De tekens ©, ® en ™ worden wel eens met elkaar verward, maar betekenen niet hetzelfde.

© staat voor ‘copyright’ (auteursrecht). Wanneer ergens auteursrecht op rust hoeft dit in Nederland niet geregistreerd te worden. Maar pas op: in de VS is dit wel vereist. Met dit teken wil men verduidelijken dat er bijvoorbeeld op een woord of logo ook het auteursrecht rust en je dit niet zonder toestemming van de auteursrechteigenaar mag gebruiken.

® staat voor ‘registered trademark’ (geregistreerd merk). Dit teken wordt gebruikt om aan te geven dat het merk is ingeschreven in het merkenregister en daarmee is geregistreerd. Het wordt gebruikt om aan te geven dat je bijvoorbeeld een woord of logo niet kunt gebruiken zonder toestemming van de houder van dit merkrecht.

™ staat voor ‘unregistered trademark’ (niet geregistreerd merk). Hierbij wordt aangegeven dat de aanvraag voor het merk wel is gedaan, maar dat deze nog niet is geregistreerd. Dit wordt vooral gebruikt als waarschuwing dat dit merk binnenkort waarschijnlijk wél beschermd is.