• 05-10-2023
  • Nieuws
  • 2 minuten leestijd

Merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden kunnen geweigerd worden door de overheidsinstantie. Afwijzingen op grond van strijd met goede orde of de goede zeden zijn zeer zeldzaam. Onlangs oordeelde het EUIPO dat het merk ‘Put Putin In’ niet als EU merk kon worden ingeschreven. Volgens het EUIPO gaat het merk in tegen de morele waarden, gezien de rol van Poetin in de oorlog met Oekraïne. Hiermee voegt het EUIPO een nieuw facet toe aan de absolute weigeringsgrond in strijd met openbare orde en goede zeden.

Merkaanvraag en beslissing EUIPO

Begin dit jaar hebben twee particulieren, Christer Hedlund en Lucy Kamau, een aanvraag gedaan tot inschrijving van het woordmerk “Put Putin In”. Dit merk werd aangevraagd voor kleding en hoofddeksels in klasse 25.

Op 12 april 2023 heeft het EUIPO deze aanvraag afgewezen omdat zij van mening waren dat deze merkaanvraag in strijd was met de publieke moraal. Dit bezwaarschrift hebben ze gebaseerd op artikel 7.1 sub f van de EU Trademark Regulation. 

Op grond van dit artikel kunnen merken namelijk niet geregistreerd worden als “consumenten met een normaal niveau van gevoeligheid en tolerantie ze zullen opvatten als haatdragend, racistisch, discriminerend, aanstootgevend of het promoten van drugsgebruik.

In dit geval is het relevante publiek het Engelssprekende publiek. Dit publiek zal het merk opvatten als “insert Putin; lock up Putin”. 

In strijd met waarden en normen

De onderzoeker acht een dergelijke aanvraag in strijd met de publieke moraal. Het merk probeert te profiteren van een tragische gebeurtenis, namelijk de inval van Rusland in Oekraïne. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn groot. Het heeft inflatie veroorzaakt, voor problemen gezorgd met de import en export van gas en geleid tot hogere defensie-uitgaven, vluchtelingenstromen en tekort aan grondstof. Daarnaast heeft de oorlog de dood van duizenden soldaten en burgerslachtoffers veroorzaakt. Hoewel men van mening kan zijn dat het merk als ‘positief’ kan worden opgevat (“sluit Poetin op”), maakt het merk misbruik van een tragedie voor commerciële doeleinden.

De aanvragers hadden nog de mogelijkheid om bezwaar tegen de weigering aan te tekenen, maar dit hebben ze nagelaten. Hierdoor heeft het EUIPO besloten om de weigeringsgrond te handhaven en het merk niet in te schrijven.

Weigeringsgrond art. 7 onder f 

Weigeringen op grond van in strijd met de goede zeden komen eigenlijk zelden voor. Deze weigeringsgrond is gebaseerd op de waarden en normen die een samenleving op een bepaald moment aanhangt. Enkele voorbeelden van weigeringen zijn bijvoorbeeld ‘FACK JU GÖHTE’, LA MAFIA en BIN LADIN. Reden hiervoor waren onder andere de verheerlijking van criminele activiteiten en politieke gevoeligheid. 

In dit geval, verwijst het merk ‘Put Putin In’ zelf niet naar de oorlog in Oekraïne, maar het is voor ieder min of meer duidelijk dat dit de reden is waarom Poetin “put in” zou moeten zijn. Het gaat het EUIPO hier niet zo zeer om de betekenis van het merk, maar om het feit dat misbruik wordt gemaakt van een vreselijke gebeurtenis. Hiermee voegt het EUIPO een nieuw facet toe aan de weigeringsgrond. Het is enigszins discutabel of deze beslissing ertoe zal moeten leiden dat alle merken die een link hebben met een tragische gebeurtenis geweigerd dienen te worden. We zullen zien of deze weigeringsgrond in de toekomst meer zal worden ingeroepen. 

Bron: EUIPO 28 augustus 2023 Refusal of an application for an EU trade mark Put Putin In no. 018843822

Vragen?

Ben jij benieuwd of je merk kan worden vastgelegd? Wil je voorkomen dat jouw merk door de overheidsinstantie zal worden geweigerd op basis van een van de weigeringsgronden? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op via info@merkecht, bel naar +31765148403 of plan een afspraak in.

Neem contact op
Medewerker Merk-Echt belt over trademark registreren

Gerelateerde blogs

Dezelfde naam voor een supermarkt en een telecombedrijf, is dat okido?

Dezelfde naam voor een supermarkt en een telecombedrijf, is dat okido?

Lees meer
Wat betekent ChatGPT voor merken?

Wat betekent ChatGPT voor merken?

Lees meer