Overal zien we de ®, ™ en © tekens voorbij komen. Ze worden vaak gebruikt omdat men denkt dat deze symbolen nodig zijn om hun werk te beschermen. Is dat wel zo? En mag je ze zomaar gebruiken?

De betekenis van de symbolen van het recht

Om te beginnen is het goed om te weten waar alle symbolen die je kunt gebruiken voor staan.

Het © – teken

Dit symbool staat voor ‘copyright’. Je ziet het vaak terug onderaan een website of onder een foto. Hiermee wordt door de maker aangegeven dat er in beginsel auteursrechten rusten op het product en dat een ander dit niet zomaar mag kopiëren of gebruiken. Dat betekent overigens niet dat er op producten waar dit symbool niet op staat geen auteursrecht kan rusten. In Nederland ontstaan auteursrechten automatisch door een werk te creëren, bijvoorbeeld een foto of tekening. Het gebruik van het © – teken is dus geen vereiste voor het verkrijgen van auteursrechten. Lees meer over het auteursrecht. 

Het ™ – teken

™ is gelijk aan ‘trademark’ en het betekent dat een teken nog niet merkenrechtelijk beschermd wordt, maar dat de aanvraag is gedaan. Dit symbool kan dus tijdens de lopende procedure worden gebruikt, maar dat is tevens in de Benelux niet verplicht.

Het ® – teken

Het ® – teken vertegenwoordigt een ‘registered trademark’ en geeft aan dat een woord of logo geregistreerd is als merk. Dat betekent dat het merk is opgenomen in een merkenregister. Ook hier geldt dat het gebruik van dit symbool in de Benelux niet vereist is voor het verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming. In andere landen kan dit echter anders zijn. Zo is het gebruik van dit symbool in de VS van groter belang. 

Het gebruik van ®, ™ en ©- tekens

Zoals hierboven is aangegeven is het gebruik van deze symbolen in de meeste gevallen niet verplicht. Waarom zou je ze dan gebruiken?

Een praktische toepassing van het gebruik van de ®, ™ en © tekens, is als waarschuwing voor derden. Het gebruik van de tekens kan afschrikwekkend werken. De kans dat derden inbreuk maken op jouw beschermde merk of product wordt daardoor kleiner. 

Daarnaast kan het gebruik van het ® – teken ‘verwatering’ van je merk tegengaan. Er is sprake van verwatering van een merk als het merk een soortnaam is geworden. Denk hierbij aan aspirine en asfalt. Dit waren ooit merknamen, maar deze zijn vervallen doordat de merkhouder de merknamen als soortnaam is gaan gebruiken, of niet heeft opgetreden tegen het gebruik van het merk als soortnaam. Met het symbool ® laat je zien dat het merk niet als soortnaam wordt gebruikt.

Kort samengevat kan consequent en correct gebruik van de symbolen bijdragen aan de optimale bescherming van jouw producten en diensten. Wil je meer weten over de bescherming van jouw merk? Neem dan contact op met Merk-Echt via [email protected] of bel direct naar 076-5148403.

Lees ook onze blog ‘Het ® en het ™ teken: wanneer mag je het gebruiken?’

Gerelateerde blogs

Merknaam nog niet aangevraagd? Wees discreet!

Merknaam nog niet aangevraagd? Wees discreet!

Lees meer
“Zondag.met.RUMAG” over intellectuele eigendomsrechten

“Zondag.met.RUMAG” over intellectuele eigendomsrechten

Lees meer
Wordt Merk-Echt de nummer 1 van Nederland na overname Center Tone?

Wordt Merk-Echt de nr. 1 van Nederland na overname Center Tone?

Lees meer