Vaak worden de termen ‘merk’ en ‘patent’ door elkaar gehaald. Niet gek, want in het intellectueel eigendomsrecht worden ontzettend veel termen door elkaar gebruikt. Ook in de media kom je de term ‘patent’ regelmatig tegen. Maar wat is een patent precies? En wat heeft het te maken met het merkenrecht? In deze blog leggen we uit wat het verschil is tussen een patent en een merk. 

Merkbescherming en patenten

Hoewel patenten en merken allebei te maken hebben met het intellectueel eigendomsrecht, is er wel degelijk sprake van een verschil. Een patent, ook wel octrooi genoemd, biedt bescherming voor technische uitvindingen. Stel je hebt iets uitgevonden wat nog niet eerder bedacht is, dan kan je daar mogelijk een patent op vragen. Die uitvinding hoeft lang niet altijd ontzettend ingewikkeld te zijn. Zo is de inkeping van beschuit ook beschermd door het octrooirecht: een geniale uitvinding om beschuit gemakkelijk uit de strakke verpakking te halen. Daarbij denk je toch: “waarom heb ik zoiets niet bedacht?”

Een merk is iets anders dan een patent. Het merkenrecht geeft je namelijk het alleenrecht op een bepaalde naam, een bepaald logo of een combinatie daarvan. Een merk geeft aan wat de herkomst is van de producten of diensten van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld terug aan het beschuit voorbeeld. Hoewel de inkeping niet door Bolletje zelf is bedacht, wordt de naam “Bolletje” en het rode logo van Bolletje met de bakker door het merkenrecht beschermd. 

Er zijn wel meer verschillen tussen merken en octrooien. Niet alleen hetgeen je beschermt – teken of uitvinding – verschilt, ook de beschermingsduur is anders. Een merk leg je vast voor 10 jaar en kan je oneindig verlengen. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig. Gedurende die 20 jaar heeft de houder een monopolie op de technische uitvinding. De uitvinder kan anderen dan verbieden de door hem of haar bedachte uitvinding commercieel op de markt te brengen. Na die 20 jaar is de uitvinding vrij beschikbaar. 

Patent = octrooi

Nu horen we je denken, maar wat is dan het verschil tussen een patent en een octrooi? Vaak wordt er in de volksmond gesproken van ‘patenten’. Een patent is eigenlijk niets anders dan een ander woord voor een octrooi. Taalkundig gezien bestaat er helemaal geen verschil. Beide termen worden gebruikt om het alleenrecht op een technische uitvinding aan te geven. Daarbij is ‘patent’ meer de Engelse benaming, waar in de Nederlandse wet- en regelgeving juist gesproken wordt van een ‘octrooi’. 

Inhoudelijk kan er echter wel sprake zijn van een verschil. Dat is meer te verklaren door het feit dat octrooien vaak nationaal anders worden geregeld. Zo bestaan er verschillen tussen de geheimhouding van octrooien, maar zullen ook de kosten van een octrooi per land flink uit een lopen.

Vastleggen van je merk of octrooi aanvragen?

Ben je naar aanleiding van dit verhaal benieuwd naar de mogelijkheden om jouw technische uitvinding te beschermen of wil je juist je merknaam aanvragen? Octrooien kunnen wij niet voor je aanvragen, maar wij kunnen je wel in contact brengen met een geschikte octrooigemachtigde. Uiteraard kunnen we wel een merkregistratie voor je verzorgen. 

We helpen je graag

Heb je nog vragen over het verschil tussen intellectueel eigendomsrechten of wil je je merk vastleggen? Neem dan contact met ons op via 076-2050922, [email protected] of plan een afspraak in.

Neem contact op
Vragen adviseur merken en modellen

Gerelateerde blogs

Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op? 1

Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op?

Lees meer
5 x waarom jouw Intellectueel Eigendom bij Merk-Echt in de allerbeste handen is 1

5 x waarom jouw Intellectueel Eigendom bij Merk-Echt in de allerbeste handen is

Lees meer
Je Intellectueel Eigendom beschermen: ‘De kroon op je werk’

Je Intellectueel Eigendom beschermen: ‘De kroon op je werk’

Lees meer