Wij kunnen een merkaanvraag voor je verzorgen. Een merk voor de Benelux kun je aanvragen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Voor een merk dat geldig is in andere landen kun je naar de verschillende nationale merkenbureaus. Hiervoor moet je wel een adres hebben in dat land, anders loopt de aanvraag via een lokaal merkenbureau. Merk-Echt heeft een groot netwerk van agenten, waarmee in vrijwel alle landen van de wereld een merkaanvraag kan worden ingediend om een merkregistratie te krijgen. Hierdoor is het niet nodig dat je zelf moet zorgen voor de juiste procedure van de merkaanvraag in dat land, dat doen wij gewoon voor je.

Bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO, voorheen OHIM) kan er een EU-merk aangevraagd worden dat geldt in de gehele Europese Unie. Voorlopig zijn dit nog 27 landen, tot na de Brexit.

Merk-Echt: waar kun je een merk aanvragen?
Pas op! Een veel gemaakte fout: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en een aantal landen in de Balkan zijn geen lid van de EU. Wanneer je daar ook zaken doet, vergeet deze dan niet mee te nemen in je merkaanvraag.

Via de World Intellectual Property Organization (WIPO) kan een internationaal merk voor meer dan 100 verschillende landen naar keuze aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt dan ingediend bij het bureau waar de eerste aanvraag is gedaan.