Wat is een patent?

Een patent, ook wel bekend als een octrooi, is een exclusief recht dat wordt verleend aan de uitvinder of de houder van een nieuwe technologische uitvinding.

Verschil patent en octrooi aanvragen

Je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen een patent en een octrooi. In alledaags gebruik wordt vaak de term ‘patent’ gebruikt. Technisch gezien is er geen verschil: een patent is simpelweg een synoniem voor een octrooi. Beide woorden verwijzen naar het exclusieve recht om een technische uitvinding te exploiteren. Het woord ‘patent’ wordt meer gebruikt in het Engels, terwijl de Nederlandse wetgeving de term ‘octrooi’ hanteert.

Hoewel ze taalkundig hetzelfde betekenen, kunnen er in praktijk wel verschillen zijn. Deze verschillen zijn vaak het gevolg van hoe octrooien nationaal geregeld zijn. Er kunnen bijvoorbeeld variaties zijn in de geheimhouding van octrooien en de kosten kunnen ook sterk variëren per land.

Verschil tussen patent aanvragen en merk aanvragen

Patenten en merken zijn beide onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht, maar ze dienen verschillende doeleinden. Een patent aanvragen is bedoeld voor de bescherming van technische innovaties. Als je een unieke uitvinding doet, kun je hier octrooi op aanvragen, zelfs voor eenvoudige ideeën zoals de inkeping in beschuit, wat het verwijderen uit de verpakking vergemakkelijkt. 

Een merk fungeert als een onderscheidend symbool dat jouw product of dienst uniek maakt ten opzichte van die van de concurrentie. Dit kan de naam van het product of de dienst zijn, evenals het logo, de verpakkingsvorm, of een specifieke kleur. Patenten en merken verschillen ook qua beschermingsduur. Een merkregistratie is in principe 10 jaar geldig en kan vervolgens steeds opnieuw verlengd worden. Een patent daarentegen heeft een maximale looptijd van 20 jaar, waarin de uitvinder exclusief recht heeft op de commerciële exploitatie van de uitvinding. Na deze periode wordt de uitvinding publiek domein. Lees hier meer over in onze blog.

Wanneer en hoe patent aanvragen

Stel je hebt iets uitgevonden en je wil dit graag vastleggen, houdt er dan om te beginnen rekening mee dat een uitvinding nieuw en inventief moet zijn voor patent aanvragen. Hierbij is het onder meer van belang dat jouw uitvinding nog niet openbaar is gemaakt. Dit is per geval verschillend, maar je doet er goed aan om eerst de stap patent aanvragen af te ronden voordat je de uitvinding wereldkundig maakt. 

Je patent aanvragen kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar de aanvraagprocedure is echter vrij ingewikkeld. Een octrooigemachtigde kan jou adviseren over de vraag of jouw uitvinding aan bovengenoemde vereisten voldoet. Zij helpen jou vervolgens met de juiste technische en juridische omschrijving van jouw uitvinding in een octrooi. Let erop dat het uiterst belangrijk is om je uitvinding goed te omschrijven, zodat je je er in mogelijke inbreukzaken met succes op kan beroepen.

Tot slot is het van belang om te bepalen waar het patent aanvragen plaatsvindt. Ook over deze aanvraag strategie kan een octrooigemachtigde jou het best adviseren, zodat je geen onnodige extra aanvragen hoeft te doen.

Patent aanvragen in binnen- en buitenland

Je kan een patent aanvragen in Nederland, als Unitair octrooi of als Europees octrooi. We zetten de verschillen hieronder kort voor je op een rijtje.

 • Nederlands octrooi aanvragen: je vraagt je octrooi alleen in Nederland aan, waardoor het enkel in Nederland geldig is. In sommige gevallen is dit voldoende bescherming voor jouw uitvinding.
 • Eurpees octrooi aanvragen: een Europees octrooi is als het ware een bundel van nationale octrooien. Je doet één aanvraag bij het European Patent Office, waarbij je aangeeft in welke andere Europese landen je de aanvraag wil indienen. Nadat de aanvraag hier is geaccepteerd, zal je je patent nog moeten registreren in de landen waar je wil dat het octrooi rechtsgeldig wordt. Je hebt hier dus ook te maken met alle nationale octrooieninstanties.
 • Unitair octrooi: sinds 1 juni 2023 is het ook mogelijk om een Unitair octrooi aan te vragen. Je kan kiezen tussen een Europees octrooi met gekozen landen of een unitair octrooi voor 17 aangesloten landen. In het tweede geval is het dus van belang om na te gaan of de voor jou relevante landen zijn aangesloten bij deze mogelijkheid of dat je nog aanvullende nationale registraties nodig hebt. Het verschil met het Europees octrooi is daarnaast dat je bij kwesties over inbreuk of nietigheid over het Unitair octrooi enkel terecht kan bij het Unified Patent Court en niet bij nationale rechters.

Vertrouwd door ruim 15.000 ondernemers

Juridisch medewerker / Paralegal 1

We helpen je graag

Merk-Echt is gespecialiseerd in het aanvragen van merken. Octrooi aanvragen valt niet onder ons specialisme. Onze juristen kunnen je uiteraard wel helpen met vragen hierover. Neem dan contact met ons op via 076-2050922, [email protected] of plan een afspraak in.

Ik wil...

 • Meer weten over het verschil tussen patent en octrooi?

  Vaak wordt er in de volksmond gesproken van ‘patenten’. Een patent is eigenlijk niets anders dan een ander woord voor een octrooi. Taalkundig gezien bestaat er helemaal geen verschil. Beide termen worden gebruikt om het alleenrecht op een technische uitvinding aan te geven. Daarbij is ‘patent’ meer de Engelse benaming, waar in de Nederlandse wet- en regelgeving juist gesproken wordt van een ‘octrooi’.

  Inhoudelijk kan er echter wel sprake zijn van een verschil. Dat is meer te verklaren door het feit dat octrooien vaak nationaal anders worden geregeld. Zo bestaan er verschillen tussen de geheimhouding van octrooien, maar zullen ook de kosten van een octrooi per land flink uit een lopen.

 • Weten hoeveel het kost om een patent aan te vragen?

  De kosten voor het aanvragen van een patent (dit is de Engelse term voor octrooi) bestaan in principe uit aanvraagkosten zelf, kosten voor een verplicht onderzoek (het onderzoek naar de zogenaamde stand van de techniek), en de kosten van een octrooigemachtigde die je bij de aanvraag kan assisteren. De aanvraagkosten worden bepaald door waar het patent wordt aangevraagd. De onderzoekskosten zijn afhankelijk van waar het onderzoek wordt verricht. De kosten van de octrooigemachtigde hangen af van het uurtarief van de octrooigemachtigde. Naast de aanvraagkosten gelden er op een gegeven moment ook kosten voor het instandhouden van het patent. 

  Wij kunnen geen patenten voor je aanvragen, maar beschikken wel over een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die je verder kan helpen en al jouw vragen kan beantwoorden.

 • Weten of het mogelijk is om patent te krijgen op een merknaam?

  Een patent aanvragen op een naam is niet mogelijk. Met een patent bescherm je de technische aspecten van een product. Je voorkomt hiermee dat anderen jouw uitvinding zomaar kopiëren. Een merknaam bescherm je via het merkenrecht. Wij kunnen geen patenten voor je aanvragen, maar beschikken wel over een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die je verder kan helpen en al jouw vragen kan beantwoorden.

 • Weten wat een octrooi of patent is?

  Een octrooi (of Engelse benaming: patent) beschermt de technische aspecten van een product. Je kunt hierbij denken aan de een bepaalde techniek in een motor of in een smartphone, maar ook de inkeping in een beschuitrol waardoor je hem gemakkelijker uit de rol kan krijgen. Met een octrooi heb je jouw uitvinding voor 20 jaar beschermd. Na deze 20 jaar komt het octrooi te vervallen en kun je het ook niet meer verlengen. Iedereen kan hier dan gebruik van maken.

  Octrooien kunnen wij niet voor je aanvragen. Wij hebben wel een ruim netwerk van professionals waarin we jou een geschikte octrooigemachtigde voor al jouw vragen en registraties kunnen aanraden.