Hoofdstuk 7. Een merk, en nu?

In dit hoofdstuk worden vragen behandeld wat er gebeurt na je merkregistratie. Er wordt stilgestaan bij hoe je je merk up-to-date houdt en hoe je goed voor je merk zorgt. Daarnaast staan we stil bij de rechten die je hebt met een handelsnaam, een inschrijving hiervan bij de Kamer van Koophandel en waarom een merkregistratie meer waarde heeft dan enkel het gebruik van een handelsnaam. we leggen uit of je je merk kan verkopen. Daarnaast waarschuwen we je voor spookfacturen en leggen we je uit wat je rechten zijn bij een merkregistratie, maar ook je plichten.

 • Meer weten over hoe ik mijn merk up-to-date houd?

  Gefeliciteerd, je hebt een merk. Je kunt dit aan iedereen duidelijk maken door het ®-teken te gebruiken. De bescherming van een merk stopt niet bij de registratie ervan. Wanneer iemand anders jouw merk (of een merk dat hier sterk op lijkt) gebruikt en je hier niet tegen optreedt, kan het zijn dat jouw merkregistratie minder waard wordt. Het is daarom belangrijk om dit scherp in de gaten te houden, zeker omdat er iedere dag ruim 1000 merken worden aangevraagd.

  Het optreden tegen anderen die jouw merk of een merk dat er sterk op lijkt gebruiken, kunnen wij voor je uit handen nemen. Met merkbewaking sporen we merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden. Na jouw toestemming kunnen onze juristen hiertegen optreden.

 • Weten wat een handelsnaam is?

  Een handelsnaam, ook wel bedrijfsnaam genoemd, is de naam van een onderneming die gebruikt wordt voor zijn bedrijfsvoering. Een handelsnaam hoeft niet geregistreerd te worden, het is genoeg om deze naam ook daadwerkelijk te gebruiken. Wil je je handelsnaam toch vastleggen, dan kan dit bij de Kamer van Koophandel. Een handelsnaam is niet hetzelfde als een merk, maar zij kunnen wel dezelfde naam hebben.

 • Weten welke bescherming ik heb met een handelsnaam?

  Een handelsnaam mag niet hetzelfde zijn als de naam van een andere onderneming in dezelfde branche in dezelfde KvK regio. Wanneer een ander dus dezelfde naam gebruikt, kun je daar tegen optreden. Bovendien mag een handelsnaam niet hetzelfde zijn als een merk van een ander.

  Pas op! Ook al gebruik je je handelsnaam al jaren, zonder merkregistratie heb je geen merkrechten en kun je niet optreden tegen inbreuk! Een inschrijving bij de KvK of een domeinnaamregistratie geeft je dus geen merkrechten.

 • Weten waarin een handelsnaam verschilt van een geregistreerd merk?

  Door inschrijving van de handelsnaam bij de KvK kun je duidelijk maken dat jouw handelsnaam al gebruikt wordt. Wanneer je wil dat iemand stopt met het gebruiken van jouw handelsnaam, kun je met de inschrijving van de handelsnaam bij de KvK makkelijk onderbouwen dat jij deze naam eerder gebruikte.

  Het is dan wel een officiële inschrijving, maar je krijgt er weinig rechten mee. Dat komt omdat als je je beroept op het handelsnaamrecht je moet aantonen dat er verwarring is tussen jou en je concurrent. Stopt de ander niet met het gebruik van de naam, zul je naar de rechter moeten om dit af te dwingen. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee. 

 • Weten waarom het beter is om mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) als merk te registreren?

  Met een merkregistratie krijg je meer bescherming dan enkel het hebben van een handelsnaam. Wanneer je je handelsnaam niet hebt ingeschreven bij de KvK zul jij moeten aantonen dat je deze naam al eerder gebruikte. Daarnaast hoef je met een merkregistratie niet aan te tonen dat er verwarring is, maar alleen dat er kans op verwarring kan ontstaan.

  Een merk is een monopoly in de gehele regio waar het merk geldig is. Voor ons in Nederland is dat de gehele Benelux, en de EU is dit voor een EU merk, en niet alleen de regio waar je gevestigd bent. Met name nu iedereen zaken doet via het internet is de regio waar je gevestigd bent steeds minder belangrijk.

 • Weten hoe ik mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) kan registreren als merk?

  Een handelsnaam kun je laten registreren als merk. Zoals wij bij deze vraag hebben uitgelegd is dat zelfs aan te raden. Om van je handelsnaam een merk te maken moet je het wel laten registreren als een merk. Hoe dit in zijn werk gaat leggen wij uit in dit artikel

 • Meer weten over hoe ik mijn handelsnaam (bedrijfsnaam) kan registreren als logo?

  Je handelsnaam kun je ook als logo laten registreren. Zoals wij hebben uitgelegd in dit artikel is dat zelfs aan te raden. Hierbij moet je wel een logo hebben wat bij jouw handelsnaam hoort en zul je hierbij de merkaanvraag procedure moeten doorlopen.

 • Weten hoe ik goed voor mijn merk zorg?

  Je zorgt goed voor je merk door het daadwerkelijk te gebruiken. Wanneer je jouw geregistreerde merk namelijk niet binnen 5 jaar gebruikt, en een ander wil het na die periode gebruiken, zou je jouw registratie kunnen verliezen. 

  Ook moet je in de gaten houden of iemand anders jouw merk of een merk dat sterk op jouw merk lijkt, als merk probeert aan te vragen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je de waarde van jouw merkregistratie verliest of dat deze kleiner wordt. 

  Met merkbewaking kunnen wij je hierbij helpen. We sporen merkaanvragen op die jouw merk kunnen schaden. En, na jouw toestemming, nemen het optreden hiertegen voor je uit handen. 

  Verder is het belangrijk dat de regio en/of de landen waar je jouw merk gebruikt overeenkomen met de regio en/of landen van de merkregistratie. Dus ga je exporteren naar, of importeren uit andere landen: check je merkportfolio goed!

  Controleer, met name bij beeldmerken en woordbeeldmerken, of het logo dat je gebruikt nog overeenkomt met je registratie. Bij een nieuwe huisstijl hoort vaak een nieuwe merkregistratie.

  Tenslotte is het belangrijk om te checken of de producten en/of diensten die in jouw registraties staan nog kloppen met je huidige activiteiten: zijn deze in de tussentijd veranderd of uitgebreid?

 • Weten of ik mijn merk kan verkopen?

  Je merk verkopen is zeker mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je jouw onderneming (deels) verkoopt en een merkregistratie mee wil overdragen. Het hebben van een merkregistratie is voor beide partijen een fijne zekerheid, er is een officieel bewijs van inschrijving en het kan waardeverhogend zijn voor de onderneming. Onze juristen kunnen je hierbij helpen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt.

 • Meer weten over spookfacturen?

  Het merkenregister is openbaar, hier springen ‘organisaties’ op in door je een zogenaamde spookfactuur te sturen. Spookfacturen zijn aanbiedingen die er uitzien als facturen, alleen als je goed leest zie je, meestal in de kleine lettertjes, dat het om een aanbieding gaat en niet om een factuur. Deze ongevraagde aanbiedingen kun je dus maar het best meteen in het ronde archief gooien. Er zijn twee momenten waarop je deze spookfacturen kunt verwachten:

  • Direct na de publicatie van je merk in het register. Je hebt net je inschrijving gedaan en de kosten zijn betaald. Dan krijg je plotseling facturen van zogenaamde 'officiële' instanties dat je voor je inschrijving nog even iets moet betalen. NIET DOEN. Kijk op onze pagina met voorbeelden van spookfacturen, zodat je er een herkent.
  • Na 10 jaar kun je je merkregistratie verlengen. Wij houden dit uiteraard voor je bij en geven je hier tijdig bericht over. Pas dus op voor een factuur van een organisatie die je niet kent. Wanneer je deze wel betaalt, wordt je merk vaak niet eens verlengd of tegen een veel te hoge prijs. Je ontvangt deze facturen vaak al jaren voordat jouw merkinschrijving verloopt en een verlenging nodig is. De facturen en andere communicatie van Merk-Echt zijn duidelijk te herkennen aan ons logo. Wij rekenen je een eerlijke prijs voor een eventuele verlenging, altijd pas na jouw akkoord.

  Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg over spookfacturen, hoe je deze kunt herkennen en welke bedrijven bekend staan om het sturen van dit soort facturen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met Merk-Echt zodat we met je mee kunnen kijken of het echt een spookfactuur is.

 • Weten wat de rechten en plichten zijn voor merkhouders?

  Het belangrijkste voor een merkhouder (de eigenaar van het merk) is dat hij het alleenrecht op het gebruik van zijn merk heeft voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 

  Daarnaast is het van belang dat een merkhouder zijn merk ook daadwerkelijk gebruikt: de gebruiksplicht. Doe je dit niet, dan vervalt je merkregistratie na 5 jaar, als een ander dit merk heeft aangevochten. 

  Als je gedurende 5 jaar een inbreukmakend merk naast jouw merk accepteert (en hier dus niets tegen onderneemt), dan verlies je het recht om alsnog op te treden. Andersom kan dit ook in jouw voordeel werken als je zelf een merk hebt ingeschreven: na 5 jaar kan iemand niet alsnog bezwaar maken dat jij dat merk gebruikt. 

  Verder moet je goed in de gaten houden dat, als je een beeldmerk of woordbeeldmerk geregistreerd hebt, je ook echt alleen dat merk gebruikt. Gebruik je een logo dat je door de tijd heen hebt aangepast, dan loop je het risico dat jouw gewijzigde merk niet goed beschermd is. Houd dit dus altijd goed in de gaten!

  Wanneer de merkrechten van de ene merkhouder overgaan op de andere merkhouder, moet je goed in de gaten houden waar de merkrechten precies liggen. Als onderneming B merkhouder is geworden van het merk van onderneming A, kan onderneming A namelijk niet meer optreden tegen eventuele merkinbreuken door anderen. Wil je dat beide bedrijven deze merkrechten hebben? Dan kun je beter voor een licentieovereenkomst kiezen.

  Als jouw persoonlijke merkbewaker houdt Merk-Echt bovengenoemde situaties zorgvuldig voor je in de gaten. We trekken aan de bel als er actie vereist is - en adviseren je over de te nemen stappen.

 • Weten of een merkhouder kan optreden tegen de naam van een ouder merk?

  Degene met een oudere merkregistratie heeft over het algemeen het alleenrecht en kan juist tegen nieuwere merken optreden. Hier zit één maar aan: wanneer het oudere merk niet binnen 5 jaar na registratie het merk daadwerkelijk en aantoonbaar gebruikt, kan deze merkregistratie worden aangevochten. In zo’n geval kun je dus optreden tegen een ouder merk.

  Dit is heel erg afhankelijk van de situatie en het is van belang dat je je hierbij goed laat voorlichten. Dit kan namelijk ook in je nadeel werken: het zou zomaar kunnen zijn dat jij je opeens geconfronteerd ziet met een claim van de andere partij omdat je een jonger merk gebruikt wat volgens je eigen stellingname te veel op dat van hen lijkt

 • Weten of meerdere partijen houder kunnen zijn van hetzelfde merk?

  Meerdere partijen kunnen gezamenlijk merkhouder zijn van een merk, bijvoorbeeld twee natuurlijke personen of twee rechtspersonen. Dit houdt echter wel in dat beide partijen alleen gezamenlijk bevoegd zijn.

 • Weten waarom ik een adreswijziging van de merkhouder moet doorgeven aan merk-echt?

  Als de gegevens van de merkhouder wijzigen, bijvoorbeeld door een naamswijziging of een verhuizing, dan moeten die gegevens aangepast worden in het register. Als de merkhouder namelijk zijn rechten wil inroepen tegen derden, bijvoorbeeld in een conflict, dan moet de juiste eigenaar in het merkenregister staan.

 • Meer weten over waar ik kan zien wie welke merknaam of logo heeft geregistreerd?

  Dit kun je zien door dit op te zoeken in de merkenregisters: deze zijn voor iedereen openbaar. Welk merkenregister je moet raadplegen is afhankelijk van de landen en/of regio’s waar het merk geregistreerd is. Bedenk hierbij dat in Nederland alle Benelux én alle EU merken geldig zijn. 

  Voor merkregistraties die alleen in één land zijn gedaan zul je de nationale merkenregisters moeten raadplegen van dat land en de eventuele regionale registers, zoals het EU register. Het merkenregister voor merken in de Benelux is het BBIE). Voor EU-merkregistraties kun je de database van het EUIPO raadplegen. Merken met een meer internationaal karakter dan de EU alleen kun je in de database van het WIPO raadplegen.

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Merk-Echt respecteert je privacy en we nemen contact met je op voor aanvullende vragen of voor jou relevante informatie, producten, diensten en aanbiedingen. Je kunt je altijd afmelden.