rechten in de klassen die je niet gebruikt.

 

H6 Wat zijn klassen?

Dankzij het feit dat er klassen bestaan kunnen merken met dezelfde naam probleemloos naast elkaar bestaan.