Wat is auteursrecht?

Auteursrecht geeft de maker van een tekst, wetenschappelijk werk of kunst het exclusieve recht om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Denk hierbij aan foto’s, logo’s, teksten, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken, computer- en televisieprogramma’s. Ben jij de maker van dit werk? Dan verkrijg je het auteursrecht erop, mits het voldoet aan een paar eisen:

  • Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben;
  • Het werk moet het persoonlijke stempel van de maker dragen, zijn/ haar creatieve keuzes moeten duidelijk terug te zien zijn in het werk;
  • Het werk moet voldoende duidelijk en nauwkeurig geïdentificeerd kunnen worden.

Voldoet het door jou gemaakte werk aan deze voorwaarden? Dan ben jij de eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Wie is de auteursrechthebbende?

In principe is het dus zo dat de maker van een werk daar ook het auteursrecht op bezit. Maar er zijn tal van uitzonderingen. Bijvoorbeeld als niet jij maar een reclamebureau jouw logo, huisstijl of verpakking heeft ontwikkeld. Het auteursrecht op deze werken kan dan zomaar bij jouw reclamebureau liggen. Wil je vrij over deze uitingen beschikken? Dan kun je het reclamebureau verzoeken de auteursrechten schriftelijk over te dragen. Ontwerpt een medewerker van jou iets omdat het zijn taak is? Dan ligt het auteursrecht wél bij jou: de werkgever. 

Is er verwarring over wie de auteursrechthebbende op een werk is? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Copyright-teken als waarschuwing

Het is niet verplicht om jouw werk van het ©-teken te voorzien. Maar met het gebruik ervan laat je wél duidelijk zien dat er auteursrecht op het werk rust. Zie het maar als een waarschuwing voor anderen. We raden je dan ook aan om jouw werk te voorzien van:

  • ‍copyright-teken ©
  • ‍naam rechthebbende
  • ‍het jaar van de eerste publicatie

Duur van het auteursrecht

Het auteursrecht loopt 70 jaar na het overlijden van de maker af, gerekend vanaf 1 januari volgend op het jaar, waarin de maker is overleden. Is het auteursrecht in handen van een bedrijf? Dan eindigt het auteursrecht 70 jaar na de eerste publicatie van het werk. Als het auteursrecht is verlopen, belandt het werk in het publieke domein. Iedereen mag het werk vanaf dan kopiëren, publiceren en bewerken.

Bewijs van auteursrecht: waarmerk of I-DEPOT

Het is nuttig om te kunnen bewijzen dat jij een specifiek werk hebt gemaakt. Dit kan op diverse manieren. Door een exemplaar van het werk laten waarmerken door een notaris of advocaat bijvoorbeeld. Een net zo veilige en goedkopere optie: laat ons een i-DEPOT voor je vastleggen. Hiermee leg je de creatiedatum van een concept of idee vast bij de overheid. Mocht een andere partij (met name als dat een groot bedrijf is) claimen dat een bepaalde creatie van hen is, dan kun jij hiermee makkelijk bewijzen dat jouw idee op een bepaalde datum al bestond.

Meer weten over auteursrecht?

Wordt jouw auteursrecht geschonden? Of wil je weten of er op een bepaald werk auteursrecht rust of wanneer een werk vrij is van auteursrechtelijke bescherming? Onze specialisten staan klaar om je van advies te voorzien over auteursrecht registreren. Bel 076 – 514 84 03 of stuur een e-mail aan [email protected].

Auteursrecht overdragen

Auteursrecht kan worden overgedragen. Hier heb je een ondertekende verklaring voor nodig: een akte van overdracht. Overdracht via algemene voorwaarden is namelijk niet rechtsgeldig.

Een auteursrecht is een eigendomsrecht: de maker van een werk kan ervoor kiezen om zijn auteursrecht over te dragen aan een ander. De auteurswet stelt de eis dat de overdracht van auteursrecht schriftelijk gebeurt en dat de akte van overdracht ondertekend wordt. Zo ontstaat er schriftelijk bewijs dat het auteursrecht rechtsgeldig is overgedragen.

In deze akte (een ‘onderhandse akte’) moeten de partijen vastleggen wat er precies wordt overgedragen. Pas op: Wat niet in de akte wordt genoemd, wordt niet overgedragen. 

Je maakt deze akte geheel op eigen risico op. Besteed je dit liever uit? Vraag onze IE juristen dan om een akte op maat: wij nemen dan de volledige verantwoordelijkheid.

Download een voorbeeldakte van overdracht
Medewerker Merk-Echt kijkt naar scherm over merkregistratie

We helpen je graag

Plan eenvoudig een 15 minuten afspraak in om al je merkgerelateerde vragen te stellen. Geen zorgen, geheel kosteloos.