Hoofdstuk 6. Procedure merkaanvraag

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe de merkaanvraag-procedure in zijn werk gaat en bieden je hier een stappenplan voor aan. Wij behandelen hier ook de toetsing van de merkeninstantie en waarom sommige merken niet geregistreerd kunnen worden. We staan er ook bij stil wie het beste de merkhouder van het merk kan worden, wat de klassen zijn en wat de juridische omschrijving van waren en/of diensten zijn.

 • Weten wie de auteursrechten op het merk heeft?

  Degene die het merk bedacht (ontworpen) heeft, heeft de auteursrechten op het merk. Het komt met name bij logo’s vaak voor dat jij het niet zelf bedacht (ontworpen) hebt. Ook als één van je werknemers het ontworpen heeft, is het niet altijd automatisch eigendom van het bedrijf. Als je een (reclame)bureau de naam en/of het logo hebt laten maken, zorg dan dat je een contract hebt waarin je het auteursrecht hebt overgenomen. Je loopt anders het risico dat wanneer je een leuk logo hebt laten maken voor op je visitekaartje en je deze daarna op grote schaal gebruikt, de ontwerper achteraf om een extra beloning vraagt.

  Je mag een merk niet registreren als je daar niet de rechtmatige eigenaar van bent. Dat is namelijk een registratie ter kwader trouw. Ondanks dat een depot ter kwader trouw moeilijk aantoonbaar is, is het dus niet altijd het geval “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

 • Weten wat de toetsing van de merkeninstantie inhoudt?

  De merkeninstantie (het BBIE, EUIOP, WIPO of de nationale merkeninstantie) is uiteindelijk degene die beslist of een merk geregistreerd kan worden. Zij controleren of het merk aan de vereisten voor een merk voldoet. Deze vereisten zijn per land en regio verschillend. 

 • Weten of er in de benelux een merk wordt geweigerd als er al een identiek merk is?

  Nee, het Benelux merkenbureau gaat niet na of er al identieke of vergelijke merken in het merkregister voorkomen, wanneer er een nieuwe merkaanvraag wordt gedaan. Het is dus mogelijk dat een andere partij bezwaar maakt, nádat een merkaanvraag is geaccepteerd door het merkenbureau. Dit kan voorkomen door voorafgaand een naamsonderzoek te doen naar merken die een bezwaar kunnen vormen. Hiermee weet je van tevoren of jouw merknaam al door andere partijen gedeponeerd (geregistreerd) is.

 • Weten waarom niet elk merk kan worden geregistreerd?

  Er gelden bepaalde vereisten voor merken. De overheid kan besluiten de merkaanvraag op absolute gronden of op relatieve gronden af te wijzen.
  De absolute gronden zijn:  

  • Het merk is onderscheidend: consumenten die de markt waarin jij je producten of diensten aanbiedt kennen, herkennen jouw merk. Een naam die beschrijft wat voor soort producten jij aanbiedt (‘Visrestaurant’ voor een visrestaurant) is beschrijvend en daarom niet onderscheidend genoeg. Een naam of logo dat teveel lijkt op een bestaand merk, is om die reden ook niet onderscheidend. Consumenten weten dan namelijk niet of zij jouw producten of die van jouw concurrent aanschaffen. 
  • Het merk moet een naam of logo zijn: consumenten moeten het ook kunnen zien als een merk. Wanneer consumenten het alleen zien als een versiering op een verpakking bijvoorbeeld, kan dit geen merk zijn. Daarom moet het merk ook grafisch waarneembaar zijn, wat inhoudt dat het figuren, lijnen en/of letters moet bevatten.
  • Overige gronden: zo kunnen merken die een scheldnaam in zich hebben bijvoorbeeld niet geregistreerd worden en geldt er ook een verbod op het gebruik van (nationale) vlaggen en wapens in merken.

  Daarnaast kan de merkaanvraag ook op zogenoemde relatieve gronden worden afgewezen. Dit is het geval wanneer een andere merkhouder terecht bezwaar maakt tegen de merkaanvraag, omdat het teveel lijkt op zijn al geregistreerde merk.

 • Weten hoe je aan een merk komt?

  Merkrecht kun je alleen verkrijgen door middel van een registratie bij een merkenregister. De procedure voor de aanvraag wordt hier uitgelegd.

 • Weten of iedere naam of logo apart aangevraagd moet worden?

  Wanneer je verschillende namen of logo’s hebt, zul je iedere aanvraag apart moet doen. Voor iedere aanvraag dient dan ook apart het tarief voor de aanvraagprocedure bij de merkeninstantie betaald te worden. Wanneer je een naam en logo altijd in combinatie met elkaar gebruikt, kun je er voor kiezen dit als één woordbeeldmerk aan te vragen. Mocht je echter ooit het logo wijzigen (en dat gebeurt in de praktijk nogal eens) moet je weer een nieuw woordbeeldmerk aanvragen. Er zijn dus wat voors en tegens om een woord en een logo in dezelfde aanvraag te combineren.
  Wanneer wij de merkaanvraag voor je doen, kunnen wij je hierbij uiteraard adviseren.

 • Weten hoe de registratie van een merk verloopt?

  1. Indienen merkaanvraag

  Bij welke instantie jouw merk moet worden ingediend hangt af van de regio’s waarin je jouw merk beschermd wil hebben. 

  2. Aanvraagdatum vaststellen

  Nadat het merk is ingediend en de kosten voor de merkeninstantie zijn betaald, wordt de aanvraagdatum vastgelegd. De datum waarop het merkenrecht ingaat, is de datum waarop het merk wordt ingeschreven in de merkenregisters

  3. Toetsing merkaanvraag

  De merkeninstantie toetst of jouw merkaanvraag ook voldoet aan de vereisten die gelden in de regio of het land waar jij de aanvraag doet. Het kan voorkomen dat jouw aanvraag, na de inhoudelijke toetsing, wordt afgewezen. Jouw merk wordt dan niet geregistreerd en je bent het geld voor de aanvraag kwijt. Vaker gebeurt het dat de overheid het met enkele details niet eens is en een verzoek tot aanpassing doet. Merk-Echt behandelt deze verzoeken zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Tegen een beslissing van de overheid kun je altijd in beroep gaan, waar wij je ook bij kunnen bijstaan.

  4. Acceptatie merkaanvraag 

  Is de inhoudelijke toetsing akkoord? Dan is jouw merkaanvraag op absolute gronden geaccepteerd: gefeliciteerd! Je merk wordt nu gepubliceerd.

  5. Oppositietermijn

  Hierna gaat de oppositietermijn in. Jouw aanvraag wordt dan op relatieve gronden getoetst. In deze tijd kunnen andere merkhouders bezwaar indienen tegen jouw merkaanvraag, bijvoorbeeld omdat het verwarring veroorzaakt met hun merk. 

  Pas op! het merkenregister is openbaar. De naam en adresgegevens van de merkhouder zijn dus inzichtelijk. Een wederpartij die bezwaar maakt of laat maken door zijn gemachtigde stuurt dit bezwaar soms rechtstreeks naar jou toe i.p.v. naar ons; jouw gemachtigde. Zij hopen natuurlijk dat je direct reageert, het liefst telefonisch, zodat je een voor jou nadelige verklaring kunnen ontlokken. Waak hiervoor en reageer hier nooit rechtstreeks op maar verwijs ze altijd door naar onze juristen.

  Wordt de oppositie toegewezen (het bezwaar geaccepteerd)? Dan kan het zijn dat je gevraagd wordt om bepaalde klassen (deels) te schrappen uit je aanvraag. Je merk kan dan wel worden geregistreerd, maar voor minder producten en diensten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jouw merk en het andere merk zitten dan niet meer in elkaars vaarwater, zodat jullie naast elkaar kunnen blijven bestaan. 

  Is dit niet mogelijk? Dan kan het twee kanten op: je merkaanvraag wordt afgewezen en jouw merk wordt dus niet geregistreerd óf de oppositie wordt afgewezen. In het laatste geval heb jij gewonnen en wordt jouw merk gewoon geregistreerd.

 • Weten hoe lang het aanvragen van een merk duurt?

  Uit onze ervaringen hebben wij twee stappenplannen samengesteld, waarbij wij de termijnen voor het aanvragen van een Benelux merk bij het BBIE en een EU-merk bij het EUIPO uitéén hebben gezet. De termijnen voor een nationale merkaanvraag verschillen per land. Wij kunnen je via onze merkenagenten waarmee we samenwerken in het betreffende land wel een indicatie geven hoe lang jouw merkaanvraag in dat land ongeveer zal duren. Een merkaanvraag in de Benelux is een van de snelste ter wereld en kan in principe binnen 3 maanden geregeld zijn.

  Stappenplan Benelux merk

  1. Merkaanvraag
   Merk-Echt verricht de merkaanvraag bij de overheidsinstantie.
  2. Ontvangstbevestiging
   De overheidsinstantie bevestigt de ontvangst van de merkaanvraag en onderzoekt de formele aspecten van de merkaanvraag.
  3. Publicatie
   Nadat de formele aspecten zijn goedgekeurd door de overheidsinstantie wordt de merkaanvraag gepubliceerd voor oppositie. Derden hebben gedurende een periode van 2 maanden na de publicatiedatum de mogelijkheid om oppositie (formeel bezwaar) in te stellen tegen de merkaanvraag.
  4. Merkregistratie
   Indien geen oppositie is ingesteld tegen de merkaanvraag wordt het merk geregistreerd. De merkregistratie geldt met terugwerkende kracht vanaf de aanvraagdatum voor een periode van 10 jaar (en kan daarna verlengd worden). Het feit dat het merk is ingeschreven betekent dat het is toegestaan om binnen de Benelux het ® teken bij het merk te plaatsen.

  Let op: het bovenstaande stappenplan is een indicatie met betrekking tot de tijdsduur van de aanvraagprocedure van een Benelux merk. De daadwerkelijke tijd dei de aanvraagprocedure in beslag neemt hangt sterk af van de voortgang bij de overheidsinstantie. Er kunnen dan ook geen rechten aan dit stappenplan worden ontleend.

  Stappenplan EU merk

  1. Merkaanvraag en ontvangstbevestiging
   Merk-Echt verricht de merkaanvraag bij de overheidsinstantie. De overheidsinstantie bevestigt meteen de ontvangst van de merkaanvraag, onderzoekt de formele aspecten van de merkaanvraag en vertaalt de omschrijving van producten en/of diensten.
  2. Publicatie
   Nadat de formele aspecten zijn goedgekeurd door de overheidsinstantie wordt de merkaanvraag gepubliceerd voor oppositie. Derden hebben gedurende een periode van 3 maanden na de publicatiedatum de mogelijkheid om oppositie (formeel bezwaar) in te stellen tegen de merkaanvraag.
  3. Merkregistratie
   Indien geen oppositie is ingesteld tegen de merkaanvraag wordt het merk geregistreerd. De merkregistratie geldt met terugwerkende kracht vanaf de aanvraagdatum voor een periode van 10 jaar (en kan daarna verlengd worden). Het feit dat het merk is ingeschreven betekent dat het is toegestaan om binnen de Europese Unie het ® teken bij het merk te plaatsen.
  4. Inschrijvingsbewijs
   Nadat het merk is geregistreerd ontvangt Merk-Echt ongeveer een maand later het inschrijvingsbewijs van de overheidsinstantie. Het inschrijvingsbewijs wordt zo snel mogelijk toegezonden.

  Let op: het bovenstaande stappenplan is een indicatie met betrekking tot de tijdsduur van de aanvraagprocedure van een EU merk. De daadwerkelijke tijd dei de aanvraagprocedure in beslag neemt hangt sterk af van de voortgang bij de overheidsinstantie. Er kunnen dan ook geen rechten aan dit stappenplan worden ontleend.

 • Weten hoe lang een spoedaanvraag duurt?

  Een spoedinschrijving is mogelijk bij het BBIE. Bij een spoedaanvraag wordt het merk binnen 24 uur ingeschreven. De toetsing of een merk aan alle vereisten voldoet vindt dan plaats nadat het merk is ingeschreven. Voldoet jouw merk niet aan alle vereisten, kan het zo zijn dat achteraf de inschrijving alsnog wordt ingetrokken. Dus is het wel van belang dat je een specialist aan je zijde hebt die kan beoordelen of dit merk mag en nog beschikbaar is. Aan een spoedinschrijving zitten extra kosten verbonden.

 • Weten of ik een kvk registratie nodig heb voor een merkregistratie?

  Nee, dit is niet nodig. Bij de KvK moet je je inschrijven als je aan het economische verkeer deelneemt, maar je kan je merknaam ook in privé registreren. In dit artikel leggen wij je uit wat de waarde van een KvK inschrijving is. 

 • Weten wat de stappen zijn om tot een merk te komen?

  De registratie van een merk verloopt in 5 stappen, die wij geheel voor je verzorgen:

  1. Een naamsonderzoek. Met dit onderzoek krijg je antwoord op de vraag of de merknaam die jij wil registreren als merk mag worden ingeschreven en of deze nog beschikbaar is. Dit is bij ons altijd gratis waarbij je een verdere opgave van de precieze kosten die je kwijt bent erbij krijgt. 
  2. Wie wordt de houder van het merk? Je kunt zelf de eigenaar worden van het merk, maar ook jouw onderneming of stichting. Wie het beste de merkhouder kan worden is afhankelijk van je situatie, hierin adviseren wij je. De verplichtingen van een merkhouder vind je terug in dit artikel
  3. De juridische omschrijving van producten en/of diensten. Dit is een erg belangrijke stap, omdat hierbij bepaald wordt op welke producten en diensten jouw merk komt te rusten en op welke (eventueel) niet. Voor meer informatie hierover kun je vrijblijvend contact opnemen met onze merkenadviseurs op 076-5148403.
  4. Aanvraag. Wanneer wij een aanvraagprocedure voor je doen, zijn wij overtuigd dat jouw merk aangevraagd kan worden en geven wij jou hier ook een 100% garantie voor. 
  5. Registratie. Wanneer alles goed gaat met de aanvraagprocedure wordt als laatste stap je merk geregistreerd.
 • Weten hoe je de juiste merkhouder kiest?

  De eigenaar van een merk wordt de ‘merkhouder’ genoemd. Dit kan zowel een rechtspersoon (een onderneming, zoals een B.V., V.O.F. of stichting) als een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld jijzelf) zijn. Welke vorm je kiest, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Lees meer over hoe je de juiste merkhouder kiest.

 • Weten wat klassen zijn?

  Klassen zijn de 45 categorieën van producten en diensten waarvoor het merk geregistreerd kan worden en welke opgenomen worden in de juridische omschrijving van producten en/of diensten. Deze zijn erg breed omschreven, binnen deze klassen moet je specificeren welke producten en/of diensten je wil omvatten met jouw merk. Je kunt een lijst van alle 45 klassen op onze website vinden.

  Pas op, je moet het merk wel gaan gebruiken voor de producten en diensten waar je het voor registreert. Na verloop van tijd vervallen je rechten in de klassen die je niet gebruikt.

   

  H6 Wat zijn klassen?

  Dankzij het feit dat er klassen bestaan kunnen merken met dezelfde naam probleemloos naast elkaar bestaan.

 • Weten wat de juridische omschrijving van producten en/of diensten is?

  Hoewel er een standaard lijst is van alle klassen, vinden wij het heel belangrijk om dit zo breed mogelijk voor je op te stellen zodat je merk ook klaar is voor de toekomst en voor zaken waar je nu nog niet actief mee bent, maar misschien wel gaat worden. De omschrijving van producten of diensten in spreektaal of ‘gewone’ taal is vaak anders dan de juridische omschrijving ervan, het is een vak apart.

  Wij kunnen zeggen dat dit één van onze sterke punten is. Onze ervaring leert ons dat de manieren waarop wij de diensten en waren omschrijven de beste resultaten boekt. Onze omschrijvingen zijn op maat gemaakt en volledig gespecificeerd en gedetailleerd en op het specifieke merk geschreven. We kijken dus altijd naar jouw merk en naar jouw situatie, zodat deze omschrijving perfect past met wat jij wil bereiken met jouw merk. Onze merkenadviseurs willen je hier graag vrijblijvend bij helpen. Je kunt ons hiervoor altijd bellen op 076-5148403.

  Pas op, je merk kan oneindig elke 10 jaar verlengd worden maar de omschrijving van producten en/of diensten kan je niet meer veranderen. Wil je je merk gebruiken voor nieuwe producten of diensten, moet je weer een nieuw merk aanvragen waar deze ook bij beschreven zijn. Je hebt hier dan wel minder oude rechten. Natuurlijk kun je niet in de toekomst kijken, maar het is wel zonde als je dit niet in één keer goed doet of beter nog, laat doen.

 • Weten hoe lang de aanvraagprocedure voor een merkregistratie duurt?

  Hoelang de aanvraagprocedure voor een merkregistratie duurt, is o.a. afhankelijk van waar de registratie is aangevraagd. Omdat de daadwerkelijke duur sterk afhangt van hoe snel de behandeling bij de betreffende overheidsinstantie gaat, kunnen we alleen een indicatie geven waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

  Gemiddeld duurt de aanvraagprocedure van een Benelux merk zo’n 3 maanden. Voor de EU is dat gemiddeld 6 maanden.

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Merk-Echt respecteert je privacy en we nemen contact met je op voor aanvullende vragen of voor jou relevante informatie, producten, diensten en aanbiedingen. Je kunt je altijd afmelden.