Problemen, geschillen en conflicten rondom merken, merknamen en bedrijfsnamen, modellen, auteursrecht en domeinnamen hebben vaak een juridische kant. Ze kunnen ontstaan vanuit een misverstand, gebrek aan informatie (onwetendheid), onwil of miscommunicatie. Merk-Echt kan je hierbij adviseren en juridische bijstand verlenen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Juridisch advies bij geschillen

Onze juristen starten altijd, samen met jou, met het maken van een goede afweging: waar gaat het conflict om, waar maak je je zorgen over en hoe belangrijk is de tegenpartij? Vervolgens bekijken we of we – door middel van onderhandeling – een regeling kunnen treffen met de andere partij. Hierbij behartigen we jouw belangen.Heeft dit geen succes? Dan kunnen we een oppositie-procedure starten bij de instanties die daarover gaan. In veel gevallen kun je hierbij terugvallen op speciale regelingen of arbitrage. Het voordeel hiervan: het is vaak sneller en goedkoper dan de stap naar de rechter. Dit laatste valt helaas niet altijd te vermijden: soms is tussenkomst van een rechter gewoon noodzakelijk.

Juridisch advies bij merkinbreuk

Merkinbreuk kan zich op 2 manieren voordoen: een andere partij gebruikt jouw merknaam/ bedrijfsnaam óf vraagt een merk aan dat (soort)gelijk is aan jouw merk en voor dezelfde type producten en/of diensten geldt. 

Als je gedurende 5 jaar een inbreukmakend merk naast jouw merk accepteert (en hier dus niets tegen onderneemt), verlies je het recht om daar later alsnog bezwaar tegen te maken. Je loopt dan het risico dat je de waarde van jouw merkregistratie verliest of dat deze kleiner wordt. Het is dan ook belangrijk om direct actie te ondernemen tegen mogelijke inbreukplegers. 

De – meestal puur administratieve – oppositieprocedure bestaat uit 2 fasen:

Fase 1 van de oppositieprocedure

In de eerste fase, de ‘cooling off’ fase, proberen we tot een onderling akkoord te komen met de inbreukpleger. Nadat we de vermoedelijke merkinbreuk geconstateerd hebben, ontvangt de inbreukpleger een sommatiebrief. Hierin lichten we toe waarom er sprake is van merkinbreuk. We verzoeken de inbreukpleger hierbij dringend om (bijvoorbeeld) een andere product- of dienstklasse toe te passen of het merk in te trekken.

Fase 2 van de oppositieprocedure

Is het geschil na de sommatie- en correspondentie en onderhandelingen met de inbreukmaker niet opgelost? Dan vervolgen we de oppositieprocedure bij de betreffende overheidsinstantie. Merkhouder en inbreukpleger krijgen hierbij de gelegenheid hun argumenten uiteen te zetten en bewijsstukken in te dienen. De opposant moet de overheidsinstantie ervan overtuigen dat het risico op verwarring bij het publiek, een reëel risico is.

Uitspraak overheidsinstantie

In de 2e fase van de oppositieprocedure beslist de overheidsinstantie. Zij is daarbij gebonden aan strikte richtlijnen. De instantie moet bijvoorbeeld uitgaan van de gegevens zoals die in het merkenregister zijn opgenomen. Wijst de overheidsinstantie de oppositie toe (en stelt zij de bezwaar makende partij dus in het gelijk)? Dan mag het jongere merk niet geregistreerd worden. Wordt de oppositie afgewezen? Dan zal het merk in het merkregister worden ingeschreven.

Vertrouwd door ruim 15.000 ondernemers

We helpen je graag

Plan eenvoudig een 15 minuten afspraak in om al je merkgerelateerde vragen te stellen. Geen zorgen, geheel kosteloos.

Gratis adviesgesprek
LP - goud waard

Waarom is merkbewaking zo belangrijk?

Europese overheidsinstanties houden nieuwe merkaanvragen, die conflicteren met al bestaande merken, niet tegen. Dit wordt aan ‘de markt’ overgelaten. Met andere woorden: de merkhouder dient zelf in de gaten te houden of er inbreuk wordt gemaakt op het merk. Verder is aan het indienen van bezwaar een termijn verbonden. En ook dat moet je zelf in de gaten houden.

Met onze merkbewaking nemen wij dit voor je uit handen. Komen we een merkaanvraag tegen die een potentieel risico vormt? Dan trekken we direct aan de bel. Zo kunnen we snel en tijdig in actie komen.

In deze video legt onze merken en modellenadviseur Just uit waarom merkbewaking zo belangrijk is.

Sluit nu een jaarabonnement op merkbewaking af!

Een zorgvuldige bewaking is erg belangrijk om jouw merk optimaal te kunnen beschermen. Daarom verrichten we (in principe) voor iedere nieuwe merkaanvraag een jaar lang kosteloos de merkbewaking. 

Je kunt de bewaking van jouw merk op elk moment laten ingaan: bij het indienen van de merkaanvraag, tijdens de registratieprocedure of na de registratie. Bel 076 – 514 84 03 of stuur een e-mail naar [email protected].