Wanneer je een geregistreerd merk hebt, betekent dit dat jij de enige bent die dit merk mag gebruiken of anderen toestemming mag geven het te gebruiken. Wanneer een ander jouw merk gebruikt, kun jij van diegenen eisen dat ze: 

  • stoppen met het gebruik van jouw merk;
  • een schadevergoeding betalen;
  • de onterecht genoten winst afdragen;
  • inbreukmakende goederen terugroepen en voorraden afstaan;
  • alle namen en adressen van leveranciers en klanten met in- en verkochte  aantallen opgeven;
  • al jouw juridische kosten die jij gemaakt hebt vergoeden. 

Deze eisen kun je via een kort geding afdwingen, waardoor je dit binnen korte tijd kan realiseren. Wel zo fijn wanneer iemand misbruik maakt van jouw merk en/of reputatie.