Een merkhouder kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of een stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn.

De rechten en plichten die verband houden met het merk rusten op de merkhouder. Merkhouder 1

Doorgaans is het verstandig om een merk zo hoog mogelijk in de structuur van een onderneming te plaatsen, bijvoorbeeld in de houdstermaatschappij (de holding). Een andere mogelijkheid is dat een beheermaatschappij (bijvoorbeeld van de DGA) merkhouder wordt. De merkrechten liggen dan niet bij de werkmaatschappij. De houdstermaatschappij of de beheermaatschappij kan dan een (exclusieve) licentie verstrekken aan de werkmaatschappij voor het gebruik van het merk en daar een vergoeding voor ontvangen. Daarnaast vallen de merkrechten, in principe, niet in de boedel mocht de werkmaatschappij (onverhoopt) failliet gaan. In bepaalde gevallen wordt er zelfs voor gekozen een aparte onderneming op te richten voor de intellectuele eigendomsrechten, zodat deze rechten juridisch gezien losstaan van de onderneming.

Mocht er niet voor bovenvermelde constructie gekozen worden, dan is het gebruikelijk dat de onderneming die het merk in de markt zet de merkhouder van het merk wordt.

Een andere mogelijkheid is dat een natuurlijk persoon merkhouder wordt. Dit geldt meestal voor merken van start-ups, ZZP-ers, eenmanszaken of wanneer een merk tot het eigendom van een bepaalde persoon behoort. Het is overigens tevens mogelijk dat er meerdere partijen gezamenlijk merkhouder zijn van een merk, bijvoorbeeld twee natuurlijke personen of twee rechtspersonen. Dit houdt in dat beide partijen alleen gezamenlijk bevoegd zijn.

Tenslotte is het, in beginsel, mogelijk om het merk op ieder moment over te dragen aan een andere partij. Merk-Echt kan je daarbij van dienst zijn.

Om de merkaanvraag in gang te zetten is het noodzakelijk om te weten wie de eigenaar (merkhouder) wordt van het merk. Graag ontvangen we afhankelijk van de soort merkhouder de volgende gegevens:

Voor een rechtspersoon hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Merkhouder (exacte statutaire naam)
  • Kvk-nummer
  • Adres (geen postbus)
  • Postcode
  • Plaats

Voor een natuurlijk persoon hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Merkhouder (je volledige voornaam(en) plus achternaam zoals deze in je legitimatiebewijs staan vermeld)
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats

Bekijk wat de rechten en plichten zijn van merkhouders