Merkregistratie Nederland

Wil je een merknaam voor de Nederlandse markt registreren? Dan dienen we een Benelux-merkaanvraag in bij de betreffende overheidsinstantie. Gedurende een periode van 10 jaar heb je de zekerheid dat niemand aan jouw merk mag komen. Daarna kun je de merkregistratie telkens met een periode van 10 jaar verlengen.

Benelux-merkregistratie omvat 3 landen

Een Benelux-merkregistratie geeft jou het exclusieve recht op het gebruik van het merk in vooraf bepaalde product- en dienstklassen in Nederland, België en Luxemburg. De drie Benelux-landen hebben sinds 1971 een gezamenlijke regeling voor merkbescherming: het Benelux Verdrag voor Intellectueel Eigendom. Een registratie in alleen Nederland is niet mogelijk.

Klassenindeling producten en diensten

Het belangrijkste onderdeel van een merkregistratie in de Benelux is classificatie. Een zorgvuldige classificatie bepaalt de beschermingsomvang van een merk en versoepelt het optreden tegen merkconflicten. Het internationale classificatiesysteem van Nice kent 45 standaardcategorieën. Wij delen de producten of diensten die tot jouw merk behoren in, en stellen een gedetailleerde en op maat gemaakte, juridische omschrijving op.

Welke rechten heeft de houder van een Benelux-merk?

Met een merknaam registratie in het Benelux merkenregister kun je derden verbieden jouw merk of een overeenkomend merk te registreren of te gebruiken. Mits het om dezelfde of soortgelijke producten en diensten gaat. Je hebt niet alleen het recht om bezwaar te maken tegen later ingediende Benelux-merken, maar tegen álle in de Benelux geldende merken, inclusief EU-merken en internationale merken.