Wat is auteursrecht?

Auteursrecht geeft de maker van een tekst, wetenschappelijk werk of kunst het exclusieve recht om dit werk openbaar te maken en te kopiëren. Voorbeelden van auteursrecht zijn: foto’s,  logo’s, teksten, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken, computer- en televisieprogramma’s. 

Wanneer geldt het auteursrecht?

Het auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat je het werk hebt gemaakt. Je hoeft auteursrecht nergens aan te vragen of vast te leggen. Het is namelijk geregeld in de Auteurswet. Je krijgt auteursrecht als het werk aan een paar eisen voldoet:

  • Het werk moet uniek en origineel zijn;
  • Het werk moet de persoonlijke stijl van de maker laten zien, met duidelijke creatieve keuzes;
  • Het werk moet eenvoudig en precies te herkennen zijn.

Wie is de maker van het werk?

In principe heeft de maker van een werk (de auteur) automatisch het auteursrecht. Maar er zijn veel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als niet jij maar een reclamebureau jouw logo, huisstijl of verpakking heeft ontwikkeld. Het auteursrecht op deze werken kan dan zomaar bij jouw reclamebureau liggen.

Wil je vrij over deze uitingen beschikken? Dan kun je het reclamebureau verzoeken de rechten schriftelijk over te dragen. Ontwerpt een medewerker van jou iets omdat het zijn taak is? Dan ligt het auteursrecht wél bij jou: de werkgever. 

Hoe bewijs je auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat automatisch, maar staat nergens officieel geregistreerd. Daarom is het verstandig om je naam en datum op je werk te zetten. Dit kan op diverse manieren:

  • Laat een exemplaar van het werk waarmerken door bijvoorbeeld een notaris of advocaat. 
  • Een i-DEPOT is een handige manier om je creatieve ideeën te beschermen. Door je werk te registreren met een  i-DEPOT, wordt de datum van indiening vastgelegd en kun je altijd aantonen dat het idee van jou afkomstig is. Dit kan van pas komen in het geval van een geschil over auteursrecht. Het is een eenvoudige en betaalbare manier om je intellectuele eigendom te beschermen en jezelf te verzekeren van de erkenning die je verdient. 
  • Voorzie jouw werk van het ©-teken
    Het ©-teken geeft aan dat het werk auteursrechtelijk beschermd is en dat jij als maker de rechten bezit. Het is belangrijk om dit teken te gebruiken, omdat het anderen ervan weerhoudt om jouw werk zonder toestemming te gebruiken of te kopiëren. Door het plaatsen van het ©-teken laat je zien dat je serieus bent over het beschermen van je creatieve werk en dat je bereid bent om stappen te ondernemen om je rechten te handhaven.

Duur van het auteursrecht

De duur van het auteursrecht is ook iets om rekening mee te houden. Na het overlijden van de maker loopt het auteursrecht nog 70 jaar door. Als het werk echter in handen is van een bedrijf, dan eindigt het auteursrecht 70 jaar na de eerste publicatie van het werk. Op dat moment wordt het werk openbaar en mag iedereen het gebruiken, kopiëren en bewerken.

Auteursrecht overdragen

De maker kan zijn auteursrecht aan iemand anders geven. Wanneer het auteursrecht wordt overgedragen, heeft de oorspronkelijke maker geen zeggenschap meer over het werk. Hier heb je een ondertekende verklaring voor nodig: een akte van overdracht. Overdracht via algemene voorwaarden is niet rechtsgeldig. Denk goed na voordat je besluit om je auteursrecht over te dragen. Het auteursrecht beschermt jouw creatieve werk en het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

In de akte moet precies staan wat wordt overgedragen. Hierin kunnen zaken zoals de duur van de overdracht, eventuele vergoedingen en de rechten van de oorspronkelijke maker worden opgenomen. Let op: wat niet in de akte staat, wordt niet overgedragen. Zorg ervoor dat je alle afspraken duidelijk en schriftelijk vastlegt, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan in de toekomst. 

Je kunt deze akte zelf opstellen, maar dat is op eigen risico. Wil je dit liever uitbesteden? Vraag dan onze IE-juristen om een akte op maat te maken. Zo weet je zeker dat alle benodigde informatie correct is opgenomen en dat de overdracht rechtsgeldig is. Daarnaast kunnen we je ook adviseren over eventuele andere zaken die bij de overdracht van auteursrecht komen kijken. 

Download een voorbeeldakte van overdracht

Vertrouwd door ruim 15.000 ondernemers

Medewerker Merk-Echt kijkt naar scherm over merkregistratie

We helpen je graag

We helpen je graag. Plan eenvoudig een 15 minuten afspraak in om al je vragen over auteursrecht te stellen. Geen zorgen, geheel kosteloos.