Hoofdstuk 1. Wat is een merk?

In dit hoofdstuk leggen wij uit wat een merk is, wat wel en wat niet geregistreerd kan worden als merk en wat het merkenrecht precies inhoudt.

 • Wat is een merk?

  Een merk is een handels-, product- of dienstnaam, een logo, teken of symbool, een kleur of vorm dat geregistreerd is in het merkenregister om de producten of diensten die een onderneming aanbiedt, te kunnen onderscheiden. De Engelse benaming voor een merk is ook wel trademark.
  Een merk moet onderscheidend zijn zodat de consumenten die bekend zijn in jouw markt, bij het zien van jouw merk weten dat de producten en/of diensten van jouw onderneming afkomstig zijn. Hoe groter het onderscheid, hoe sterker het merk, hoe beter de bescherming. Er zijn verschillende soorten merken en er zijn verschillende regio’s en landen waarin je het merk kan laten registreren. Bij je merkregistratie moet je kiezen voor welk soort producten en diensten (welke ‘klasse’) je jouw merk wil registreren. 


  Artikel 2 Merkenrechtrichtlijn:
  “Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”

 • Wat is geen merk?

  Over het algemeen is een naam of logo dat niet is geregistreerd als merk, maar wel wordt gebruikt om de onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen, geen merk. Daarnaast kunnen namen of logo’s waarvan men die niet kan onderscheiden van andere merken, ook niet als merk geregistreerd worden. Wanneer het merk slechts beschrijft welke producten en diensten je aanbiedt (zie het voorbeeld ‘Het Bakkertje’), is dit te beschrijvend en zal het niet als merk ingeschreven kunnen worden.

  De merkeninstantie is degene die uiteindelijk beslist of een naam of logo ingeschreven kan worden als merk. Naast de criteria die hierboven zijn genoemd, kijken zij ook naar andere vereisten voordat zij beslissen of een naam of logo als merk geregistreerd kan worden. Door onze ruime ervaringen én onze 100%-registratiegarantie zijn wij ervan overtuigd dat wij je over je kansen goed kunnen adviseren.

 • Wat is merkenrecht?

  Zonder registratie geen merkenrecht.

  Door het merkenrecht is er de mogelijkheid om door middel van registratie je merk te beschermen tegen andere die misbruik maken van jouw naam. Met een goede registratie verkrijg je het alleenrecht op het gebruik van het merk voor de producten en diensten die jij levert. Hiermee kun je als houder van het merk voorkomen dat een ander jouw merk gebruikt. Wanneer dit toch gebeurt, biedt het merkenrecht jou als houder ook mogelijkheden om hiertegen op te treden. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw merk ook echt alleen door jou of met jouw toestemming kan worden gebruikt.

  Net als met domeinnamen geldt in het merkenrecht: “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Je moet echter wel zelf als merkhouder opletten of niet iemand anders een merk registreert wat erg veel op het jouwe lijkt. Het merkenregister doet dat niet voor je. Merk-Echt kan dat voor je verzorgen door middel van merkbewaking.

  Het merkenrecht is het enige intellectuele eigendomsrecht dat je oneindig kunt verlengen. Daarom is het zo belangrijk dat je dit tijdig en zo goed mogelijk doet, dus laat dit doen door een specialist! Merk-Echt heeft ruime ervaring op dit gebied en kan je helpen op te treden tegen anderen die jouw merk misbruiken. Daarnaast adviseren wij je ook bij het registreren van een nieuw merk of jouw beoogde merknaam nog vrij is door middel van ons gratis naamsonderzoek.

Hoofdstuk 2. Wat is een goed merk?

In dit hoofdstuk leggen we je uit wat een goede merknaam is en waar deze aan moet voldoen. We leggen uit waarom het zo belangrijk is dat een merk onderscheidend is en dat het dat ook blijft. Daarnaast komen de voor- en nadelen van een beschrijvende naam aan bod en of je variaties op jouw eigen merk (naam of logo) kan en mag gebruiken. We staan ook even stil bij wat de beste merken zijn.

 • Hoe bedenk je een goede merknaam?

  H2 Hoe bedenk je een goede merknaam?

  Een merknaam is net als een tattoo, het moet in één keer goed.

  Een goede merknaam is het visitekaartje van je onderneming. Denk van te voren dus goed na wat jij neer wil zetten met je onderneming en hoe jij wilt dat mensen jouw bedrijf gaan zien. Daarnaast moet een goed merk aan een aantal eisen voldoen wil je het kunnen beschermen.

   

 • Waar voldoet een goed merk aan?

  Een goed merk moet onderscheidend zijn. Dit betekent dat consumenten, die de markt waarin jij je producten of diensten aanbiedt kennen, jouw merk herkennen dat het bij jouw onderneming hoort. De merkeninstantie is uiteindelijk degene die bepaalt of een naam of logo als merk geregistreerd kan worden. Er zijn een aantal criteria waaraan een merk moet voldoen, en dit toetst de merkeninstantie.

  1. Het merk is niet beschrijvend:
   Een naam die beschrijft wat voor soort producten jij aanbiedt (‘Visrestaurant’ voor een visrestaurant, 'Het Bakkertje' voor een bakkerswinkel) is daarom niet onderscheidend genoeg. Een naam of logo dat teveel lijkt op een bestaand merk, is om die reden ook niet onderscheidend. Consumenten weten dan namelijk niet of zij jouw producten of die van jouw concurrent aanschaffen. Zulke namen zul je dan ook niet kunnen claimen.
  2. Het merk heeft onderscheidend vermogen:
   Meestal is een merk een naam of logo, dat wil zeggen dat consumenten het ook kunnen zien als een merk. Wanneer consumenten een naam of logo alleen zien als een versiering op een verpakking bijvoorbeeld, kan dit geen merk zijn. Daarom moet het merk ook grafisch waarneembaar zijn, wat inhoudt dat het figuren, lijnen en/of letters moet bevatten. Het belangrijkste is dat het merk origineel is zodat jij de enige bent die lading geeft aan deze (nieuwe) betekenis van het woord of merk. Onderscheidend vermogen maakt jouw merk sterk en daarmee ook potentieel waardevol.
  3. Het merk is niet misleidend:
   Je mag niet de indruk wekken dat je product bepaalde kenmerken heeft die onjuist zijn, waardoor je de consument op het verkeerde been zet. Dit is het geval wanneer je je consumenten het idee geeft dat jouw product uit een plaats komen, als dat niet het geval is. Zo kan je wel een appel als logo gebruiken als je computers produceert, maar niet als je een drank maakt waar geen appels in zitten. Dat is het namelijk misleidend. Wanneer er wél appels in de drank zitten is het geen goed idee dit als logo te gebruiken, de kans is aanwezig dat het logo te beschrijvend is. 
  4. Het teken mag geen vlag, wapen of ander officieel embleem zijn:
   Gebruik geen sterren (zoals de EU die in zijn vlag heeft staan) want je krijgt geheid problemen! Swiss Sense ondervond hetzelfde probleem: zij moesten het Zwitserse vlaggetje uit hun logo halen. H2 Waar voldoet een goed merk aan? 1
  5. Het vormmerk mag geen overlap hebben met andere IE-rechten zoals het modellenrecht of octrooirecht.
   Als je niet wil dat jouw concurrenten de uiterlijke verschijningsvorm van je producten of diensten namaken, is het natuurlijk geweldig als je deze vorm als merk weet vast te leggen. Een merkrecht kun je namelijk eindeloos verlengen in tegenstelling tot een model of octrooi. Het is niet de bedoeling van het merkenrecht om producten of diensten die al zijn beschermd met een ander IE-recht, te overlappen met het merkenrecht om zo een eindeloze registratie te kunnen bereiken.
   Artikel 7, lid 1 onder e Merkenverordening:
   Een vorm kan geen merk zijn als deze (1) door de aard van de waar is bepaald, (2) een wezenlijke waarde aan de waar geeft of (3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
  6. Het merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
   Je moet het wel erg bont maken wil jouw beoogde merk in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Zeker in de Benelux wordt vrij veel geaccepteerd. Toch zijn er voorbeelden van inschrijvingen die om deze reden werden afgewezen. Een beeldmerk met een gekleurd wapenschild met een wereldbol, ster, en voormalige Sovjet Unie logo (de hamer en sikkel), kwam bijvoorbeeld niet door de toetsing heen.
 • Wat maakt een merk onderscheidend?

  Een merk is onderscheidend wanneer consumenten in jouw markt, bij het horen of zien van de naam en/of het logo weten dat het om jouw onderneming, diensten of producten gaat. Wanneer men ‘Apple’ hoort, zal iedereen denken aan het welbekende elektronicabedrijf. Om deze reden kan de naam of het logo niet hetzelfde zijn of teveel lijken op andere bestaande merken in de branche waarin jij actief bent. De merkeninstantie beoordeelt of een naam voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet te beschrijvend is.

  Wij doen deze beoordeling vooraf, zodat je als ondernemer niet voor verrassingen komt te staan. Wanneer wij het idee hebben dat jouw naam door deze toetsing heen komt, geven we je hier ook een garantie voor, zodat je geen onnodig risico loopt. 

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een beschrijvende naam?

  Een naam die precies beschrijft wat jouw product is, zoals ‘Het Bakkertje’ voor een bakker, lijkt een goed idee. Marketingtechnisch heeft het voordelen om een beschrijvende naam te hebben: consumenten weten direct wat jij als ondernemer aan hen aanbiedt. Juridisch gezien is dit minder sterk, omdat een beschrijvende naam niet onderscheidend genoeg is en hierdoor niet ingeschreven kan worden als een merk.

  Het is dus meestal geen goed idee om in een naam zoals ‘Het Bakkertje’ voor een bakkerij veel geld, tijd en moeite te investeren. Wanneer de merkaanvraag wordt afgewezen ben je in principe je investeringen kwijt in de naam waar je geen merkenrechten aan kan ontlenen. Een beschrijvende naam is dus niet zo’n goede lange termijn investering. Als je hoopt dat je plannen ooit erg succesvol zullen worden, bedenk dan het volgende voor je een merknaam aanvraagt:

  1. Een goede, niet beschrijvende naam;
  2. Zorg dat je de auteursrechten bezit van deze naam;
  3. Laat controleren of de naam geregistreerd kan worden (door ons gratis naamsonderzoek);
  4. Registreer de naam voordat je investeert om deze op producten en reclame e.d. te gebruiken. Het is namelijk: “wie het eerst komt, die het eerst maalt” bij merkregistraties.
 • Wat is inburgering van een merk?

  Dit is de uitzondering op de regel dat een niet-onderscheidende naam geen merk kan zijn. Wanneer een naam voor een bedrijf, dienst of product op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, kan het dit wel krijgen door veelvuldig gebruik. Het merk is dan ingeburgerd.

  Als je kunt aantonen dat jouw doelgroep de naam als jouw merk herkent, heeft het daarmee uiteindelijk toch onderscheidend vermogen gecreëerd. Dit zal door marktonderzoek, bewijs van reclamekosten, opinieonderzoek etc. moeten worden aangetoond. Het mag duidelijk zijn dat dit geen kleine investering (vooral in reclamekosten) betreft. Maar op deze manier is het ons wél gelukt om ‘Buienalarm’ als merk te registreren.

 • Is mijn merk onderscheidend?

  Dit hangt af van de naam of het logo dat je wil registreren, de markt waarin je het merk wilt inzetten en de andere merken die op dit moment al op de markt zijn.

  Onze juristen kunnen je snel voorzien van een antwoord, zo weet je direct of je met jouw idee een onderscheidend merk te pakken hebt. Via onze website kun je vrijblijvend een gratis naamsonderzoek aanvragen. Wij bieden je een gedegen risicoanalyse met juridisch advies waar anderen honderden euro’s voor vragen.

 • Hoe houd ik mijn merk onderscheidend?

  Alleen je merk registreren is niet genoeg. Je houdt jouw merk onderscheidend door op te treden tegen mensen die jouw merk, of een merk wat erg op dat van jou lijkt, gebruiken. Wanneer je dit niet doet, loop je het risico dat je merk verwaterd. Het verliest namelijk zijn unieke karakter en daarmee verlies jij je alleenrecht. Niet voor niks slaan grote merken regelmatig om zich heen. Een prettige bijkomstigheid van het merkenrecht is dat de overtreder de rekening betaalt, waaronder jouw juridische kosten.

  Met onze ruime ervaring kunnen wij jou hierbij helpen. Wij bieden naast onze merkregistraties ook een merkbewakingsservice aan. Door middel van data-analyse sporen wij, uit de vele duizenden merkaanvragen die wekelijks worden gedaan, gelijksoortige merkaanvragen op en geven deze aan jou door. Na overleg kunnen we bezwaar maken namens jou tegen een conflicterend merk. Doordat wij deze zorg voor jou uit handen nemen, zorg je ervoor dat je merk onderscheidend blijft zonder dat je hier zelf onderzoek naar hoeft te doen.

 • Hoe moet ik mijn merk gebruiken? Mag ik variaties op mijn eigen merknaam gebruiken?

  Je mag je eigen merk gebruiken voor de de producten en diensten (‘klassen’) waarvoor jij ze geregistreerd hebt. Als je enkel een woordmerk hebt, mag je dat woord natuurlijk in alle (kleur en lettertype) varianten gebruiken. Als je een (woord-)beeldmerk hebt moet je hiermee wel oppassen! Wanneer je er zelf te veel variaties of verbasteringen van je eigen merk maakt, kan dit betekenen dat jouw merk ‘verwaterd’ en hierdoor niet meer onderscheidend is. Dit kan gevolgen hebben wanneer je wil optreden tegen anderen die jouw merk gebruiken of wanneer je jouw merk wil verlengen. Als je na 5 jaar niet kunt bewijzen dat je jouw merk (zoals het is ingeschreven) ook daadwerkelijk gebruikt, kan een ander je merk nietig laten verklaren. Onze juristen hebben ruime ervaring en kunnen je adviseren hoe je hier mee om kunt gaan. 

 • Wat maakt een merk echt?

  Een echt merk is een merk dat door Merk-Echt is geregistreerd (en ook alle merken waarvan wij zouden willen dat deze door ons waren geregistreerd).

 • Wat zijn de beste merken?

  De merken die vandaag de dag het meeste waard zijn, zijn uiteraard de merken van de ‘grote’ namen. Brand Directory publiceert ieder jaar een lijst waarin de 50 beste merken van Nederland zijn opgenomen. In 2019 is Shell het meest waardevolle merk van Nederland. Forbes maakt op zijn beurt een lijst van de meest waardevolle merken ter wereld, in 2019 staan (weinig verrassend) Apple, Google en Microsoft in de top 3.

  Wanneer je zelf een nieuw merk wil registreren, zijn de ‘beste’ merken de merken die op geen enkel merk lijken dat al op de markt is. Vandaag de dag zijn er echter zoveel merken, dat het moeilijk is om dit zelf uit te pluizen. Om je een idee te geven: er worden elke werkdag ruim 100 merken geregistreerd in de Benelux, in de EU zijn dit er ruim 1000 (die ook geldig zijn in de Benelux). Met onze merkbewakingsservice kunnen wij voor je nakijken of er geen merk wordt aangevraagd dat te veel op dat van jou lijkt. Zo nemen wij deze zorg voor je uit handen.

Hoofdstuk 3. Wat is een merkregistratie?

In dit hoofdstuk leggen wij uit waarom het belangrijk is dat je jouw merk laat registreren. Daarnaast leggen we uit wie een merk kan registreren, waar je dit kan doen en voor welke landen en/of regio’s je dit kunt laten vastleggen. We staan verder stil bij de verschillende tekens die vaak gebruikt worden (©, ® en ™) en wanneer je deze mag gebruiken. We gaan in op de vragen vanaf wanneer je jouw merk kunt gaan gebruiken en wanneer de inschrijving van het merk vervalt. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag waarom registreren alleen onvoldoende is en wat de risico’s zijn wanneer je jouw merk niet registreert. Als laatste staan we stil bij de kosten en waarden van een merkregistratie.

 • Waarom moet je je merk laten registreren?

  Pas wanneer jij je merk hebt laten registreren, kun je voorkomen én kun je er tegen optreden dat een ander jouw merk, of een merk dat er erg op lijkt, gebruikt. Hierdoor zorg je ervoor dat consumenten en andere bedrijven jouw product of dienst direct herkennen (wanneer zij jouw merk zien en weten dat de producten of diensten van jou afkomstig zijn). Zo bouw je een goede marktpositie op en creëer je goodwill met jouw merk, waardoor het meer waard wordt.

  In het kort: 

  1. MONOPOLIE:  je verkrijgt het alleenrecht op het gebruik van je merk® voor jouw activiteiten;
  2. ®-TEKEN: gebruik van dit teken straalt professionaliteit uit en schrikt derden af;
  3. CREËER WAARDE: de opgebouwde goodwill zit in het merk® besloten en kan (los) worden verkocht, verpand en in licentie gegeven worden;
  4. PREVENTIEF: Voorkom juridische problemen met derden en zorg voor rechtszekerheid (voor jouzelf, je concurrenten, maar ook voor je klanten);
  5. DOORSTART: door de merkrechten niet in de werkmaatschappij in eigendom te geven, maar in privé of in de bovenliggende holding, kan voorkomen worden dat na een faillissement anderen onder jouw naam verder gaan. Een voorbeeld waarbij dit mis ging was bij de familie van Gils. Door dit niet goed te regelen, mogen zij nu geen kleding meer onder hun eigen naam op de markt brengen.
 • Wie kan een merk registreren?

  In principe kan iedereen een merkaanvraag doen en zijn merk registreren. De merkhouder kan een natuurlijk persoon zijn (zoals jijzelf) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V., N.V., stichting of een holding). Het is van de situatie afhankelijk wie de beste houder voor het merk zal zijn. Lees meer over de merkhouder

 • Waar kun je een merk aanvragen?

  Wij kunnen een merkaanvraag voor je verzorgen. Een merk voor de Benelux kun je aanvragen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

  Voor een merk dat geldig is in andere landen kun je naar de verschillende nationale merkenbureaus. Hiervoor moet je wel een adres hebben in dat land, anders loopt de aanvraag via een lokaal merkenbureau. Merk-Echt heeft een groot netwerk van agenten, waarmee in vrijwel alle landen van de wereld een merkaanvraag kan worden ingediend om een merkregistratie te krijgen. Hierdoor is het niet nodig dat je zelf moet zorgen voor de juiste procedure van de merkaanvraag in dat land, dat doen wij gewoon voor je.

  Bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO, voorheen OHIM) kan er een EU-merk aangevraagd worden dat geldt in de gehele Europese Unie. Voorlopig zijn dit nog 27 landen, tot na de Brexit.

  Merk-Echt: waar kun je een merk aanvragen?
  Pas op! Een veel gemaakte fout: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en een aantal landen in de Balkan zijn geen lid van de EU. Wanneer je daar ook zaken doet, vergeet deze dan niet mee te nemen in je merkaanvraag.

  Via de World Intellectual Property Organization (WIPO) kan een internationaal merk voor meer dan 100 verschillende landen naar keuze aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt dan ingediend bij het bureau waar de eerste aanvraag is gedaan.

 • In welke landen kun je een merk registreren?

  In principe kun je in ieder land een merk aanvragen. Je kunt ervoor kiezen om dat in ieder land apart te regelen. Voor bepaalde regio’s kun je dit ook in één keer doen. Ben je in een (groot) deel van de Europese Unie actief? Dan is het altijd goedkoper om een EU-merk aan te vragen. Je merk is dan in de gehele Europese Unie geregistreerd. En via een internationaal merk bij het WIPO kun je jouw merk in één keer in meer dan 100 verschillende landen registreren.

   

   

 • Kan ik ook een merk krijgen voor alleen Nederland?

  Nee, dit is niet mogelijk. Als je een merk registreert in Nederland, registreer je dit merk automatisch in de gehele Benelux. Je krijgt er dan dus meteen een merkregistratie voor België en Luxemburg bij.

 • Hoe bescherm ik mijn merk wereldwijd?

  Je kunt jouw merk niet met één registratie wereldwijd beschermen: dit dien je per land te doen. Het is wél mogelijk om, via een EU-merk, jouw merk voor de gehele Europese Unie vast te leggen. En via een internationaal merk bij het WIPO kun je jouw merk in één keer in meer dan 100 verschillende landen registreren. Voor de landen die niet bij het WIPO zijn aangesloten, kun je via nationale merkregistraties óók in deze landen een merkregistratie krijgen. Op deze manier kun je met verschillende registraties jouw merk toch wereldwijd beschermen. Houd er wel rekening mee dat de prijzen per land kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s. Een wereldwijd geregistreerd merk is daarmee dus al snel een investering van tonnen.  

  Merk-Echt heeft een groot netwerk aan nationale merkagenten. Hierdoor kunnen wij je goed adviseren bij de keuze voor de landen waarin je jouw merk wil registreren. Bijkomend voordeel: je hoeft niet voor ieder land zelf de procedure uit te zoeken, dat hebben wij al voor je gedaan.

 • Wat betekenen de tekens ©, ® en ™?

  De tekens ©, ® en ™ worden wel eens met elkaar verward, maar betekenen niet hetzelfde.

  © staat voor ‘copyright’ (auteursrecht). Wanneer ergens auteursrecht op rust hoeft dit in Nederland niet geregistreerd te worden. Maar pas op: in de VS is dit wel vereist. Met dit teken wil men verduidelijken dat er bijvoorbeeld op een woord of logo ook het auteursrecht rust en je dit niet zonder toestemming van de auteursrechteigenaar mag gebruiken.

  ® staat voor ‘registered trademark’ (geregistreerd merk). Dit teken wordt gebruikt om aan te geven dat het merk is ingeschreven in het merkenregister en daarmee is geregistreerd. Het wordt gebruikt om aan te geven dat je bijvoorbeeld een woord of logo niet kunt gebruiken zonder toestemming van de houder van dit merkrecht.

  ™ staat voor ‘unregistered trademark’ (niet geregistreerd merk). Hierbij wordt aangegeven dat de aanvraag voor het merk wel is gedaan, maar dat deze nog niet is geregistreerd. Dit wordt vooral gebruikt als waarschuwing dat dit merk binnenkort waarschijnlijk wél beschermd is. 

 • Wanneer mag ik een ® teken gebruiken?

  Dit teken mag je gebruiken wanneer het merk is ingeschreven in het merkenregister. Je moet oppassen met het gebruik van dit teken. In sommige landen, zoals de VS, wordt er met dit teken aangeduid dat het merk geregistreerd is. Dit is handig omdat dan gemakkelijker bewezen kan worden dat degene die het merk gebruikte zonder toestemming, fout zat. In Nederland is dit niet nodig. In de VS is het dan ook verboden om dit teken te gebruiken wanneer je het merk niet hebt geregistreerd. Dit wordt aangemerkt als fraude. Je moet dus oppassen met het gebruiken van dit teken wanneer je je merk (nog) niet geregistreerd hebt. Lees meer over de tekens ©, ® en ™.

 • Wanneer kan ik mijn merk gaan gebruiken?

  Je kunt je merk gaan gebruiken wanneer jij wil, de afweging wanneer je het wil laten registreren is echter wel belangrijk om te maken.

  Wanneer je weet wat je wil, welke kant je op gaat met je producten en je bedrijf en je verwacht dat je binnen een bepaalde periode succesvol gaat worden, is dat hét moment om te registreren. Wanneer je dat niet doet en investeringen gaat doen met de merknaam en er vervolgens achterkomt dat het merk al gebruikt wordt of teveel lijkt op een ander, is dat zonde van je geld, tijd en moeite. Kortom, registreer je merk vlak voordat je succesvol wordt en in ieder geval voordat je er veel geld in investeert.

  Het is zelfs zo dat je je merk binnen 5 jaar nadat het is ingeschreven moet gebruiken. Wanneer je dat niet doet en iemand vraagt eenzelfde soort merk aan, kan je jouw merk verliezen.
  Wanneer je merk eenmaal is geregistreerd kun je het 10 jaar lang gebruiken, daarna kun je het telkens met 10 jaar verlengen.

 • Hoe lang is een merk ingeschreven? Met andere woorden: wanneer vervalt een merk?

  Wanneer je een merk registreert, krijg je een alleenrecht om dat merk voor de beschreven producten en diensten te gebruiken voor 10 jaar. Na 10 jaar moet je de merkregistratie verlengen. Wij kunnen dit voor jou in de gaten houden en je op de hoogte stellen wanneer het tijd is voor een merkverlenging. Pas daarbij wel op voor spookfacturen!

  Daarnaast is het van belang dat wanneer andere mensen jouw merk of een merk dat sterk op dat van jou lijkt gebruiken en je hier niets tegen doet, je jouw monopoly kunt verliezen. Deze zorg kunnen wij voor je uit handen nemen met onze merkbewakingsservice. Merkaanvragen die jouw merk kunnen schaden kunnen wij voor je opsporen en in overleg met jou kunnen wij voor je hiertegen optreden. 

 • Waarom is registreren alleen niet voldoende?

  Alleen registreren van je merk is onvoldoende. Wanneer je niet optreedt tegen anderen die jouw merk of een merk wat er sterk op lijkt gebruiken, kan dit betekenen dat jouw merk zijn waarde verliest.

  Daarnaast is het van belang dat je binnen 5 jaar nadat je het merk hebt geregistreerd, je het merk ook daadwerkelijk gebruikt. Doe je dit niet en een ander gebruikt jouw merk wel na die 5 jaar, kun je er niet meer tegen optreden.

  Het optreden tegen anderen die jouw merk of een merk dat er sterk op lijkt gebruiken, kunnen wij voor je uit handen nemen met onze merkbewakingsservice. We sporen merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden en onze juristen kunnen voor je ertegen optreden.

 • Wat zijn de risico’s als ik mijn merk niet registreer?

  Er zitten een aantal risico’s aan het gebruiken van een niet-geregistreerd merk. Wij zetten er hier slechts enkele voor je uiteen:

  1. Wanneer je jouw merk niet registreert, kun je er niets tegen doen dat een ander jouw merk (of een merk dat daar sterk op lijkt) gebruikt. Dit betekent dat wanneer jij een goede reputatie hebt opgebouwd in de markt waarin je werkzaam bent, iemand anders daar gemakkelijk gebruik van kan maken;
  2.  Je komt er ook niet achter of je niet (per ongeluk) bezig bent een merk op te bouwen dat merkinbreuk maakt op een ander geregistreerd merk. Besef je dat je dus het risico neemt dat er op een slechte dag iemand met een schadevergoedingseis op de stoep kan staan. De juridische kosten die je dan maakt zijn een veelvoud van de kosten van een registratie. In dit soort situaties moet degene die inbreuk maakt namelijk alle juridische kosten van de ander vergoeden, naast de schadevergoeding die je moet betalen omdat je de merkhouder commerciële schade hebt berokkend;
  3. Iemand anders kan zien dat jij succesvol begint te worden en zien dat jij je merk niet hebt vastgelegd. Dit kan nadelige gevolgen hebben, omdat zij nu het merk vast kunnen leggen. Bij merkregistraties geldt immers: “wie het eerst komt, die het eerst maalt” (tenzij je kunt bewijzen voor de rechter dat iemand jouw naam ter kwader trouw heeft geregistreerd);
  4. China - we kennen (horror)verhalen van ondernemers die iets lieten maken in China bij leverancier A. Aangezien ze hun producten alleen in de Benelux op de markt brachten, hadden ze ook alleen een Benelux merkregistratie. Nadat ze een keer spullen hadden laten maken in China bij een andere leverancier, bleken die in China niet door de douane te worden vrijgegeven omdat leverancier A hun merk had laten vastleggen. Wat doe je dan? Je opties zijn gelimiteerd: je kunt óf jaren procederen in China, óf leverancier A afkopen zodat je je spullen op tijd hier kunt hebben.  Voor slechts enkele honderden euro's leg je je merk in verschillende landen en/of regio’s vast en kun je dit soort vervelende situaties voorkomen.

  Twijfel je nog? Lees waarom het belangrijk is om je naam te registreren.

 • Wat kost een merk?

  De kosten voor het vastleggen van een merk zijn bijna niets! Je inboedelverzekering is duurder, dus als je naam je meer waard is dan je inboedel… Ter vergelijking: voor ongeveer de prijs van visitekaartjes en briefpapier heb je ook voor 10 jaar je merkrechten vastgelegd.

  De daadwerkelijke kosten voor een merkinschrijving kunnen variëren. Dit is afhankelijk van het aantal landen waarin je je merk wilt inschrijven, de categorieën (‘klassen’) waarin je jouw merk wil laten gelden en de duur. Voor dit laatste geldt namelijk dat je na 10 jaar je merk zult moeten verlengen, wat ook kosten met zich meebrengt. Je kunt bij ons altijd een op maat gemaakte offerte met naamsonderzoek aanvragen. Hierbij onderzoeken wij of jouw merknaam nog vrij is en zetten wij de kosten voor een merkaanvraag voor je uitéén.

 • Wat is een merk waard?

  Een definitie van merkwaarde is de som van hoeveel de mensen extra willen betalen, of hoe vaak ze kiezen op basis van verwachtingen, ervaringen, verhalen over en/of relaties met één merk ten opzicht van het alternatief.”

  De waarde van een merk ontstaat doordat men weet wat men kan verwachten als men jouw product of dienst koopt. Dat verwachtingspatroon heb je kunnen bereiken door te investeren in bijvoorbeeld reclame, garantie, consistentie en/of relaties. Als die investeringen serieuze bedragen beginnen te worden, wordt het tijd om je te verzekeren dat die investeringen alleen ten gunste van jou zijn en niet voor je concurrent(en). Zonder registratie heb je geen merkrechten. Daarnaast loop je geen risico meer dat iemand je ooit komt vertellen dat je zijn naam gebruikt en geen risico dat je niet kunt optreden tegen "copy-cats" en meelifters.

  Daarnaast kun je met een merk goodwill opbouwen. Dit maakt je merk bij een eventuele verkoop daarvan ook meer waard, omdat mensen het merk kennen en associëren met een goede onderneming. Mocht je in de toekomst je merk willen verkopen, dan geeft een officiële merkregistratie niet alleen meer waarde, maar maakt het ook mogelijk om dit apart van de onderneming te verkopen. 

Hoofdstuk 4. Wat voor soorten merken zijn er?

In dit hoofdstuk leggen wij uit wat wél en geen woordmerken, beeldmerken en woordbeeldmerken zijn. Daarnaast gaan we in op de vraag wat een goed logo is en waar deze aan moet voldoen. Daarnaast leggen we uit waarom je überhaupt een logo nodig hebt en hoe je deze het beste registreert en of wij logo’s ontwerpen. Als laatste stippen we aan wat een soortnaam/generieke is en hoe je voorkomt dat jouw merk een soortnaam of generiek wordt.

 • Wat voor soorten merken zijn er?

  De soorten merken die het meest voorkomen zijn woordmerken, beeldmerken en woordbeeldmerken. In onze FAQ beperken wij ons daartoe maar daarnaast is het ook mogelijk merken vast te leggen voor driedimensionale vormen zoals een verpakking, voor een kleur en voor klanken. Zoals respectievelijk als voorbeeld, Toblerone verpakking, KRAFT Foods lila en de muziek voor Mast-Jägermeister SE.

  H4 Wat voor soorten merken zijn er?H4 Wat voor soorten merken zijn er? 1H4 Wat voor soorten merken zijn er? 2

 • Wat is een woordmerk?

  Een woordmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit woorden. Hierbij zijn geen beeldelementen toegevoegd (plaatjes/kleuren etc.). Dit biedt voordelen wanneer je je huisstijl aanpast, omdat dit geen effect heeft op het woordmerk. Voorbeelden van woordmerken zijn:  QUOOKER   ZWANENBERG ADVIES   TRENDHOPPER MAX VERSTAPPEN   LACOSTE

 • Wat is een beeldmerk?

  Een beeldmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit grafische aspecten. Hierbij zal een huisstijlwijziging gevolgen kunnen hebben. Let er dan op dat er dan wellicht een nieuwe merkaanvraag nodig is. Voorbeelden van beeldmerken zijn:

  H4 Wat is een beeldmerk?      H4 Wat is een beeldmerk? 1    H4 Wat is een beeldmerk? 2

 • Wat is een woordbeeldmerk?

  Een woordbeeldmerk is (logischerwijs) een merk dat bestaat uit zowel een woord als een afbeelding. Hierbij heb je in principe rechten op de woordelementen én de grafische elementen, maar hoofdzakelijk op het geheel van deze combinatie. Wanneer het logo wordt aangepast, zal er waarschijnlijk een nieuwe merkaanvraag nodig zijn. Voorbeelden van een woord- en beeldmerk zijn:

  H4 Wat is een woordbeeldmerk?      H4 Wat is een woordbeeldmerk? 1

 • Wat is een goed logo?

  Een goed logo is een logo dat herkenbaar is, dat (potentiële) klanten een goed gevoel geeft wanneer zij naar jouw merk kijken. Consumenten moeten bij het zien van jouw logo een positieve associatie met jouw bedrijf of organisatie krijgen. 

 • Waar voldoet een goed logo aan?

  Een merk moet aan verschillende eisen voldoen. Daarnaast is een goed logo een logo wat mensen onthouden en wat uitstraalt waar jij als bedrijf voor staat. Daarom is het verstandig een merkregistratie vast te leggen op het moment dat jij weet wat je wil met je bedrijf, welke producten en diensten je aan gaat bieden en dat je weet dat je binnen afzienbare tijd succesvol gaat worden.

 • Waarom heb ik een logo nodig?

  De ervaring leert dat logo’s beter onthouden worden door klanten dan alleen een naam. Wij kunnen je adviseren over een aanvraag voor een logo en desgewenst onderzoeken of deze nog vrij is. Een logo heb je dus nodig zodat jouw merk beter bij de consument blijft hangen. Omdat er verschillende type merken zijn, adviseren wij je welk type merk het meest geschikt is voor jou. Het kan immers voorkomen dat de naam die je wil registreren al bezet is, of te beschrijvend is, maar dat met een logo erbij het logo wel als woordbeeldmerk kan worden geregistreerd.

  Wij weten goed wat we wel en wat we niet kunnen, je krijgt bij ons daarom ook een 100% garantie dat jouw merk geregistreerd kan worden, wanneer wij denken dat dit lukt.

 • Ontwerpen jullie ook logo’s?

  Wij weten waar we goed in zijn en wat we beter over kunnen laten aan anderen. Wij ontwerpen geen logo’s, maar door onze ruime ervaring hebben wij genoeg connecties waar jij een origineel, goed en betaalbaar logo speciaal voor jouw onderneming kunt laten ontwerpen. Nadat je logo is ontworpen, staan wij je graag bij om het te laten registreren als merk.

 • Hoe registreer ik mijn logo het beste?

  Je registreert je logo het beste door een merkenbureau in de arm te nemen, en dan natuurlijk bij uitstek het onze. Daarnaast adviseren wij je ook over het gebruik van je logo. Je moet het logo namelijk vastleggen hoe het ook echt wordt gebruikt. Andere kleuren of andere vormen zouden dan als losse merken moeten worden vastgelegd, maar soms kun je door het merk juist niet in kleur te registreren meerdere varianten in kleur beschermen. Wij kunnen je hierbij adviseren. Bijvoorbeeld praktische tips over het type bestand, afmetingen en kleuren. Daarnaast kan het ook zo zijn dat wanneer je je huisstijl aanpast, je jouw logo ook aanpast. In dat soort gevallen adviseren wij je ook of het ook nodig is om een nieuw merk aan te vragen.

 • Wat is een soortnaam (generieke naam)?

  Een soortnaam (ook wel generieke naam genoemd) is een merknaam die zo ingeburgerd is in de taal, dat het dan ‘symbool’ staat voor een hele groep. Je kunt hierbij denken aan Aspirine, Walkmen en Kleenex. Al deze woorden zijn begonnen als merknaam voor een bepaald product, maar omdat het in de volksmond wordt gebruikt als aanduiding van een bepaald product, staan zij nu ‘symbool’ voor al deze producten.

  Om dit te voorkomen moet je optreden tegen anderen die jouw merk als soortnaam gebruiken. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je merk verwaterd en je jouw merk uiteindelijk verliest. Met onze merkbewakingsservice kunnen wij je hierbij helpen.

Hoofdstuk 5. Waarom een naamsonderzoek?

In dit hoofdstuk staan we stil bij hoe je weet of je naam nog vrij is, wat een naamsonderzoek is en waarom het noodzakelijk is. We leggen daarnaast ook uit of een naamsonderzoek de enige optie is, of dat er nog meer onderzoeken zijn.

 • Hoe weet ik of mijn naam nog vrij is?

  Dit hangt af van de naam, de markt waarin je het merk wilt inzetten en de andere merken die op dit moment al op de markt zijn.

  Het is dus erg lastig om dit zelf van te voren helemaal uit te zoeken en in te schatten. Googlen op je merknaam en de gevonden resultaten bekijken, is daarbij echt niet voldoende. Ook het bezitten van een domeinnaam of een registratie van je handelsnaam bij de Kamer van Koophandel geeft hierbij geen garantie dat de naam ook echt vrij is. Ook het zoeken in de openbare merkenregisters van bijvoorbeeld het BBIE (Benelux) of de EUIPO (EU) is een vak apart. Als je daar ‘McDonnalds Burgers’ of ‘Nike shoes’ zoekt vindt je 0 hits terwijl iedereen begrijpt dat dit merk echt niet beschikbaar is.

  Via onze website kun je vrijblijvend een gratis naamsonderzoek aanvragen. Wij bieden je een gedegen risicoanalyse met juridisch advies. Binnen maximaal 2 dagen weet je sowieso of je met jouw idee een onderscheidend merk te pakken hebt.

 • Wat is een naamsonderzoek?

  Een naamsonderzoek wordt ook wel een merk- of beschikbaarheidsonderzoek genoemd. Met dit onderzoek kun je erachter komen of jouw naam nog beschikbaar is of dat een ander hem al heeft aangevraagd. Er zijn verschillende soorten naamsonderzoeken.

  Identiek naamsonderzoek

  Bij een identiek merknaamsonderzoek wordt onderzocht of het aangevraagde merk voldoende onderscheidend is. We checken de merkenregisters op identieke merknamen of merknamen die er sterk op lijken. Zo’n onderzoek geeft een goede eerste indicatie maar is niet volledig. Bijvoorbeeld: een identiek merknaamonderzoek naar de naam COCA-COLA zal een merknaam als COCA COLA of COCACOLA wel vinden, maar de merknaam KOCA-KOLA niet.

  Uitgebreid naamsonderzoek

  Een uitgebreid merknaamonderzoek is breder. Hierbij wordt, naast het identieke naamonderzoek, bekeken wat het risico is op bezwaar vanuit ‘oudere’ merken én of er een naam is die veel op de beoogde merknaam lijkt.

  Volledig naamsonderzoek

  Bij het volledige merknaamonderzoek ontvang je een beschikbaarheidsrapportage met risicoanalyse. Bij dit onderzoek nemen we alle relevante factoren mee. Zoals waar en voor welke producten de merknaam gebruikt wordt, wat de toekomstplannen zijn etc. Ook bekijken we welke risico’s je bereid bent te nemen als het merk gelanceerd wordt.

  Bekijk de kosten voor deze merknaamonderzoeken

 • Waarom is een naamsonderzoek noodzakelijk?

  Een naamsonderzoek is noodzakelijk, omdat wanneer een ander deze naam al heeft geregistreerd voor een merk in dezelfde klasse(n) en in dezelfde regio’s, jouw merkaanvraag voor deze naam wordt afgewezen. Wanneer je aanvraag wordt afgewezen, krijg je de kosten voor de aanvraag (de depotkosten) niet terug. Het kan je dus geld schelen wanneer je van tevoren een gedegen onderzoek laat doen.

  Daarnaast kun je al die tijd een risico lopen dat jouw naam of logo te veel lijkt op een al bestaand merk. Je loopt dan het risico dat men jou vervolgens aanspreekt omdat jij inbreuk maakt op hun merk. Zonde van de tijd, geld en moeite die je tegen die tijd al hebt geïnvesteerd in het merk voor jouw onderneming.

  Met zelf Googlen kom je er helaas niet. De domeinnaam bezitten of een registratie van je handelsnaam bij de KvK biedt ook geen garantie. Met ons gratis naamsonderzoek loop je dit risico niet. Wij kijken voor je of je naam nog beschikbaar is, waardoor jij met een gerust hart de merkaanvraagprocedure in kan gaan. 

 • Zijn er nog meer onderzoeken om er zeker van te zijn dat de naam nog vrij is?

  Een naamsonderzoek is niet het enige onderzoek. Er kan ook een beeldonderzoek worden gedaan uitsluitend voor logo’s. Dit kost alleen veel meer tijd, om die reden kiezen wij er vaak voor om te starten met een identiek naamsonderzoek. Onze naamsonderzoeken richten zich alleen op de Benelux en de Europese Unie, omdat onze ervaring leert dat dit een goede eerste stap is voor een eerste merkaanvraag. Wij bieden je dan ook een 100% garantie dat jouw merk geregistreerd kan worden. 

 • Onderzoek wat je naam kan betekenen.

  Pas op voor onverwachte betekenissen van je naam in andere talen! We gebruiken in de Benelux 3 talen en in de EU 24 talen, het is dus best de moeite waard om de betekenis van je merknaam vooraf even te controleren. Niet alleen op de letterlijke betekenis, want daar voorkom je de volgende blunders niet mee.

  Het automodel Fiat ‘CROMA’  betekent ‘margarine’ in het Nederlands. Mitsubishi en Nokia hadden allebei een blunder in het Spaans: Mitsubishi bracht het model ‘PAJERO’  op de markt, wat ‘rukker’ betekent, Nokia’s ‘LUMIA’ vertaalt zich als ‘prostituee’. Het is ook de moeite waard om te checken hoe een merk klinkt als je het uitspreekt: GPT spreek je in het Frans uit als: ‘Jai pété’  (‘ik heb een scheet gelaten’). Ook ongelukkige vertalingen in het Engels komen vaker voor dan je denkt: in Polen betekent een ‘FART-reep’ ‘geluksreep’, ‘MEGAPUSSI’ daarentegen staat voor een extra grote zak chips in het Fins. Een ander ongelukkig voorbeeld is:

  IKEA uit de bocht in USA:

  H6 Waarom kan niet elk merk worden geregistreerd? 1

Hoofdstuk 6. Procedure merkaanvraag

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe de merkaanvraag-procedure in zijn werk gaat en bieden je hier een stappenplan voor aan. Wij behandelen hier ook de toetsing van de merkeninstantie en waarom sommige merken niet geregistreerd kunnen worden. We staan er ook bij stil wie het beste de merkhouder van het merk kan worden, wat de klassen zijn en wat de juridische omschrijving van waren en/of diensten zijn.

 • Wie heeft de auteursrechten op het merk?

  Degene die het merk bedacht (ontworpen) heeft, heeft de auteursrechten op het merk. Het komt met name bij logo’s vaak voor dat jij het niet zelf bedacht (ontworpen) hebt. Ook als één van je werknemers het ontworpen heeft, is het niet altijd automatisch eigendom van het bedrijf. Als je een (reclame)bureau de naam en/of het logo hebt laten maken, zorg dan dat je een contract hebt waarin je het auteursrecht hebt overgenomen. Je loopt anders het risico dat wanneer je een leuk logo hebt laten maken voor op je visitekaartje en je deze daarna op grote schaal gebruikt, de ontwerper achteraf om een extra beloning vraagt.

  Je mag een merk niet registreren als je daar niet de rechtmatige eigenaar van bent. Dat is namelijk een registratie ter kwader trouw. Ondanks dat een depot ter kwader trouw moeilijk aantoonbaar is, is het dus niet altijd het geval “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

 • Wat houdt de toetsing van de merkeninstantie in?

  De merkeninstantie (het BBIE, EUIOP, WIPO of de nationale merkeninstantie) is uiteindelijk degene die beslist of een merk geregistreerd kan worden. Zij controleren of het merk aan de vereisten voor een merk voldoet. Deze vereisten zijn per land en regio verschillend. 

 • Waarom kan niet elk merk worden geregistreerd?

  Er gelden bepaalde vereisten voor merken. De overheid kan besluiten de merkaanvraag op absolute gronden of op relatieve gronden af te wijzen.
  De absolute gronden zijn:  

  • Het merk is onderscheidend: consumenten die de markt waarin jij je producten of diensten aanbiedt kennen, herkennen jouw merk. Een naam die beschrijft wat voor soort producten jij aanbiedt (‘Visrestaurant’ voor een visrestaurant) is beschrijvend en daarom niet onderscheidend genoeg. Een naam of logo dat teveel lijkt op een bestaand merk, is om die reden ook niet onderscheidend. Consumenten weten dan namelijk niet of zij jouw producten of die van jouw concurrent aanschaffen. 
  • Het merk moet een naam of logo zijn: consumenten moeten het ook kunnen zien als een merk. Wanneer consumenten het alleen zien als een versiering op een verpakking bijvoorbeeld, kan dit geen merk zijn. Daarom moet het merk ook grafisch waarneembaar zijn, wat inhoudt dat het figuren, lijnen en/of letters moet bevatten.
  • Overige gronden: zo kunnen merken die een scheldnaam in zich hebben bijvoorbeeld niet geregistreerd worden en geldt er ook een verbod op het gebruik van (nationale) vlaggen en wapens in merken.

  Daarnaast kan de merkaanvraag ook op zogenoemde relatieve gronden worden afgewezen. Dit is het geval wanneer een andere merkhouder terecht bezwaar maakt tegen de merkaanvraag, omdat het teveel lijkt op zijn al geregistreerde merk.

 • Hoe kom je aan een merk?

  Merkrecht kun je alleen verkrijgen door middel van een registratie bij een merkenregister. De procedure voor de aanvraag wordt hier uitgelegd.

 • Moet iedere naam of logo apart aangevraagd worden?

  Wanneer je verschillende namen of logo’s hebt, zul je iedere aanvraag apart moet doen. Voor iedere aanvraag dient dan ook apart het tarief voor de aanvraagprocedure bij de merkeninstantie betaald te worden. Wanneer je een naam en logo altijd in combinatie met elkaar gebruikt, kun je er voor kiezen dit als één woordbeeldmerk aan te vragen. Mocht je echter ooit het logo wijzigen (en dat gebeurt in de praktijk nogal eens) moet je weer een nieuw woordbeeldmerk aanvragen. Er zijn dus wat voors en tegens om een woord en een logo in dezelfde aanvraag te combineren.
  Wanneer wij de merkaanvraag voor je doen, kunnen wij je hierbij uiteraard adviseren.

 • Hoe verloopt de registratie van een merk?

  1. Indienen merkaanvraag

  Bij welke instantie jouw merk moet worden ingediend hangt af van de regio’s waarin je jouw merk beschermd wil hebben. 

  2. Aanvraagdatum vaststellen

  Nadat het merk is ingediend en de kosten voor de merkeninstantie zijn betaald, wordt de aanvraagdatum vastgelegd. De datum waarop het merkenrecht ingaat, is de datum waarop het merk wordt ingeschreven in de merkenregisters

  3. Toetsing merkaanvraag

  De merkeninstantie toetst of jouw merkaanvraag ook voldoet aan de vereisten die gelden in de regio of het land waar jij de aanvraag doet. Het kan voorkomen dat jouw aanvraag, na de inhoudelijke toetsing, wordt afgewezen. Jouw merk wordt dan niet geregistreerd en je bent het geld voor de aanvraag kwijt. Vaker gebeurt het dat de overheid het met enkele details niet eens is en een verzoek tot aanpassing doet. Merk-Echt behandelt deze verzoeken zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Tegen een beslissing van de overheid kun je altijd in beroep gaan, waar wij je ook bij kunnen bijstaan.

  4. Acceptatie merkaanvraag 

  Is de inhoudelijke toetsing akkoord? Dan is jouw merkaanvraag op absolute gronden geaccepteerd: gefeliciteerd! Je merk wordt nu gepubliceerd.

  5. Oppositietermijn

  Hierna gaat de oppositietermijn in. Jouw aanvraag wordt dan op relatieve gronden getoetst. In deze tijd kunnen andere merkhouders bezwaar indienen tegen jouw merkaanvraag, bijvoorbeeld omdat het verwarring veroorzaakt met hun merk. 

  Pas op! het merkenregister is openbaar. De naam en adresgegevens van de merkhouder zijn dus inzichtelijk. Een wederpartij die bezwaar maakt of laat maken door zijn gemachtigde stuurt dit bezwaar soms rechtstreeks naar jou toe i.p.v. naar ons; jouw gemachtigde. Zij hopen natuurlijk dat je direct reageert, het liefst telefonisch, zodat je een voor jou nadelige verklaring kunnen ontlokken. Waak hiervoor en reageer hier nooit rechtstreeks op maar verwijs ze altijd door naar onze juristen.

  Wordt de oppositie toegewezen (het bezwaar geaccepteerd)? Dan kan het zijn dat je gevraagd wordt om bepaalde klassen (deels) te schrappen uit je aanvraag. Je merk kan dan wel worden geregistreerd, maar voor minder producten en diensten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jouw merk en het andere merk zitten dan niet meer in elkaars vaarwater, zodat jullie naast elkaar kunnen blijven bestaan. 

  Is dit niet mogelijk? Dan kan het twee kanten op: je merkaanvraag wordt afgewezen en jouw merk wordt dus niet geregistreerd óf de oppositie wordt afgewezen. In het laatste geval heb jij gewonnen en wordt jouw merk gewoon geregistreerd.

 • Hoe lang duurt het aanvragen van een merk?

  Uit onze ervaringen hebben wij twee stappenplannen samengesteld, waarbij wij de termijnen voor het aanvragen van een Benelux merk bij het BBIE en een EU-merk bij het EUIPO uitéén hebben gezet. De termijnen voor een nationale merkaanvraag verschillen per land. Wij kunnen je via onze merkenagenten waarmee we samenwerken in het betreffende land wel een indicatie geven hoe lang jouw merkaanvraag in dat land ongeveer zal duren. Een merkaanvraag in de Benelux is een van de snelste ter wereld en kan in principe binnen 3 maanden geregeld zijn.

  H6 Hoe lang duurt het aanvragen van een merk? H6 Hoe lang duurt het aanvragen van een merk? 1

 • Hoe lang duurt een spoedaanvraag?

  Een spoedinschrijving is mogelijk bij het BBIE. Bij een spoedaanvraag wordt het merk binnen 24 uur ingeschreven. De toetsing of een merk aan alle vereisten voldoet vindt dan plaats nadat het merk is ingeschreven. Voldoet jouw merk niet aan alle vereisten, kan het zo zijn dat achteraf de inschrijving alsnog wordt ingetrokken. Dus is het wel van belang dat je een specialist aan je zijde hebt die kan beoordelen of dit merk mag en nog beschikbaar is. Aan een spoedinschrijving zitten extra kosten verbonden.

 • Heb ik een KvK registratie nodig voor een merkregistratie?

  Nee, dit is niet nodig. Bij de KvK moet je je inschrijven als je aan het economische verkeer deelneemt, maar je kan je merknaam ook in privé registreren. In dit artikel leggen wij je uit wat de waarde van een KvK inschrijving is. 

 • Wat zijn de stappen om tot een merk te komen?

  De registratie van een merk verloopt in 5 stappen, die wij geheel voor je verzorgen:

  1. Een naamsonderzoek. Met dit onderzoek krijg je antwoord op de vraag of de merknaam die jij wil registreren als merk mag worden ingeschreven en of deze nog beschikbaar is. Dit is bij ons altijd gratis waarbij je een verdere opgave van de precieze kosten die je kwijt bent erbij krijgt. 
  2. Wie wordt de houder van het merk? Je kunt zelf de eigenaar worden van het merk, maar ook jouw onderneming of stichting. Wie het beste de merkhouder kan worden is afhankelijk van je situatie, hierin adviseren wij je. De verplichtingen van een merkhouder vind je terug in dit artikel
  3. De juridische omschrijving van producten en/of diensten. Dit is een erg belangrijke stap, omdat hierbij bepaald wordt op welke producten en diensten jouw merk komt te rusten en op welke (eventueel) niet. Voor meer informatie hierover kun je vrijblijvend contact opnemen met onze merkenadviseurs op 076-5148403.
  4. Aanvraag. Wanneer wij een aanvraagprocedure voor je doen, zijn wij overtuigd dat jouw merk aangevraagd kan worden en geven wij jou hier ook een 100% garantie voor. 
  5. Registratie. Wanneer alles goed gaat met de aanvraagprocedure wordt als laatste stap je merk geregistreerd.
 • Hoe kies je de juiste merkhouder?

  De eigenaar van een merk wordt de ‘merkhouder’ genoemd. Dit kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn. Welke vorm je kiest, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Lees meer over hoe je de juiste merkhouder kiest.

 • Wat zijn klassen?

  Klassen zijn de 45 categorieën van producten en diensten waarvoor het merk geregistreerd kan worden en welke opgenomen worden in de juridische omschrijving van producten en/of diensten. Deze zijn erg breed omschreven, binnen deze klassen moet je specificeren welke producten en/of diensten je wil omvatten met jouw merk. Je kunt een lijst van alle 45 klassen op onze website vinden.

  Pas op, je moet het merk wel gaan gebruiken voor de producten en diensten waar je het voor registreert. Na verloop van tijd vervallen je rechten in de klassen die je niet gebruikt.

   

  H6 Wat zijn klassen?

  Dankzij het feit dat er klassen bestaan kunnen merken met dezelfde naam probleemloos naast elkaar bestaan.

 • Wat is de juridische omschrijving van producten en/of diensten?

  Hoewel er een standaard lijst is van alle klassen, vinden wij het heel belangrijk om dit zo breed mogelijk voor je op te stellen zodat je merk ook klaar is voor de toekomst en voor zaken waar je nu nog niet actief mee bent, maar misschien wel gaat worden. De omschrijving van producten of diensten in spreektaal of ‘gewone’ taal is vaak anders dan de juridische omschrijving ervan, het is een vak apart.

  Wij kunnen zeggen dat dit één van onze sterke punten is. Onze ervaring leert ons dat de manieren waarop wij de diensten en waren omschrijven de beste resultaten boekt. Onze omschrijvingen zijn op maat gemaakt en volledig gespecificeerd en gedetailleerd en op het specifieke merk geschreven. We kijken dus altijd naar jouw merk en naar jouw situatie, zodat deze omschrijving perfect past met wat jij wil bereiken met jouw merk. Onze merkenadviseurs willen je hier graag vrijblijvend bij helpen. Je kunt ons hiervoor altijd bellen op 076-5148403.

  Pas op, je merk kan oneindig elke 10 jaar verlengd worden maar de omschrijving van producten en/of diensten kan je niet meer veranderen. Wil je je merk gebruiken voor nieuwe producten of diensten, moet je weer een nieuw merk aanvragen waar deze ook bij beschreven zijn. Je hebt hier dan wel minder oude rechten. Natuurlijk kun je niet in de toekomst kijken, maar het is wel zonde als je dit niet in één keer goed doet of beter nog, laat doen.

Hoofdstuk 7. Een merk, en nu?

In dit hoofdstuk worden vragen behandeld wat er gebeurt na je merkregistratie. Er wordt stilgestaan bij hoe je je merk up-to-date houdt en hoe je goed voor je merk zorgt. Daarnaast staan we stil bij de rechten die je hebt met een handelsnaam, een inschrijving hiervan bij de Kamer van Koophandel en waarom een merkregistratie meer waarde heeft dan enkel het gebruik van een handelsnaam. we leggen uit of je je merk kan verkopen. Daarnaast waarschuwen we je voor spookfacturen en leggen we je uit wat je rechten zijn bij een merkregistratie, maar ook je plichten.

 • Een merk, en nu? Hoe houd je je merk up-to-date?

  Gefeliciteerd, je hebt een merk. Je kunt dit aan iedereen duidelijk maken door het ®-teken te gebruiken. De bescherming van een merk stopt niet bij de registratie ervan. Wanneer iemand anders jouw merk (of een merk dat hier sterk op lijkt) gebruikt en je hier niet tegen optreedt, kan het zijn dat jouw merkregistratie minder waard wordt. Het is daarom belangrijk om dit scherp in de gaten te houden, zeker omdat er iedere dag ruim 1000 merken worden aangevraagd.

  Het optreden tegen anderen die jouw merk of een merk dat er sterk op lijkt gebruiken, kunnen wij voor je uit handen nemen. Met merkbewaking sporen we merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden. Na jouw toestemming kunnen onze juristen hiertegen optreden.

 • Wat is een handelsnaam?

  Een handelsnaam, ook wel bedrijfsnaam genoemd, is de naam van een onderneming die gebruikt wordt voor zijn bedrijfsvoering. Een handelsnaam hoeft niet geregistreerd te worden, het is genoeg om deze naam ook daadwerkelijk te gebruiken. Wil je je handelsnaam toch vastleggen, dan kan dit bij de Kamer van Koophandel. Een handelsnaam is niet hetzelfde als een merk, maar zij kunnen wel dezelfde naam hebben.

 • Welke bescherming heb ik met een handelsnaam?

  Een handelsnaam mag niet hetzelfde zijn als de naam van een andere onderneming in dezelfde branche in dezelfde KvK regio. Wanneer een ander dus dezelfde naam gebruikt, kun je daar tegen optreden. Bovendien mag een handelsnaam niet hetzelfde zijn als een merk van een ander.

  Pas op! Ook al gebruik je je handelsnaam al jaren, zonder merkregistratie heb je geen merkrechten en kun je niet optreden tegen inbreuk! Een inschrijving bij de KvK of een domeinnaamregistratie geeft je dus geen merkrechten.

 • Waarin verschilt een handelsnaam van een geregistreerd merk?

  Door inschrijving van de handelsnaam bij de KvK kun je duidelijk maken dat jouw handelsnaam al gebruikt wordt. Wanneer je wil dat iemand stopt met het gebruiken van jouw handelsnaam, kun je met de inschrijving van de handelsnaam bij de KvK makkelijk onderbouwen dat jij deze naam eerder gebruikte.

  Het is dan wel een officiële inschrijving, maar je krijgt er weinig rechten mee. Dat komt omdat als je je beroept op het handelsnaamrecht je moet aantonen dat er verwarring is tussen jou en je concurrent. Stopt de ander niet met het gebruik van de naam, zul je naar de rechter moeten om dit af te dwingen. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee. 

 • Waarom is het beter om mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) als merk te registreren?

  Met een merkregistratie krijg je meer bescherming dan enkel het hebben van een handelsnaam. Wanneer je je handelsnaam niet hebt ingeschreven bij de KvK zul jij moeten aantonen dat je deze naam al eerder gebruikte. Daarnaast hoef je met een merkregistratie niet aan te tonen dat er verwarring is, maar alleen dat er kans op verwarring kan ontstaan.

  Een merk is een monopoly in de gehele regio waar het merk geldig is. Voor ons in Nederland is dat de gehele Benelux, en de EU is dit voor een EU merk, en niet alleen de regio waar je gevestigd bent. Met name nu iedereen zaken doet via het internet is de regio waar je gevestigd bent steeds minder belangrijk.

 • Hoe kan ik mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) registreren als merk?

  Een handelsnaam kun je laten registreren als merk. Zoals wij bij deze vraag hebben uitgelegd is dat zelfs aan te raden. Om van je handelsnaam een merk te maken moet je het wel laten registreren als een merk. Hoe dit in zijn werk gaat leggen wij uit in dit artikel

 • Hoe kan ik mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) registreren als logo?

  Je handelsnaam kun je ook als logo laten registreren. Zoals wij hebben uitgelegd in dit artikel is dat zelfs aan te raden. Hierbij moet je wel een logo hebben wat bij jouw handelsnaam hoort en zul je hierbij de merkaanvraag procedure moeten doorlopen.

 • Hoe zorg ik goed voor mijn merk?

  Je zorgt goed voor je merk door het daadwerkelijk te gebruiken. Wanneer je jouw geregistreerde merk namelijk niet binnen 5 jaar gebruikt, en een ander wil het na die periode gebruiken, zou je jouw registratie kunnen verliezen. 

  Ook moet je in de gaten houden of iemand anders jouw merk of een merk dat sterk op jouw merk lijkt, als merk probeert aan te vragen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je de waarde van jouw merkregistratie verliest of dat deze kleiner wordt. 

  Met merkbewaking kunnen wij je hierbij helpen. We sporen merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden. En, na jouw toestemming, nemen het optreden hiertegen voor je uit handen. 

  Verder is het belangrijk dat de regio en/of de landen waar je jouw merk gebruikt overeenkomen met de regio en/of landen van de merkregistratie. Dus ga je exporteren naar, of importeren uit andere landen: check je merkportfolio goed!

  Controleer, met name bij beeldmerken en woordbeeldmerken, of het logo dat je gebruikt nog overeenkomt met je registratie. Bij een nieuwe huisstijl hoort vaak een nieuwe merkregistratie.

  Tenslotte is het belangrijk om te checken of de producten en/of diensten die in jouw registraties staan nog kloppen met je huidige activiteiten: zijn deze in de tussentijd veranderd of uitgebreid?

 • Kan ik mijn merk verkopen?

  Je merk verkopen is zeker mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je jouw onderneming (deels) verkoopt en een merkregistratie mee wil overdragen. Het hebben van een merkregistratie is voor beide partijen een fijne zekerheid, er is een officieel bewijs van inschrijving en het kan waardeverhogend zijn voor de onderneming. Onze juristen kunnen je hierbij helpen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt.

 • Wat zijn spookfacturen?

  Het merkenregister is openbaar, hier springen ‘organisaties’ op in door je een zogenaamde spookfactuur te sturen. Spookfacturen zijn aanbiedingen die er uitzien als facturen, alleen als je goed leest zie je, meestal in de kleine lettertjes, dat het om een aanbieding gaat en niet om een factuur. Deze ongevraagde aanbiedingen kun je dus maar het best meteen in het ronde archief gooien. Er zijn twee momenten waarop je deze spookfacturen kunt verwachten:

  • Direct na de publicatie van je merk in het register. Je hebt net je inschrijving gedaan en de kosten zijn betaald. Dan krijg je plotseling facturen van zogenaamde 'officiële' instanties dat je voor je inschrijving nog even iets moet betalen. NIET DOEN. Kijk op onze pagina met voorbeelden van spookfacturen, zodat je er een herkent.
  • Na 10 jaar kun je je merkregistratie verlengen. Wij houden dit uiteraard voor je bij en geven je hier tijdig bericht over. Pas dus op voor een factuur van een organisatie die je niet kent. Wanneer je deze wel betaalt, wordt je merk vaak niet eens verlengd of tegen een veel te hoge prijs. Je ontvangt deze facturen vaak al jaren voordat jouw merkinschrijving verloopt en een verlenging nodig is. De facturen en andere communicatie van Merk-Echt zijn duidelijk te herkennen aan ons logo. Wij rekenen je een eerlijke prijs voor een eventuele verlenging, altijd pas na jouw akkoord.

  Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg over spookfacturen, hoe je deze kunt herkennen en welke bedrijven bekend staan om het sturen van dit soort facturen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met Merk-Echt zodat we met je mee kunnen kijken of het echt een spookfactuur is.

 • Wat zijn de rechten en plichten voor merkhouders?

  Het belangrijkste voor een merkhouder (de eigenaar van het merk) is dat hij het alleenrecht op het gebruik van zijn merk heeft voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 

  Daarnaast is het van belang dat een merkhouder zijn merk ook daadwerkelijk gebruikt: de gebruiksplicht. Doe je dit niet, dan vervalt je merkregistratie na 5 jaar, als een ander dit merk heeft aangevochten. 

  Als je gedurende 5 jaar een inbreukmakend merk naast jouw merk accepteert (en hier dus niets tegen onderneemt), dan verlies je het recht om alsnog op te treden. Andersom kan dit ook in jouw voordeel werken als je zelf een merk hebt ingeschreven: na 5 jaar kan iemand niet alsnog bezwaar maken dat jij dat merk gebruikt. 

  Verder moet je goed in de gaten houden dat, als je een beeldmerk of woordbeeldmerk geregistreerd hebt, je ook echt alleen dat merk gebruikt. Gebruik je een logo dat je door de tijd heen hebt aangepast, dan loop je het risico dat jouw gewijzigde merk niet goed beschermd is. Houd dit dus altijd goed in de gaten!

  Wanneer de merkrechten van de ene merkhouder overgaan op de andere merkhouder, moet je goed in de gaten houden waar de merkrechten precies liggen. Als onderneming B merkhouder is geworden van het merk van onderneming A, kan onderneming A namelijk niet meer optreden tegen eventuele merkinbreuken door anderen. Wil je dat beide bedrijven deze merkrechten hebben? Dan kun je beter voor een licentieovereenkomst kiezen.

  Als jouw persoonlijke merkbewaker houdt Merk-Echt bovengenoemde situaties zorgvuldig voor je in de gaten. We trekken aan de bel als er actie vereist is - en adviseren je over de te nemen stappen.

 • Kan een merkhouder optreden tegen de naam van een ouder merk?

  Degene met een oudere merkregistratie heeft over het algemeen het alleenrecht en kan juist tegen nieuwere merken optreden. Hier zit één maar aan: wanneer het oudere merk niet binnen 5 jaar na registratie het merk daadwerkelijk en aantoonbaar gebruikt, kan deze merkregistratie worden aangevochten. In zo’n geval kun je dus optreden tegen een ouder merk.

  Dit is heel erg afhankelijk van de situatie en het is van belang dat je je hierbij goed laat voorlichten. Dit kan namelijk ook in je nadeel werken: het zou zomaar kunnen zijn dat jij je opeens geconfronteerd ziet met een claim van de andere partij omdat je een jonger merk gebruikt wat volgens je eigen stellingname te veel op dat van hen lijkt

 • Waar/hoe kan je zien wie welke merknaam of logo heeft geregistreerd?

  Dit kun je zien door dit op te zoeken in de merkenregisters: deze zijn voor iedereen openbaar. Welk merkenregister je moet raadplegen is afhankelijk van de landen en/of regio’s waar het merk geregistreerd is. Bedenk hierbij dat in Nederland alle Benelux én alle EU merken geldig zijn. 

  Voor merkregistraties die alleen in één land zijn gedaan zul je de nationale merkenregisters moeten raadplegen van dat land en de eventuele regionale registers, zoals het EU register. Het merkenregister voor merken in de Benelux is het BBIE). Voor EU-merkregistraties kun je de database van het EUIPO raadplegen. Merken met een meer internationaal karakter dan de EU alleen kun je in de database van het WIPO raadplegen.

Hoofdstuk 8. Merkbewaking

In dit hoofdstuk leggen we je uit wat merkbewaking is, waarom het goed is dit te hebben voor jouw merk en of je hiermee ook je merk online kan beschermen.

 • Wat is merkbewaking?

  Merkbewaking is een service die wij aanbieden voor onze klanten. Onze merkbewakers monitoren dagelijks voor je of er merkaanvragen zijn ingediend in één van de officiële merkenregisters die inbreuk kunnen doen op jouw merk. Zo zorgen we ervoor dat jij uniek en onderscheidend bent én blijft. Anders kun je, in het ergste geval, de waarde van jouw merk (deels) verliezen

  We bewaken jouw merk als volgt:

  1. We sporen dagelijks potentiële risico’s op in het merkregister. En bekijken of er merkaanvragen zijn verricht die voor verwarring met jouw merk zouden kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat de merknamen te veel op elkaar lijken (op papier en qua klank) en de producten en/of diensten te soortgelijk zijn. Ook bekijken we of er overlap is qua land of regio. Vervolgens schatten we juridisch gezien de kansen op succes in. 
  2. Komen we een merkaanvraag tegen die een potentieel risico vormt? Dan schatten we in of we bezwaar kunnen maken. We controleren wie de oudste rechten heeft. Alleen als wij vinden dat het belangrijk is om op te treden, trekken we aan de bel: we brengen je snel op de hoogte en adviseren je over (eventuele) vervolgstappen.

  Pas op! Er zijn veel aanbieders die ‘merkbewaking’ aanbieden en je iedere gevonden, enigszins gelijksoortige aanvraag direct doorsturen, met het aanbod om tegen uurtarief te onderzoeken of je hier juridisch tegen op kunt treden. Bij Merk-Echt is dit altijd bij de service van het Merkbewakings-abonnement inbegrepen. We vallen je dus niet lastig met onnodig veel berichten.

 • Wat zijn de mogelijkheden als iemand een merk aanvraagt dat verwarring kan veroorzaken met mijn merk?

  Zodra een merk door de merkeninstantie is geaccepteerd, wordt het voorafgaande aan de inschrijving eerst gepubliceerd. Gedurende deze periode kunnen merkhouders van oudere merken bezwaar maken tegen jouw merk, zonder tussenkomst van de rechter. Deze oppositietermijn duurt in de Benelux twee maanden en in de EU drie maanden.

  Als niemand bezwaar heeft gemaakt voor het einde van de oppositietermijn dan wordt het merk ingeschreven. Nadat het merk is ingeschreven zul je in de meeste gevallen een rechtszaak moeten beginnen om iets tegen het nieuwe merk te doen. Dat is duur en de uitslag is veel onzekerder. Rechters zijn namelijk minder gespecialiseerd in het merkenrecht dan de juristen die de opposities beoordelen voor de officiële merkenregisters.

  Stap 1. Bezwaar maken
  Het is gebruikelijk om je bezwaar eerst aan de (merkgemachtigde van de) wederpartij kenbaar te maken met de bedoeling dat de nieuwe aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit doe je door alle argumenten te verzamelen en (juridisch) te onderbouwen waarom jij vindt dat er verwarring zal ontstaan tussen jouw merk en het aangevraagde merk. Door dit tijdig te doen hoef je nog geen oppositie in te stellen bij het merkenregister maar is het duidelijk dat als je geen bevredigend antwoord op je bezwaar krijgt, je dit zult doen.

  Stap 2. Oppositie instellen
  Oppositie stel je in bij de merkenautoriteiten waar het nieuwe merk is aangevraagd, bijvoorbeeld het BBIE. Daar wordt eerst beoordeeld of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Daarna wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en dien je de 40% van de oppositiekosten te voldoen. Vervolgens wordt er aan beide partijen gedurende een korte tijd (de zogenoemde ‘cooling-off periode’) de gelegenheid gegeven om onderling tot een oplossing te komen.

  Hierna dien je de overige oppositiekosten te voldoen en moet je binnen twee maanden je argumenten indienen. De verweerder krijgt vervolgens twee maanden om daarop te reageren. Wanneer de verweerder vraagt bewijs aan te leveren dat jij jouw merkt gebruikt als hij ouder dan 5 jaar is, dan krijgen beide partijen ook weer ieder twee maanden voor. Hierna volgt de beslissing van de merkeninstantie.

  Stap 3. De oppositiebeslissing
  De merkenbureau beslist of de oppositie wel of niet gegrond is. Als de oppositie gegrond is heb je gewonnen en wordt het nieuwe merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Als opposant heb jij de oppositiekosten betaald. Deze kun je samen met de (juridische) kosten verhalen op de wederpartij. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt iedere partij zijn eigen kosten. Pas op! Je maakt altijd meer kosten dan je juridische en oppositiekosten. Die overige kosten krijg je niet vergoed. 

  Vervolgstappen:
  Door een succesvolle oppositieprocedure heb je bereikt dat het andere merk niet geregistreerd is. Wanneer de wederpartij niet uit zichzelf stopt met het gebruiken van het conflicterende merk, heb je nu erg sterke argumenten hem (evt. bij de rechter) te dwingen om het gebruik van het conflicterende merk te staken. Ook kan het mogelijk zijn om schadevergoeding en/of afdracht van winst te vorderen.

  Bij een niet succesvolle oppositieprocedure kun je in beroep gaan. In de Benelux moet je hiervoor naar de rechter, voor de EU kan dat bij de Europese merkenautoriteit het EUIPO.

  Pas op! Een oppositieprocedure is specialistisch juridisch werk dat zonder emotie of belangenafweging en alleen op basis van feitelijke merkregistratie gebeurt.  Laat dit door de merkgemachtigden van Merk-Echt doen: zij hebben de (BMM-)opleiding en ervaring, weten je kansen goed in te schatten en bereiken vaak al resultaat in stap 1, voor de oppositie officieel is ingediend. Dat scheelt je een hoop tijd en geld.  

 • Waarom zou ik mijn merk laten bewaken?

  Heel simpel: als je gebruik maakt van onze merkbewakingsservice nemen wij je een hoop werk uit handen. Als merkhouder ben je zelf verantwoordelijk voor het handhaven van je merkrechten. Wij kijken voor je of er merkaanvragen zijn die jouw merk kunnen schaden. Na ons advies en overleg met jou beslissen we samen of wij hier tegen optreden. Zo kun jij doen wat het belangrijkste is: je bedrijf of organisatie laten bloeien en het bouwen aan jouw merk. En doen wij waar wij goed in zijn: het bewaken van jouw merk.

 • Beschermen jullie mijn merk ook online?

  Dit valt niet standaard onder onze merkbewaking service, maar dat kunnen we wel voor je verzorgen met  merkbewaking. Met merkbewaking sporen wij merkaanvragen op die schadelijk kunnen zijn voor jouw merk. Mocht jij zelf signaleren dat een ander jouw naam of logo gebruikt op het internet (bijvoorbeeld via Google of Social Media), dan kunnen wij je hiermee helpen. Wij zullen deze partijen aanschrijven en eisen dat zij stoppen met dit gebruik.

  Zie voor meer informatie hierover ook onze vragen over copy cats. Daarnaast kunnen wij je ook bijstaan in juridische procedures.

Hoofdstuk 9. Copy cats

In dit hoofdstuk behandelen wat je kunt doen tegen na-apers, copy cats, meelifters of andere misbruikers van jouw merk. We vertellen je ook wat wij hier wel en niet tegen kunnen doen.

 • Wat kan ik doen tegen na-apers, copy cats of misbruikers?

  Wanneer je een geregistreerd merk hebt, betekent dit dat jij de enige bent die dit merk mag gebruiken of anderen toestemming mag geven het te gebruiken. Wanneer een ander jouw merk gebruikt, kun jij van diegenen eisen dat ze: 

  • stoppen met het gebruik van jouw merk;
  • een schadevergoeding betalen;
  • de onterecht genoten winst afdragen;
  • inbreukmakende goederen terugroepen en voorraden afstaan;
  • alle namen en adressen van leveranciers en klanten met in- en verkochte  aantallen opgeven;
  • al jouw juridische kosten die jij gemaakt hebt vergoeden. 

  Deze eisen kun je via een kort geding afdwingen, waardoor je dit binnen korte tijd kan realiseren. Wel zo fijn wanneer iemand misbruik maakt van jouw merk en/of reputatie.

 • Wat doen jullie tegen na-apers, copy cats of andere misbruikers?

  Wanneer je onze merkbewakingsservice afsluit, bekijken wij voor je of anderen een merkaanvraag indienen dat jouw merk kan schaden.  Mocht je daarnaast zelf na-apers, copy cats of andere vormen van misbruik van jouw merk tegenkomen, kunnen wij je juridisch bijstaan om jouw merkrechten te handhaven.

 • Mijn merk wordt misbruikt op Google, wat kan ik hiertegen doen?

  Mocht je zelf zien dat mensen jouw merknaam misbruiken op Google, of dat zij met jouw merk pretenderen jou te zijn, kunnen wij hier natuurlijk voor je tegen op treden. Wij zullen deze partijen dan aanschrijven en eisen dat zij stoppen met het gebruik van jouw merk. Doordat je een merkregistratie bezit kunnen we ook rechtstreeks bij Google terecht, zodat Google niet langer hun resultaten laat zien wanneer er wordt gezocht op jouw merk.

 • Mijn logo’s worden door een ander misbruikt, wat kan ik hiertegen doen?

  Wat voor het misbruiken van jouw naam geldt, geldt ook voor voor het misbruiken van jouw logo. Wij zullen deze partijen dan aanschrijven en eisen dat zij stoppen met het gebruik van jouw merk. Daarnaast kunnen wij je bijstaan in een juridische procedure. Mocht het aankomen op een rechtszaak kunnen wij je uiteraard doorverwijzen naar ons netwerk.

 • Mijn merk/logo lijkt teveel op een ander merk/logo

  Het kan voorkomen dat je een merk aangevraagd hebt, de bevestiging hebt gekregen dat het geregistreerd is, maar na verloop van tijd toch een brief ontvangt van een advocaat waarin je wordt gevraagd te stoppen met het gebruik van een logo. Vaak wordt er een enorm bedrag aan schadevergoeding gevraagd en een dwangsom geëist per dag dat je nog langer doorgaat met het gebruik. Je was je van geen kwaad bewust, en je weet niet wat je moet doen.

  Allereerst, ga nooit zomaar af op wat er in de brief staat en zoek hiervoor bijstand bij een ervaren jurist gespecialiseerd in merkenrecht. Onze juristen zijn erg ervaren en kunnen je vertellen of de twee merken überhaupt wel te veel op elkaar lijken en wat je kunt ondernemen wanneer dit daadwerkelijk of enigszins het geval zou zijn. In dit soort situaties komen wij er graag minnelijk tussen beide partijen uit. Lukt dit niet, kunnen wij je bijstaan om vervolgstappen te ondernemen.

 • Kunnen jullie ook protest voor mij aantekenen tegen een ander merk?

  Jazeker, wij kunnen zeker protest aantekenen tegen een ander merk. Onze juristen zijn hier erg ervaren in. Zij zullen je eerst adviseren over hoe zij jouw kansen inschatten. Zijn wij er samen van overtuigd dat wij wat kunnen beginnen tegen het andere merk? Dan zullen wij na jouw akkoord hiervoor protest aantekenen tegen het andere merk.

 • Mijn leverancier/distributeur heeft mijn merknaam geregistreerd, wat nu?

  Dat is natuurlijk erg vervelend, maar dit zien wij helaas vaker. Onze juristen hebben er ervaring mee dat een ander een merk snel registreert voordat de rechtmatige eigenaar dat gedaan heeft.

  Bij merkenregistraties is het zo dat “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Echter, wanneer het zo duidelijk is dat iemand anders het merk “gekaapt” heeft, kun je hier vaak nog wel het één en ander tegen beginnen. Dit is sterk afhankelijk van de situatie, welk merk, de relatie tussen de partijen etc. Het is moeilijk om hier in het algemeen uitspraken over te doen. Mocht dit zich voordoen, raden wij je aan contact met ons op te nemen zodat wij je kunnen adviseren.

Hoofdstuk 10. Domeinnamen/online

In dit hoofdstuk behandelen wij de domeinnamen. We vertellen je wat je kunt doen wanneer de domeinnaam die je wilt, al vergeven is. Daarnaast leggen wij je uit hoeveel bescherming zo’n domeinnaam geeft en hoe jij je domeinnaam het beste kunt beschermen. 

 • De domeinnaam met mijn naam is niet meer vrij, hoe kan ik deze toch krijgen?

  Je kunt hierbij een aantal dingen doen:

  1. Je kunt vragen om de domeinnaam te kopen van degene die deze domeinnaam heeft geregistreerd. Let wel op, je kunt hier een hoop geld voor kwijt zijn omdat diegene vrij is om te vragen wat hij wil voor deze naam. Ter vergelijking, het kopen van een domeinnaam die nog vrij is kost enkele tientjes per jaar, maar voor insurance.com bijvoorbeeld werd $35 milloen betaald.  Voordat je teveel betaalt, bedenk dan dat je ook bovenaan kunt komen bij Google door met Google AdWords te adverteren, waardoor jouw website hoog komt te staan in de zoekresultaten. Hier heb je vaak meer aan dan het hebben van de domeinnaam alleen.  
  2. Je kunt ook overwegen om iets toe te voegen aan je naam. Een voorbeeld is het bedrijf Peanut Butter & Co, hun domeinnaam is : www.ilovepeanutbutter.com. Het blijft hangen en men weet direct welk bedrijf bij deze domeinnaam hoort.  
  3. Je kunt overwegen om een andere extensie te nemen, zoals .com, .eu,  .nl, .shop of .online, .legal. Er zijn er inmiddels vele honderden, zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains 
  4. Het is ook mogelijk om je eigen merk als extensie te krijgen. Dit is echter per geval afhankelijk of dit wordt goedgekeurd en/of het betaalbaar is. We kunnen je hierover adviseren en wanneer het mogelijk is, deze voor je aanvragen. 
  5. Als je het woordmerk bezit en op een latere datum wordt een domeinnaam vastgelegd door een ander, dan kan het zijn dat die ander deze domeinnaam aan jou moet afstaan. Dit is erg afhankelijk van de precieze situatie, maar je kunt hiervoor altijd contact opnemen met onze juristen.  
 • De domeinnaam met mijn naam is vrij, geeft dat geen bescherming?

  Nee, dat een domeinnaam vrij is wil niets meer zeggen dan dat er nog niemand anders is geweest die deze domeinnaam wilde hebben. Het kan zijn dat iemand deze naam wel als merk geregistreerd heeft. Controleer dit van te voren altijd, bijvoorbeeld door ons gratis identieke naamsonderzoek. Het is zonde wanneer je geld investeert om je bedrijf of organisatie te voorzien van een naam, om er daarna achter te komen dat je dit niet als merk kan registreren.

 • Hoe bescherm ik mijn domeinnaam?

  Wanneer je een domeinnaam koopt, ben jij de enige die deze specifieke domeinnaam kan gebruiken. Dit geldt echter niet wanneer er een andere extensie (bijvoorbeeld .com, .nl of .shop) achter staat. Je kunt je domeinnaam het beste beschermen door de andere, meest voor de hand liggende extensies ook direct te claimen. Denk ook aan koppeltekens (merkecht.nl én merk-echt.nl) en veelvoorkomende spelfouten of productnamen.

  Pas op! Het registreren van een domeinnaam om deze bezet te houden omdat je weet dat een ander deze wil hebben, mag niet. Die ander kan hiervoor dan naar de rechter stappen.

 • Hoe voorkom je een domeinkaping?

  Domeinkaping (ook wel bekend als cyber squating) betekent dat het online domein dat jij voor jouw website wilt gebruiken in handen is van een externe partij. Deze partijen registreren vaak een hoop domeinen om deze vervolgens voor (onredelijk) hoge prijzen te verkopen of verhuren. Erg vervelend aangezien het domein van jouw website een wezenlijk onderdeel kan uitmaken van het merk van jouw bedrijf. Ga daarom proactief te werk en lees hoe je domeinkaping kunt voorkomen.

  Verschillende vormen domeinkaping
  Domeinkaping komt voor in verschillende vormen. Het hoeft niet per definitie te gaan over het kapen van een daadwerkelijke merknaam, maar kan ook om een variatie hierop gaan. Zo kan een domeinkaper er voor kiezen om domeinen vast te leggen die sterk lijken op het oorspronkelijke domein maar verschillend zijn door bijvoorbeeld enkelvoud-/ meervoudsvorm, het gebruik van streepjes of een gemakkelijk gemaakte typefout. Voorbeeld: voor het domein hollandinternational.nl zou een domeinkaper de domeinen holandinternational.nl of hollandinternational.com vast kunnen leggen.

 • Wat als iemand jouw domeinnaam misbruikt?

  Wat kun je als ondernemer doen als een vergelijkbare domeinnaam door een derde partij is geregistreerd en wordt gebruikt? Hierover gelden de volgende regels: voor een domeinnaam geldt het recht van de eerste. Als je zelf over oudere handelsnaamrechten en/of merkrechten beschikt, zijn er goede mogelijkheden om een conflicterende domeinnaam op te eisen. De beste manier is om een arbitragezaak aanhangig te maken bij het WIPO, die een bindende uitspraak kan doen in een geschil over een domeinnaam. Indien een identieke of gelijkende domeinnaam later en te kwader trouw is geregistreerd en jij bovendien sterke merkrechten hebt, is de kans groot dat je succes zult hebben.

  Misbruik van domeinnaam tegengaan

  Wordt een gelijkende domeinnaam door een ander gebruikt op internet? Neem contact op met een van onze juristen die je geheel vrijblijvend zullen informeren of en hoe hier iets aan gedaan kan worden.

Hoofdstuk 11. Andere intellectuele eigendomsrechten

In dit hoofdstuk behandelen we de andere intellectuele eigendomsrechten. We leggen je uit wat een model is en wat de toegevoegde waarde van een modelaanvraag is. Daarnaast behandelen we kort het octrooi (of patent) en het auteursrecht (of copyright).

 • Wat is een model?

  Met een modelregistratie bescherm je het uiterlijk van je product, ontwerp, design of logo tegen ongeoorloofd gebruik daarvan door derden. Bovendien leg je vast wat van jou is. De goodwill die wordt vertegenwoordigd door het model wordt zo beschermd.

  Een model (3D) of tekening (2D) is het design van een nieuwe en originele creatie. Zo beschermen wij alle nieuwe kranen van Quooker® met een modelregistratie. Maar ook tuinmeubelen, kledingontwerpen, tassen, lampen, verpakkingen en zelfs logo’s.

 • Doen jullie ook modelaanvragen?

  Jazeker! Je kunt bij ons ook terecht voor advies of een modelaanvraag wel nodig is in jouw geval. We zullen je eerlijk adviseren of wij denken dat het nodig is je model te beschermen. De modelaanvraag kunnen wij ook voor je uitvoeren. Daarnaast kunnen wij je helpen wanneer iemand gebruik maakt van jouw model, of deze nou geregistreerd is of niet. 

 • Wat is een octrooi of patent?

  Een octrooi (of Engelse benaming: patent) beschermt de technische aspecten van een product. Je kunt hierbij denken aan de een bepaalde techniek in een motor of in een smartphone, maar ook de inkeping in een beschuitrol waardoor je hem gemakkelijker uit de rol kan krijgen. Met een octrooi heb je jouw uitvinding voor 20 jaar beschermd. Na deze 20 jaar komt het octrooi te vervallen en kun je het ook niet meer verlengen. Iedereen kan hier dan gebruik van maken.

  Octrooien kunnen wij niet voor je aanvragen. Wij hebben wel een ruim netwerk van professionals waarin we jou een geschikte octrooigemachtigde voor al jouw vragen en registraties kunnen aanraden.

 • Wat is auteursrecht of copyright?

  Het auteursrecht (of Engelse benaming: copyright) beschermt literaire werken, wetenschap en kunst. Je kunt dus het auteursrecht hebben op een boek, maar ook een muzieknummer of een schilderij. Het auteursrecht hoef je niet te registreren: het feit dat jij iets gemaakt of ontworpen hebt, maakt dat jij degene bent die het auteursrecht op een bepaald werk heeft. Dit geldt ook wanneer je de auteursrechten van een ander hebt gekocht.

  Het auteursrecht rust op een werk tot 70 jaar na de dood van de maker en kan niet verlengd worden. Wanneer je een auteursrechtelijk werk wilt gebruiken, zul je hiervoor toestemming moeten hebben van de rechthebbende. 

 • Wat is een i-depot?

  Je kunt ieder idee, concept, ontwerp, prototype, film, songtekst, format, spelvorm, scenario etc. laten vastleggen bij het BBIE. Dit is geen registratie! De inhoud is niet openbaar maar wordt juist geheim gehouden. Dankzij deze vastlegging kun je bewijzen dat jouw idee op een bepaalde datum al bestond. Ben je bijvoorbeeld nog niet klaar om een octrooi aan te vragen, dan is een i-depot een goede oplossing. Dat is belangrijk als een andere partij (met name als dat een groot bedrijf is) claimt dat die creatie van hen is. Je kunt dan makkelijk bewijzen dat jij dit idee al eerder had.

  Met het i-depot heb je geen intellectueel eigendomsrecht, het biedt dus geen directe bescherming. Je hebt met name met een NDA (Non Disclosure Agreement) je zaakjes goed op orde, zodat je hopelijk je goede idee veilig kunt delen met andere partijen zonder dat zij daar mee aan de haal kunnen gaan. Vraag onze juristen om een NDA voor je op te stellen en een i-depot te verrichten. 

  Bekijk onze dienst iDepot vastleggen

   

Hoofdstuk 12. Waarom Merk-Echt?

Na alles wat we hierboven hebben uitgelegd vraag je je natuurlijk af waarom je voor ons moet kiezen en niet een ander merkenbureau. Wij zullen je hieronder uitleggen waar wij in uitblinken en waarom je bij ons moet zijn voor de aanvraag van een sterk merk.

 • Waarom zijn jullie er?

  Wij zijn er om iedereen bij te staan bij alles wat met name met merken te maken heeft. Wanneer je voor ons kiest, geven wij eerlijk advies over jouw beoogde merk. Wanneer wij denken dat een merkaanvraag niet lukt, zullen wij dit ook eerlijk tegen je zeggen. Wij zijn zeker van onze zaak, dus bij ons krijg je ook 100% garantie dat wanneer wij denken dat jouw merk geregistreerd kan worden, jij geen onnodig risico loopt.

 • Waarin verschillen jullie met een merkeninstantie?

  De merkeninstantie behandelt de merkaanvraag en is uiteindelijk degene die bepaalt of het merk geregistreerd kan worden. Zij mogen uiteraard geen advies geven. Zij beheren het nationale of regionale register en beslissen bij geschillen (opposities) tussen merkhouders.

  Wij begeleiden jouw merkaanvraag. Wij voeren vooraf een onderzoek uit om te kijken of jouw merk kans van slagen heeft. Zo niet, hoor je dat eerlijk van ons of geven wij je advies hoe je je merk wel zou kunnen indienen. Wanneer je onze adviezen opvolgt geven wij jou 100% garantie voor de registratie, zodat jij geen onnodig risico loopt. Wij zorgen dat je een zo goed mogelijk op de toekomst afgestemde en zo ruim mogelijke juridische omschrijving van de producten en diensten krijgt. Dit is het belangrijkste onderdeel van een registratie en maakt het verschil als je je merkrechten gaat handhaven.

  Als er vragen, commentaar of bezwaren op je merkaanvraag komen geven wij je daar kosteloos advies over. Als er aanpassingen in de registratie gemaakt moeten worden, wat goed kan (we proberen immers zo’n ruim mogelijke juridische omschrijving van producten en diensten geregistreerd te krijgen), doen wij dat ook voor je.

 • Wat zijn de risico’s als ik zelf mijn merk aanvraag?

  Wanneer jij zelf een merkaanvraag doet moet je zelf een onderzoek uitvoeren of er een ander merk is dat teveel op het jouwe lijkt. Doe je dit niet (goed), loop je niet alleen het risico dat je registratie niet doorgaat, maar je misschien wel een schadeclaim of dwangbevel krijgt dat je direct moet stoppen met het gebruik van het merk. Daarnaast kan het zijn dat je een merk bedacht hebt waarvan jij denkt dat het niet beschrijvend is, maar de merkeninstantie vindt van wel.

  Wanneer jij zelf je merk aanvraagt en de merkeninstantie het niet goedkeurt, of je verliest een oppositie van een ouder merk, ben je je geld voor de aanvraag kwijt. Dit gebeurt bij ruim 25% van de aanvragen. Dit kan, afhankelijk van het gebied en de klassen, behoorlijk oplopen. Bij het opstellen van een juridische omschrijving van producten en/of diensten komt ook een hoop kijken, wanneer je dit niet goed aanpakt is je merk ook niet goed beschermd. Alle reden om dit door een ervaren merkenspecialist te laten doen.

 • Wat doet een merkenbureau?

  Een merkenbureau helpt je met jouw aanvraag. Zij dienen deze in bij de merkeninstantie. Merk-Echt biedt hiernaast ook een merkbewakingsservice aan. Hierbij houden we continu in de gaten of er andere aanvragen zijn die jouw merk kunnen schaden. We zijn er vooral om jou als ondernemer te ontzorgen, jouw rechten goed vast te leggen, te bewaken en te handhaven. Wij zijn er voor alle zaken rondom merken en andere vormen van intellectueel eigendom. We helpen je graag met vragen of juridische problemen.

 • Waarom moet ik mijn merk door Merk-Echt laten registreren?

  Waar wij ons in onderscheiden van andere bureaus, is dat wij echt eerlijk tegen je zijn of jouw aanvraag kans van slagen heeft (en door volledig te zijn in wat iets gaat kosten). Wij zijn zo overtuigd van ons kunnen, dat jij door onze 100% registratie garantie geen onnodig risico loopt. Daarnaast kunnen wij je helpen met de bewaking van je merk, wat wij het eerste jaar gratis doen. Waar je bij andere bureaus voor iedere stap meer geld moet betalen, is dat bij ons juist niet het geval. Wat wij van tevoren op onze offerte zetten, is wat jij kwijt bent voor een kwalitatief uitstekende merkaanvraag en uiteindelijk je volledige registratie.

  Wij hebben geen advocaten in dienst en zijn dus ook niet gefocused op langlopende conflicten met veel uurtje factuurtje werk. Wij proberen zo snel en zo zakelijk mogelijk een conflict op te lossen voor onze klanten, dat zijn immers ondernemers. Wij zijn één van de top 3 bureaus van Nederland en doen meer dan 1000 registraties per jaar. Wij groeien als bureau hard dankzij een alsmaar groeiend en uiterst tevreden klantenbestand. Wij zijn trots op onze klanten en hun merken. Wij beschouwen deze merken ook een beetje als onze eigen merken en daarom werken wij als team ook perfect samen om het beste te doen voor het merk op de lange termijn.

  Pas op! Veel merkenbureaus geven je een lage (vanaf) prijs, die later wordt aangevuld met allerlei extra kosten. Ook dienen ze vaak gewoon in wat jij gevraagd hebt terwijl ze weten dat daar later allerlei extra werk door ontstaat dat ze dan op basis van uurtje factuurtje in rekening kunnen brengen. Bij Merk-Echt werken wij niet zo: wat op de offerte staat is wat je betaalt, niet meer en niet minder.

 • Helpen jullie ook bij het bedenken van een goede (andere) merknaam?

  Nee, wij helpen niet bij het bedenken van merknamen. Wij zijn goed in wat wij doen en weten ook wat wij minder goed kunnen doen dan anderen. Door de jaren heen hebben wij een groot netwerk opgebouwd. We kunnen je hierdoor doorverwijzen naar reclamebureaus die kwalitatief goede merknamen en logo’s ontwerpen voor een eerlijke prijs.

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?