Eerder schreven we al over 2 biermerken die bijna in een juridisch conflict beland waren. Nu staan opnieuw 2 biermerken tegenover elkaar, en wel het grote LEFFE en het kleine BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF.

LEFFE vs LEFF

InBev Belgium Srl (hierna: InBev), de houder van het merk LEFFE, was not amused toen zij te weten kwam van het biermerk BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF. Volgens InBev lijkt deze naam namelijk teveel op haar merk LEFFE. Brouwer Philippe Le Saux had de naam BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF tevens bij de Franse merkeninstantie INPI aangevraagd als merk voor bieren. Deze naam verwees volgens de brouwer naar de rivier Leff die door het stadje Lanleff stroomt (waar de brouwerij staat).  

Kan InBev hier wat tegen doen? 

Om in dit soort gevallen juridisch actie te kunnen ondernemen zijn oudere rechten nodig die geldig zijn in het gebied van het bezwaarlijke merk. InBev heeft o.a. meerdere oudere EU-merken voor onder meer het woordmerk LEFFE en het LEFFE-logo, voor het product bier.

Voor een succesvolle actie is het daarnaast nodig dat het merk van de derde bezwaarlijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de merken en de betrokken producten/diensten teveel op elkaar lijken, waardoor er gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek. 

Actie tegen merkaanvraag en tegen gebruik

Wat houdt het “juridisch actie ondernemen” in dit soort gevallen eigenlijk doorgaans in? Allereerst kan de merkhouder bezwaar maken tegen de inschrijving van het merk in het merkenregister (als de derde de bezwaarlijke naam als merk had aangevraagd). Omdat deze actie zich niet richt op het daadwerkelijke gebruik van het merk, dient de merkhouder daarnaast apart actie te ondernemen om ook het gebruik van het bezwaarlijke merk tegen te houden.

Is het bezwaarlijke merk wel een merk? 

In dit geval is het echter ook nog de vraag of BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF überhaupt voldoet aan de eisen om als merk ingeschreven te worden. Om als merk ingeschreven te kunnen worden, moet een merk namelijk o.a. onderscheidend zijn. Vrij vertaald betekent BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF “ambachtelijke brouwerij van de Leff” en de Leff is dus een rivier in Frankrijk. Voor de waar “bieren” is het nog maar de vraag of het merk wel (voldoende) onderscheidend is en of de merkeninstantie het niet zal weigeren als merk. Een weigering betekent eigenlijk dat de merkeninstantie de merkinschrijving zelf tegenhoudt omdat het niet voldoet aan de wettelijke regels.

Benieuwd wat de regels zijn? In onze blogs “Een juridisch sterke merknaam bedenken – zo doe je dat” en “Het onderscheidend vermogen van een merk” gaan we in op enkele van deze regels.

Mag iedereen het dan gebruiken?   

Merken met een gebrek aan onderscheidend vermogen mogen niet ingeschreven worden o.a. omdat iedereen ze moet kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: dat iedereen zou moeten kunnen zeggen dat hun bier uit een ambachtelijke brouwerij komt aan de rivier de Leff. Maar dat gebruik moet natuurlijk wel eerlijk gebeuren en geen verwarring wekken. Het gebruikte lettertype in het logo van BRASSERIE ARTISANALE DU LEFF lijkt wel erg op het lettertype in het logo van LEFFE. Het is dan ook de vraag of het gebruik door de kleine brouwerij wel eerlijk is en geen verwarring wekt. Ook wat betreft het gebruik lijkt het er dus op dat InBev goede kansen heeft. 

Wat gaat LEFFE doen?

Gerelateerde blogs

‘Make Beer Not War’

‘Make Beer Not War’

Lees meer
5 redenen waarom jouw merk bescherming verdient 1

5 redenen waarom jouw merk bescherming verdient

Lees meer
Weet jij wat jouw merk waard is?

Weet jij wat jouw merkwaarde is?

Lees meer