Vooronderzoek beschikbaarheid merk.

Wij adviseren om vooraf onderzoek te laten doen in het merkenregister van de landen (of de regio) waar het merk geregistreerd dient te worden naar reeds bestaande gelijke en gelijkende merknamen om zo de kans op succes van de merkaanvragen in te schatten. Wij vinden een vooronderzoek dermate essentieel dat wij altijd voor iedere Benelux en EU merkaanvraag een identiek naamsonderzoek doen, dat zit al in onze vaste prijs voor een merkregistratie.

Identiek merknaamonderzoek

Allereerst wordt bekeken in hoeverre de merknaam voldoende onderscheidend vermogen bevat om geaccepteerd te kunnen worden door de overheidsinstantie. Daarna wordt een identiek merknaamonderzoek uitgevoerd in de relevante merkenregisters. Bij het identieke onderzoek wordt het merkenregister doorzocht op identieke merknamen. Er wordt echter niet gezocht naar gelijkende of overeenstemmende merknamen. Het identieke onderzoek geeft derhalve een goede eerste indicatie van de beschikbaarheid van de merknaam, maar het identieke onderzoek is niet zo volledig als een uitgebreid merknaamonderzoek.

Een identiek merknaamonderzoek naar de naam COCA-COLA zal de merknaam COCA COLA of COCACOLA wel vinden, maar de merknaam KOCA-KOLA niet.

Wat is het risico?

De merkenregisters zijn uiteraard openbare registers, ieder merkhouder wordt geacht zelf in de gaten te houden of er een nieuwe merkaanvraag wordt gedaan die verwarring zou kunnen wekken met zijn eigen merk en daar bezwaar tegen te maken. Dat lijkt ondoenlijk maar dankzij merkbewaking komen bestaande merkhouders er achter dat iemand ‘merkinbreuk’ gaat maken of al maakt.

De beslissing welk vooronderzoek voor uw merkaanvraag gedaan moet worden is afhankelijk van vele factoren; Waar wordt de merknaam gebruikt? Voor welke producten en diensten? Wat zijn de toekomstplannen? Wat gaat er in de merknaam geïnvesteerd worden, of is er al in geïnvesteerd? Of om kort te gaan: welk risico is de merkhouder bereid te nemen wanneer het merk gelanceerd wordt in de betreffende regio? Het reduceren van het risico op conflicten met concurrerende merken is mogelijk met een uitgebreid naamsonderzoek.

Uitgebreid merknaamonderzoek

Middels dit onderzoek wordt gezocht naar identieke en overeenstemmende merknamen in de relevante merkenregisters; 

- Voor een merkaanvraag in Benelux zijn dat de registers van de Benelux, de EU en de Internationale Registers. 

- Voor een merkaanvraag in de EU zijn dat de registers van de EU, de Benelux en de overige 25 Nationale merkenregisters van alle landen in de EU en de Internationale Registers. 

Door onze “knockout” screeningsmethode wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het vastleggen van het merk en in hoeverre daarbij een risico op bezwaar op basis van oudere merken te verwachten is. De risico’s kunnen nog gedetailleerder in kaart worden gebracht met een volledige merknaam beschikbaarheidsrapportage met risico analyse.

Volledige merknaam beschikbaarheidsrapportage met risico analyse

Bij dit onderzoek wordt gezocht naar identieke merken, spellingsvarianten, fonetische equivalenten en gelijkaardige en overeenstemmende merken in alle relevante merkenregisters en handelsregisters. Er wordt een volledige rapportage verstrekt van alle gevonden resultaten en er wordt een juridisch advies omtrent de slagingskans van de merkaanvraag en een risico analyse gegeven. Op basis van deze uitgebreide informatie kan een weloverwogen investeringsbeslissing genomen worden voor het lanceren van een nieuw merk.

Beeldmerkonderzoek

De hierboven besproken onderzoeken hebben betrekking op de merknaam (het woordelement). Het is echter ook mogelijk een onderzoek in de relevante merkenregisters te verrichten naar een logo (het beeldelement). Hiermee wordt onderzocht of er identieke of sterk overeenstemmende logo’s zijn ingeschreven als merk, waardoor de kans op een eventueel bezwaar op basis van dergelijke merken kan worden ingeschat.

Tarieven onderzoeken in 3 klassen

Identiek naamonderzoek
Uitgebreid naamonderzoek
Volledige beschikbaarheid rapportage + analyse
Beeldmerk onderzoek
Benelux

GRATIS t.w.v. € 95

€ 185

€ 185

€ 520 in 1 klasse
€ 300 per extra klasse

Europese Unie (28 registers)

GRATIS t.w.v. € 599

€ 1.495

€ 7.395

€ 10.395 in 1 klasse
€ 7675 per extra klasse

Noorwegen

€ 200

€ 940

Zwitserland

€ 200

€ 1240

Verenigde Staten

€ 200

€ 700

China

€ 400

op aanvraag

In een land naar keuze kies uit 195 landen (KISS)

€ 395

op aanvraag

In een regio naar keuze (RISS)

€ 690

op aanvraag

Wereldwijd - 195 landen (WISS)

€ 1610

op aanvraag

Vooronderzoek is verstandig, maar niet verplicht. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neem dan contact op met een van onze medewerkers, via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.

Alle tarieven zijn aan verandering onderhevig, wijzigingen voorbehouden, prijzen zijn exclusief BTW, datum laatste wijziging: mei 2018

Wij adviseren om vooraf onderzoek te laten doen in het merkenregister van de landen/de regio waar het merk geregistreerd dient te worden naar reeds bestaande gelijke en gelijkende merknamen om zo de kans op succes van de merkaanvragen in te schatten. Wij vinden een vooronderzoek dermate essentieel dat wij dit altijd voor iedere Benelux en EU merkaanvrage doen, dat zit al in onze vaste prijs voor een merkaanvrage.

Daarnaast raden wij u aan zelf ook na te gaan, bijvoorbeeld via internet, in hoeverre de betreffende naam reeds wordt gebruikt door derden, en tevens of de door u gewenste domeinnaam nog beschikbaar is. Denk daarbij ook aan alle nieuwe extensies of laat ons een domeinnaamonderzoek voor u doen. 

Identiek merknaamonderzoek

Allereerst wordt bekeken in hoeverre de merknaam voldoende onderscheidend vermogen bevat om geaccepteerd te kunnen worden door de overheidsinstantie. Daarna wordt een identiek merknaamonderzoek uit gevoerd in de relevante merkenregisters. Bij het identieke onderzoek wordt het merkenregister doorzocht op identieke/gelijke merknamen. Er wordt echter niet gezocht naar gelijkende of overeenstemmende merknamen. Het identieke onderzoek geeft derhalve een goede eerste indicatie van de beschikbaarheid van de merknaam, maar het identieke onderzoek is niet zo volledig als een uitgebreid merknaamonderzoek.

Een identiek merknaamonderzoek naar de naam COCA-COLA zal de merknaam COCA COLA of COCACOLA wel vinden, maar de merknaam KOCA-KOLA niet.

Uitgebreid merknaamonderzoek

Middels dit onderzoek wordt gezocht naar identieke en overeenstemmende merknamen in de relevante merkenregisters. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het vastleggen van het merk en in hoeverre daarbij een risico op bezwaar op basis van oudere merken te verwachten is. Hoe minder risico op bezwaar wij kunnen vinden, hoe langer zo’n onderzoek duurt, wij doen dit echter altijd voor een vaste prijs.

Volledige merknaam beschikbaarheidsrapportage met risico analyse

De beslissing welk vooronderzoek voor uw merk gedaan moet worden is afhankelijk van vele factoren; Waar wordt de merknaam gebruikt? Wat zijn de toekomst plannen? Wat gaat er in de merknaam geïnvesteerd worden? Of om kort te gaan: welk risico is de merkhouder bereid te nemen wanneer het merk gelanceerd wordt in de betreffende regio? Het reduceren van het risico op conflicten met concurrerende merken is onderdeel van uw merk strategie. Net zoals kiezen voor het juiste merknaamonderzoek. En dat is waar u op Merk-Echt kunt vertrouwen, welke strategie u ook hebt.

Beeldmerkonderzoek

De hierboven besproken onderzoeken hebben betrekking op de merknaam (het woordelement). Het is echter ook mogelijk een onderzoek in de relevante merkenregisters te verrichten naar een logo (het beeldelement). Hiermee wordt onderzocht of er identieke of sterk overeenstemmende logo’s zijn ingeschreven als merk, waardoor de kans op een eventueel bezwaar op basis van dergelijke merken kan worden ingeschat. Een beeldmerkonderzoek is vrij complex, waardoor de investering daarvoor aanmerkelijk hoger ligt dan voor een merknaamonderzoek.

Tarieven merknaamonderzoek in 3 klassen

Benelux:

  • Identiek naamonderzoek: GRATIS t.w.v. € 95
  • Uitgebreid naamonderzoek: GRATIS na opdracht t.w.v. € 350
  • Volledige beschikbaarheid rapportage + analyse: € 495

Europese Unie:

  • Identiek naamonderzoek: GRATIS t.w.v. € 325
  • Uitgebreid naamonderzoek: € 1.495
  • Volledige beschikbaarheid rapportage + analyse: € 7.110

EU + EFTA (CHE, NOR, ISL, LIE)

  • Identiek naamonderzoek: GRATIS t.w.v. € 725
  • Uitgebreid naamonderzoek: € 1.995
  • Volledige beschikbaarheid rapportage + analyse: € 7.870
Identiek naamonderzoek
Uitgebreid naamonderzoek
Volledige beschikbaarheid rapportage + analyse
Benelux

GRATIS t.w.v. € 95

GRATIS t.w.v. € 349

€ 495

Europese Unie

GRATIS t.w.v. € 325

€ 1.495

€ 7.110

EU + EFTA (CHE, NOR, ISL, LIE)

GRATIS t.w.v. € 725

€ 1.995

€ 7.870

Andere landen op aanvraag

Tarieven beeldmerkonderzoek in 3 klassen

Benelux (3 klassen)

€ 595

Europese Unie

Op aanvraag

Vooronderzoek is verstandig, maar niet verplicht. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, neem dan contact op met een van onze medewerkers, via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.

Alle tarieven zijn aan verandering onderhevig, wijzigingen voorbehouden, prijzen zijn exclusief BTW, datum laatste wijziging: juni 2015