Een beschermd intellectueel eigendomsrecht, wat levert je dat als bedrijf zijnde op? Een recentelijk gepubliceerd onderzoek van het European Patent Office (EPO) geeft het antwoord: meer omzet en hogere lonen.

Meer omzet en hogere lonen voor IE bezitters

Uit een onderzoek van het EPO, dat gepubliceerd is op 8 februari 2021, blijkt dat bedrijven (grote bedrijven en MKB) die ten minste een merk, octrooi of geregistreerd ontwerp in bezit hebben een toename zien in hun omzet van gemiddeld 20 procent. Voor het bezit van een merkrecht is dit zelfs bijna 21 procent. Er is dus een correlatie te zien tussen het beheren van intellectuele eigendomsrechten en economische groei binnen een bedrijf. 

Het onderzoek laat verder zien dat de bedrijven met ten minste een merk, octrooi of geregistreerd ontwerp in bezit ook een toename van 19 procent zien in hun lonen.

Hoe doet Nederland het?

Minder leuk nieuws voor Nederlandse ondernemers is dat Nederland niet tussen het rijtje van landen staat die gemiddeld over de meeste intellectuele eigendomsrechten binnen een bedrijf beschikken. Het betreft echter wel de landen: Malta, Portugal, Cyprus, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen hebben meer dan tien procent van alle MKB’ers ten minste een intellectueel eigendomsrecht.

MKB’ers tel uit jouw omzet!

Over MKB’ers gesproken, deze ondernemers zien de grootste toename in hun omzet wanneer ze ten minste een intellectueel eigendomsrecht bezitten: een toename van 68 procent in omzet per werknemer (ten opzichte van een toename van 18 procent bij grote bedrijven).

Struikelblokken voor ondernemers?

Er is voor de MKB’er nog wel werk te verrichten. Het onderzoek toont ook dat minder dan negen procent van de MKB’ers uit het onderzoek een intellectueel eigendomsrecht beheren. Dit in tegenstelling tot de grote bedrijven, waar zes op de tien grote bedrijven een van de drie rechten bezit. Terwijl er statistisch gezien toch veel voordeel uit blijkt te halen als je over zo’n recht beschikt.

Een interessante kanttekening om hier te plaatsen is dat uit een onderzoek van de EUIPO in 2016 bleek dat op merkenrechten van MKB’ers het meest inbreuk wordt gepleegd; maar liefst 56 procent van alle intellectuele eigendomsrechten. 

Het EUIPO (Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) heeft uitgezocht waarom zo weinig MKB’ers over zo’n recht beschikken. De struikelblokken liggen enigszins voor de hand: niet alleen te hoge kosten maar ook een gebrek aan kennis van deze rechten en een perceptie dat de registratie en handhaving erg complex zijn, liggen hieraan ten grondslag. 

Vragen?

Merk-Echt helpt je graag uit de brand met de registratie van jouw merk. Wij zorgen voor de registratie van jouw merk, maar ook voor bewaking van jouw merk. Wil je jouw merk vastleggen maar zit je met (te) veel vragen of kijk je op tegen het registratieproces? Neem dan contact met ons op via [email protected] of +31 76 5148403.

Gerelateerde blogs

Merknaam nog niet aangevraagd? Wees discreet!

Merknaam nog niet aangevraagd? Wees discreet!

Lees meer
Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op? 1

Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op?

Lees meer
5 x waarom jouw Intellectueel Eigendom bij Merk-Echt in de allerbeste handen is 1

5 x waarom jouw Intellectueel Eigendom bij Merk-Echt in de allerbeste handen is

Lees meer