Hoofdstuk 1. Wat is een merk?

In dit hoofdstuk leggen wij uit wat een merk is, wat wel en wat niet geregistreerd kan worden als merk en wat het merkenrecht precies inhoudt.

 • Wat is een merk?

  Een merk is een handels-, product- of dienstnaam, een logo, teken of symbool, een kleur of vorm dat geregistreerd is in het merkenregister om de producten of diensten die een onderneming aanbiedt, te kunnen onderscheiden. De Engelse benaming voor een merk is ook wel trademark.
  Een merk moet onderscheidend zijn zodat de consumenten die bekend zijn in jouw markt, bij het zien van jouw merk weten dat de producten en/of diensten van jouw onderneming afkomstig zijn. Hoe groter het onderscheid, hoe sterker het merk, hoe beter de bescherming. Er zijn verschillende soorten merken en er zijn verschillende regio’s en landen waarin je het merk kan laten registreren. Bij je merkregistratie moet je kiezen voor welk soort producten en diensten (welke ‘klasse’) je jouw merk wil registreren. 


  Artikel 2 Merkenrechtrichtlijn:
  “Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”

 • Wat is geen merk?

  Over het algemeen is een naam of logo dat niet is geregistreerd als merk, maar wel wordt gebruikt om de onderneming te onderscheiden van andere ondernemingen, geen merk. Daarnaast kunnen namen of logo’s waarvan men die niet kan onderscheiden van andere merken, ook niet als merk geregistreerd worden. Wanneer het merk slechts beschrijft welke producten en diensten je aanbiedt (zie het voorbeeld ‘Het Bakkertje’), is dit te beschrijvend en zal het niet als merk ingeschreven kunnen worden.

  De merkeninstantie is degene die uiteindelijk beslist of een naam of logo ingeschreven kan worden als merk. Naast de criteria die hierboven zijn genoemd, kijken zij ook naar andere vereisten voordat zij beslissen of een naam of logo als merk geregistreerd kan worden. Door onze ruime ervaringen én onze 100%-registratiegarantie zijn wij ervan overtuigd dat wij je over je kansen goed kunnen adviseren.

 • Wat is merkenrecht?

  Zonder registratie geen merkenrecht.

  Door het merkenrecht is er de mogelijkheid om door middel van registratie je merk te beschermen tegen andere die misbruik maken van jouw naam. Met een goede registratie verkrijg je het alleenrecht op het gebruik van het merk voor de producten en diensten die jij levert. Hiermee kun je als houder van het merk voorkomen dat een ander jouw merk gebruikt. Wanneer dit toch gebeurt, biedt het merkenrecht jou als houder ook mogelijkheden om hiertegen op te treden. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw merk ook echt alleen door jou of met jouw toestemming kan worden gebruikt.

  Net als met domeinnamen geldt in het merkenrecht: “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Je moet echter wel zelf als merkhouder opletten of niet iemand anders een merk registreert wat erg veel op het jouwe lijkt. Het merkenregister doet dat niet voor je. Merk-Echt kan dat voor je verzorgen door middel van merkbewaking.

  Het merkenrecht is het enige intellectuele eigendomsrecht dat je oneindig kunt verlengen. Daarom is het zo belangrijk dat je dit tijdig en zo goed mogelijk doet, dus laat dit doen door een specialist! Merk-Echt heeft ruime ervaring op dit gebied en kan je helpen op te treden tegen anderen die jouw merk misbruiken. Daarnaast adviseren wij je ook bij het registreren van een nieuw merk of jouw beoogde merknaam nog vrij is door middel van ons gratis naamsonderzoek.

  Meer informatie over merkenrecht

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?