Hoofdstuk 11. Andere intellectuele eigendomsrechten

In dit hoofdstuk behandelen we de andere intellectuele eigendomsrechten. We leggen je uit wat een model is en wat de toegevoegde waarde van een modelaanvraag is. Daarnaast behandelen we kort het octrooi (of patent) en het auteursrecht (of copyright).

 • Weten wat een model is?

  Met een modelregistratie bescherm je het uiterlijk van je product, ontwerp, design of logo tegen ongeoorloofd gebruik daarvan door derden. Bovendien leg je vast wat van jou is. De goodwill die wordt vertegenwoordigd door het model wordt zo beschermd.

  Een model (3D) of tekening (2D) is het design van een nieuwe en originele creatie. Zo beschermen wij alle nieuwe kranen van Quooker® met een modelregistratie. Maar ook tuinmeubelen, kledingontwerpen, tassen, lampen, verpakkingen en zelfs logo’s.

 • Weten of jullie ook aan modelaanvragen doen?

  Jazeker! Je kunt bij ons ook terecht voor advies of een modelaanvraag wel nodig is in jouw geval. We zullen je eerlijk adviseren of wij denken dat het nodig is je model te beschermen. De modelaanvraag kunnen wij ook voor je uitvoeren. Daarnaast kunnen wij je helpen wanneer iemand gebruik maakt van jouw model, of deze nou geregistreerd is of niet. 

 • Weten wat de kosten van een modelregistratie zijn?

  De kosten van een  modelregistratie hangen o.a. af van het land of gebied waar je wilt registreren. De basiskosten voor de aanvraag van een registratie van één model in de Benelux zijn bij ons vanaf €495,- en in de EU vanaf €980,-.

 • Weten wat een octrooi of patent is?

  Een octrooi (of Engelse benaming: patent) beschermt de technische aspecten van een product. Je kunt hierbij denken aan de een bepaalde techniek in een motor of in een smartphone, maar ook de inkeping in een beschuitrol waardoor je hem gemakkelijker uit de rol kan krijgen. Met een octrooi heb je jouw uitvinding voor 20 jaar beschermd. Na deze 20 jaar komt het octrooi te vervallen en kun je het ook niet meer verlengen. Iedereen kan hier dan gebruik van maken.

  Octrooien kunnen wij niet voor je aanvragen. Wij hebben wel een ruim netwerk van professionals waarin we jou een geschikte octrooigemachtigde voor al jouw vragen en registraties kunnen aanraden.

 • Weten of het mogelijk is om patent te krijgen op een merknaam?

  Een patent aanvragen op een naam is niet mogelijk. Met een patent bescherm je de technische aspecten van een product. Je voorkomt hiermee dat anderen jouw uitvinding zomaar kopiëren. Een merknaam bescherm je via het merkenrecht. Wij kunnen geen patenten voor je aanvragen, maar beschikken wel over een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die je verder kan helpen en al jouw vragen kan beantwoorden.

 • Weten hoe lang een octrooi geldig is?

  Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig, mits de jaarlijkse instandhoudingstaksen betaald worden.

 • Wat kost het om een octrooi aan te vragen?

  De kosten voor het aanvragen van een octrooi bestaan in principe uit aanvraagkosten zelf, kosten voor het verrichten van een verplicht onderzoek naar de zogenaamde stand van de techniek, en de kosten van een octrooigemachtigde die je bij de aanvraag kan helpen. De aanvraagkosten hangen af van waar het octrooi wordt aangevraagd en de onderzoekskosten worden bepaald door waar het onderzoek wordt verricht. De kosten van de octrooigemachtigde zijn afhankelijk van wat het uurtarief van de octrooigemachtigde is. Naast de aanvraagkosten gelden er op een gegeven moment ook kosten voor de instandhouding van het octrooi. 

  Wij kunnen geen octrooien voor je aanvragen, maar hebben wel een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die jouw vragen kan beantwoorden en je verder kan helpen. 

 • Weten hoeveel het kost om een patent aan te vragen?

  De kosten voor het aanvragen van een patent (dit is de Engelse term voor octrooi) bestaan in principe uit aanvraagkosten zelf, kosten voor een verplicht onderzoek (het onderzoek naar de zogenaamde stand van de techniek), en de kosten van een octrooigemachtigde die je bij de aanvraag kan assisteren. De aanvraagkosten worden bepaald door waar het patent wordt aangevraagd. De onderzoekskosten zijn afhankelijk van waar het onderzoek wordt verricht. De kosten van de octrooigemachtigde hangen af van het uurtarief van de octrooigemachtigde. Naast de aanvraagkosten gelden er op een gegeven moment ook kosten voor het instandhouden van het patent. 

  Wij kunnen geen patenten voor je aanvragen, maar beschikken wel over een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die je verder kan helpen en al jouw vragen kan beantwoorden.

 • Weten wat auteursrecht of copyright is?

  Het auteursrecht (of Engelse benaming: copyright) beschermt literaire werken, wetenschap en kunst. Je kunt dus het auteursrecht hebben op een boek, maar ook een muzieknummer of een schilderij. Het auteursrecht hoef je niet te registreren: het feit dat jij iets gemaakt of ontworpen hebt, maakt dat jij degene bent die het auteursrecht op een bepaald werk heeft. Dit geldt ook wanneer je de auteursrechten van een ander hebt gekocht.

  Het auteursrecht rust op een werk tot 70 jaar na de dood van de maker en kan niet verlengd worden. Wanneer je een auteursrechtelijk werk wilt gebruiken, zul je hiervoor toestemming moeten hebben van de rechthebbende. 

 • Weten hoe lang de procedure voor de aanvraag van auteursrecht duurt?

  Er is geen procedure voor de aanvraag van auteursrecht. Auteursrecht ontstaat vanzelf op het moment dat je een originele creatie maakt. Auteursrecht hoeft niet aangevraagd of geregistreerd te worden (en dit is ook niet mogelijk).

 • Weten wat een i-depot is?

  Je kunt ieder idee, concept, ontwerp, prototype, film, songtekst, format, spelvorm, scenario etc. laten vastleggen bij het BBIE. Dit is geen registratie! De inhoud is niet openbaar maar wordt juist geheim gehouden. Dankzij deze vastlegging kun je bewijzen dat jouw idee op een bepaalde datum al bestond. Ben je bijvoorbeeld nog niet klaar om een octrooi aan te vragen, dan is een i-depot een goede oplossing. Dat is belangrijk als een andere partij (met name als dat een groot bedrijf is) claimt dat die creatie van hen is. Je kunt dan makkelijk bewijzen dat jij dit idee al eerder had.

  Met het i-depot heb je geen intellectueel eigendomsrecht, het biedt dus geen directe bescherming. Je hebt met name met een NDA (Non Disclosure Agreement) je zaakjes goed op orde, zodat je hopelijk je goede idee veilig kunt delen met andere partijen zonder dat zij daar mee aan de haal kunnen gaan. Vraag onze juristen om een NDA voor je op te stellen en een i-depot te verrichten. 

  Bekijk onze dienst iDepot vastleggen

   

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?