Hoofdstuk 8. Merkbewaking

In dit hoofdstuk leggen we je uit wat merkbewaking is, waarom het goed is dit te hebben voor jouw merk en of je hiermee ook je merk online kan beschermen.

 • Meer weten over merkbewaking?

  Merkbewaking is een service die wij aanbieden voor onze klanten. Onze merkbewakers monitoren dagelijks voor je of er merkaanvragen zijn ingediend in één van de officiële merkenregisters die inbreuk kunnen doen op jouw merk. Zo zorgen we ervoor dat jij uniek en onderscheidend bent én blijft. Anders kun je, in het ergste geval, de waarde van jouw merk (deels) verliezen

  We bewaken jouw merk als volgt:

  1. We sporen dagelijks potentiële risico’s op in het merkregister. En bekijken of er merkaanvragen zijn verricht die voor verwarring met jouw merk zouden kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat de merknamen te veel op elkaar lijken (op papier en qua klank) en de producten en/of diensten te soortgelijk zijn. Ook bekijken we of er overlap is qua land of regio. Vervolgens schatten we juridisch gezien de kansen op succes in. 
  2. Komen we een merkaanvraag tegen die een potentieel risico vormt? Dan schatten we in of we bezwaar kunnen maken. We controleren wie de oudste rechten heeft. Alleen als wij vinden dat het belangrijk is om op te treden, trekken we aan de bel: we brengen je snel op de hoogte en adviseren je over (eventuele) vervolgstappen.

  Pas op! Er zijn veel aanbieders die ‘merkbewaking’ aanbieden en je iedere gevonden, enigszins gelijksoortige aanvraag direct doorsturen, met het aanbod om tegen uurtarief te onderzoeken of je hier juridisch tegen op kunt treden. Bij Merk-Echt is dit altijd bij de service van het Merkbewakings-abonnement inbegrepen. We vallen je dus niet lastig met onnodig veel berichten.

 • Meer weten over de mogelijkheden als iemand een merk aanvraagt dat verwarring kan veroorzaken met mijn merk?

  Zodra een merk door de merkeninstantie is geaccepteerd, wordt het voorafgaande aan de inschrijving eerst gepubliceerd. Gedurende deze periode kunnen merkhouders van oudere merken bezwaar maken tegen jouw merk, zonder tussenkomst van de rechter. Deze oppositietermijn duurt in de Benelux twee maanden en in de EU drie maanden.

  Als niemand bezwaar heeft gemaakt voor het einde van de oppositietermijn dan wordt het merk ingeschreven. Nadat het merk is ingeschreven zul je in de meeste gevallen een rechtszaak moeten beginnen om iets tegen het nieuwe merk te doen. Dat is duur en de uitslag is veel onzekerder. Rechters zijn namelijk minder gespecialiseerd in het merkenrecht dan de juristen die de opposities beoordelen voor de officiële merkenregisters.

  Stap 1. Bezwaar maken
  Het is gebruikelijk om je bezwaar eerst aan de (merkgemachtigde van de) wederpartij kenbaar te maken met de bedoeling dat de nieuwe aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Dit doe je door alle argumenten te verzamelen en (juridisch) te onderbouwen waarom jij vindt dat er verwarring zal ontstaan tussen jouw merk en het aangevraagde merk. Door dit tijdig te doen hoef je nog geen oppositie in te stellen bij het merkenregister maar is het duidelijk dat als je geen bevredigend antwoord op je bezwaar krijgt, je dit zult doen.

  Stap 2. Oppositie instellen
  Oppositie stel je in bij de merkenautoriteiten waar het nieuwe merk is aangevraagd, bijvoorbeeld het BBIE. Daar wordt eerst beoordeeld of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Daarna wordt gecontroleerd of er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en dien je de 40% van de oppositiekosten te voldoen. Vervolgens wordt er aan beide partijen gedurende een korte tijd (de zogenoemde ‘cooling-off periode’) de gelegenheid gegeven om onderling tot een oplossing te komen.

  Hierna dien je de overige oppositiekosten te voldoen en moet je binnen twee maanden je argumenten indienen. De verweerder krijgt vervolgens twee maanden om daarop te reageren. Wanneer de verweerder vraagt bewijs aan te leveren dat jij jouw merkt gebruikt als hij ouder dan 5 jaar is, dan krijgen beide partijen ook weer ieder twee maanden voor. Hierna volgt de beslissing van de merkeninstantie.

  Stap 3. De oppositiebeslissing
  De merkenbureau beslist of de oppositie wel of niet gegrond is. Als de oppositie gegrond is heb je gewonnen en wordt het nieuwe merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Als opposant heb jij de oppositiekosten betaald. Deze kun je samen met de (juridische) kosten verhalen op de wederpartij. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt iedere partij zijn eigen kosten. Pas op! Je maakt altijd meer kosten dan je juridische en oppositiekosten. Die overige kosten krijg je niet vergoed. 

  Vervolgstappen:
  Door een succesvolle oppositieprocedure heb je bereikt dat het andere merk niet geregistreerd is. Wanneer de wederpartij niet uit zichzelf stopt met het gebruiken van het conflicterende merk, heb je nu erg sterke argumenten hem (evt. bij de rechter) te dwingen om het gebruik van het conflicterende merk te staken. Ook kan het mogelijk zijn om schadevergoeding en/of afdracht van winst te vorderen.

  Bij een niet succesvolle oppositieprocedure kun je in beroep gaan. In de Benelux moet je hiervoor naar de rechter, voor de EU kan dat bij de Europese merkenautoriteit het EUIPO.

  Pas op! Een oppositieprocedure is specialistisch juridisch werk dat zonder emotie of belangenafweging en alleen op basis van feitelijke merkregistratie gebeurt.  Laat dit door de merkgemachtigden van Merk-Echt doen: zij hebben de (BMM-)opleiding en ervaring, weten je kansen goed in te schatten en bereiken vaak al resultaat in stap 1, voor de oppositie officieel is ingediend. Dat scheelt je een hoop tijd en geld.  

 • Weten waarom ik mijn merk zou laten bewaken?

  Heel simpel: als je gebruik maakt van onze merkbewakingsservice nemen wij je een hoop werk uit handen. Als merkhouder ben je zelf verantwoordelijk voor het handhaven van je merkrechten. Wij kijken voor je of er merkaanvragen zijn die jouw merk kunnen schaden. Na ons advies en overleg met jou beslissen we samen of wij hier tegen optreden. Zo kun jij doen wat het belangrijkste is: je bedrijf of organisatie laten bloeien en het bouwen aan jouw merk. En doen wij waar wij goed in zijn: het bewaken van jouw merk.

 • Weten of jullie mijn merk ook online beschermen?

  Dit valt niet standaard onder onze merkbewaking service, maar dat kunnen we wel voor je verzorgen met  merkbewaking. Met merkbewaking sporen wij merkaanvragen op die schadelijk kunnen zijn voor jouw merk. Mocht jij zelf signaleren dat een ander jouw naam of logo gebruikt op het internet (bijvoorbeeld via Google of Social Media), dan kunnen wij je hiermee helpen. Wij zullen deze partijen aanschrijven en eisen dat zij stoppen met dit gebruik.

  Zie voor meer informatie hierover ook onze vragen over copy cats. Daarnaast kunnen wij je ook bijstaan in juridische procedures.

Stel je vraag

Staat je vraag er niet bij en wil je ons advies?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Merk-Echt respecteert je privacy en we nemen contact met je op voor aanvullende vragen of voor jou relevante informatie, producten, diensten en aanbiedingen. Je kunt je altijd afmelden.