Een merkhouder kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of een stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn.

De rechten en plichten die verband houden met het merk rusten op de merkhouder. Merkhouder 1

Doorgaans is het verstandig om een merk zo hoog mogelijk in de structuur van een onderneming te plaatsen, bijvoorbeeld in de houdstermaatschappij (de holding). Een andere mogelijkheid is dat een beheermaatschappij (bijvoorbeeld van de DGA) merkhouder wordt. De merkrechten liggen dan niet bij de werkmaatschappij. De houdstermaatschappij of de beheermaatschappij kan dan een (exclusieve) licentie verstrekken aan de werkmaatschappij voor het gebruik van het merk en daar een vergoeding voor ontvangen. Daarnaast vallen de merkrechten, in principe, niet in de boedel mocht de werkmaatschappij (onverhoopt) failliet gaan. In bepaalde gevallen wordt er zelfs voor gekozen een aparte onderneming op te richten voor de intellectuele eigendomsrechten, zodat deze rechten juridisch gezien losstaan van de onderneming.

Mocht er niet voor bovenvermelde constructie gekozen worden, dan is het gebruikelijk dat de onderneming die het merk in de markt zet de merkhouder van het merk wordt.

Een andere mogelijkheid is dat een natuurlijk persoon merkhouder wordt. Dit geldt meestal voor merken van start-ups, ZZP-ers, eenmanszaken of wanneer een merk tot het eigendom van een bepaalde persoon behoort. Het is overigens tevens mogelijk dat er meerdere partijen gezamenlijk merkhouder zijn van een merk, bijvoorbeeld twee natuurlijke personen of twee rechtspersonen. Dit houdt in dat beide partijen alleen gezamenlijk bevoegd zijn.

Tenslotte is het, in beginsel, mogelijk om het merk op ieder moment over te dragen aan een andere partij. Merk-Echt kan je daarbij van dienst zijn.

Om de merkaanvraag in gang te zetten is het noodzakelijk om te weten wie de eigenaar (merkhouder) wordt van het merk. Graag ontvangen we afhankelijk van de soort merkhouder de volgende gegevens:

Voor een rechtspersoon hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Merkhouder (exacte statutaire naam)
 • Kvk-nummer
 • Adres (geen postbus)
 • Postcode
 • Plaats

Voor een natuurlijk persoon hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Merkhouder (je volledige voornaam(en) plus achternaam zoals deze in je legitimatiebewijs staan vermeld)
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats

Bekijk wat de rechten en plichten zijn van merkhouders

Veelgestelde vragen

 • Weten hoe je de juiste merkhouder kiest?

  De eigenaar van een merk wordt de ‘merkhouder’ genoemd. Dit kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn. Welke vorm je kiest, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Lees meer over hoe je de juiste merkhouder kiest.

 • Weten wat de rechten en plichten zijn voor merkhouders?

  Het belangrijkste voor een merkhouder (de eigenaar van het merk) is dat hij het alleenrecht op het gebruik van zijn merk heeft voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 

  Daarnaast is het van belang dat een merkhouder zijn merk ook daadwerkelijk gebruikt: de gebruiksplicht. Doe je dit niet, dan vervalt je merkregistratie na 5 jaar, als een ander dit merk heeft aangevochten. 

  Als je gedurende 5 jaar een inbreukmakend merk naast jouw merk accepteert (en hier dus niets tegen onderneemt), dan verlies je het recht om alsnog op te treden. Andersom kan dit ook in jouw voordeel werken als je zelf een merk hebt ingeschreven: na 5 jaar kan iemand niet alsnog bezwaar maken dat jij dat merk gebruikt. 

  Verder moet je goed in de gaten houden dat, als je een beeldmerk of woordbeeldmerk geregistreerd hebt, je ook echt alleen dat merk gebruikt. Gebruik je een logo dat je door de tijd heen hebt aangepast, dan loop je het risico dat jouw gewijzigde merk niet goed beschermd is. Houd dit dus altijd goed in de gaten!

  Wanneer de merkrechten van de ene merkhouder overgaan op de andere merkhouder, moet je goed in de gaten houden waar de merkrechten precies liggen. Als onderneming B merkhouder is geworden van het merk van onderneming A, kan onderneming A namelijk niet meer optreden tegen eventuele merkinbreuken door anderen. Wil je dat beide bedrijven deze merkrechten hebben? Dan kun je beter voor een licentieovereenkomst kiezen.

  Als jouw persoonlijke merkbewaker houdt Merk-Echt bovengenoemde situaties zorgvuldig voor je in de gaten. We trekken aan de bel als er actie vereist is - en adviseren je over de te nemen stappen.

 • Weten waarom ik een adreswijziging van de merkhouder moet doorgeven aan merk-echt?

  Als de gegevens van de merkhouder wijzigen, bijvoorbeeld door een naamswijziging of een verhuizing, dan moeten die gegevens aangepast worden in het register. Als de merkhouder namelijk zijn rechten wil inroepen tegen derden, bijvoorbeeld in een conflict, dan moet de juiste eigenaar in het merkenregister staan.

 • Weten of een merkhouder kan optreden tegen de naam van een ouder merk?

  Degene met een oudere merkregistratie heeft over het algemeen het alleenrecht en kan juist tegen nieuwere merken optreden. Hier zit één maar aan: wanneer het oudere merk niet binnen 5 jaar na registratie het merk daadwerkelijk en aantoonbaar gebruikt, kan deze merkregistratie worden aangevochten. In zo’n geval kun je dus optreden tegen een ouder merk.

  Dit is heel erg afhankelijk van de situatie en het is van belang dat je je hierbij goed laat voorlichten. Dit kan namelijk ook in je nadeel werken: het zou zomaar kunnen zijn dat jij je opeens geconfronteerd ziet met een claim van de andere partij omdat je een jonger merk gebruikt wat volgens je eigen stellingname te veel op dat van hen lijkt