Kopieergedrag is een doorn in het oog voor iedere ondernemer. Het tast het onderscheidend vermogen van je merk aan – terwijl jouw succes daar juist sterk van afhankelijk is. Zorg er dan ook voor dat je alert bent op deze copycats, zodat je ertegen op kunt treden als dat nodig is. Maar hoe ziet dat er in de praktijk eigenlijk uit? En is élke copycat ook een bedreiging waar je ‘iets mee moet’?

‘Copycatten’ niet altijd onrechtmatig 

Als een ander merk een teken (merknaam en/of logo) gebruikt dat te sterk lijkt op dat van jou, doet dat afbreuk aan jouw originaliteit. Zeker als je al veel geld en energie in je merk hebt zitten, is dit kopieergedrag op zijn zachtst gezegd zuur. Van groot belang dus om dit merk – en de goede naam en unieke ideeën die het vertegenwoordigt – na registratie óók te handhaven: op te treden tegen inbreukmakers.

Jouw merkbescherming begint met de registratie ervan: zonder merkregistratie heb je geen merkrechten.

Copycats handhaven

Maar dit handhaven kijkt nogal nauw. Want niet iedere copycat, hoeveel koppijn die je ook bezorgt, is onrechtmatig bezig. Je moet het vermeende kopieergedrag namelijk altijd bezien in de context van jouw producten en /of diensten. Daar bedoelen we mee dat de na-aper vergelijkbaar of in ieder geval aanverwant moet zijn met jouw merk: actief in (nagenoeg) dezelfde of sterk aanverwante branche, met (min of meer) ‘dezelfde waren’. Alleen dan kun je hier tegenin gaan.

Een merk als Ajax heeft bijvoorbeeld niets te vrezen van de gelijknamige brandblussers en/of het schoonmaakmiddel. Die merken kunnen prima naast elkaar bestaan – en kunnen daar ook niets tegenin brengen. Hetzelfde geldt voor de merknaam Dove: gebruikt door én een chocolademerk én een beautymerk.

Hoe origineler jouw merk, hoe sterker

Jouw originaliteit valt of staat met het vermogen van jouw (potentiële) klant om jouw merk te onderscheiden van dat van een ander. Kan de klant een ander merk gemakkelijk verwarren met dat van jou? Dan wordt dat vermogen vertroebeld en loop je het risico dat hij of zij denkt een product of dienst bij jou af te nemen, terwijl het om een ander merk gaat. Met als gevolg: ongewenst meeliftgedrag van het andere merk, minder sales en – als de kwaliteit van de copycat inferieur is aan die van jou – slechte productreviews en negatieve publiciteit rondom jouw merk. Des te belangrijker dus, om ‘aan de voorkant’ al slimme, onderscheidende keuzes te maken bij het kiezen van jouw merknaam en/of logo.

Hoe je dat goed aanpakt, vertellen we je hier

Verschil tussen theorie en praktijk

Nu is de praktijk (helaas) niet zo zwart-wit als de theorie soms doet geloven. Identieke kopieën van jouw merk kom je niet dagelijks tegen. En ook de verschillen tussen de merken zijn niet altijd zo overduidelijk zoals bij de eerder genoemde voorbeelden van Ajax en Dove. De waarheid lijkt vaak in het midden te liggen, waardoor het moeilijk te bepalen is of je écht met een onrechtmatige copycat te maken hebt. Dit vergt een hoop uitzoekwerk, in een berg van juridische regels. Je doet er dan ook verstandig aan deze afwegingen bij een jurist weg te leggen. Die heeft de juiste kennis, ervaring én tools om je hierin te adviseren en bij te helpen. Ook kan hij/ zij het oppositieproces voor je uit handen nemen.

Bij Merk-Echt weten we minimaal 95% van de merk-conflicten zonder tussenkomst van een rechtbank op te lossen. Benieuwd hoe we dat aanpakken?

Schenden van auteursrecht

Een relevante uitzondering op de eerdergenoemde ‘gelijk merk, gelijke waren’ regel: het auteursrecht. Vanuit dit recht kun je namelijk succesvol optreden tegen kopieergedrag, óók als het niet om een soortgelijk product gaat. Het auteursrecht geeft je het exclusieve recht om het werk waar dit auteursrecht op rust – denk aan een logo, tekening of tekst – openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Je kunt je pas op dit auteursrecht beroepen als jouw werk aan bepaalde eisen voldoet. Hoe dit precies zit leggen we hier aan je uit.

Part of the deal

Het bewaken én handhaven van je merk is gewoon een must voor iedere zichzelf serieus nemende ondernemer. Part of the deal, als je het ons vraagt. Merk-Echt biedt haar klanten, na hun merkregistratie, daarom steevast één jaar lang kosteloos merkbewaking aan. Bij een vermoedelijk conflicterende merkaanvraag nemen we dan direct contact met je op, zodat je – als je daarvoor kiest – bezwaar aan kunt tekenen en bijtijds vervolgstappen kunt nemen. 

Gerelateerde blogs

Copycats te lang vrij spel op Bol.com 1

Copycats te lang vrij spel op Bol.com

Lees meer
Weet jij wat jouw merkwaarde is?

Weet jij wat jouw merk waard is?

Lees meer
Amazon gaat de strijd aan met fake

Amazon gaat de strijd aan met fake

Lees meer