Identiek merknaamonderzoek

Allereerst wordt bekeken in hoeverre de merknaam voldoende onderscheidend vermogen bevat om geaccepteerd te kunnen worden door de overheidsinstantie. Daarna wordt een identiek merknaamonderzoek uitgevoerd in de relevante merkenregisters. Bij het identieke onderzoek wordt het merkenregister doorzocht op identieke merknamen. Er wordt echter niet gezocht naar gelijkende of overeenstemmende merknamen. Het identieke onderzoek geeft derhalve een eerste indicatie van de beschikbaarheid van de merknaam, maar het identieke onderzoek is een beperkt onderzoek. Wij adviseren derhalve aanvullend een uitgebreid merknaamonderzoek te laten uitvoeren.

Een identiek merknaamonderzoek naar de naam COCA-COLA zal de merknaam COCA COLA of COCACOLA wel vinden, maar de merknaam KOCA-KOLA niet.

Wat is het risico?

De merkenregisters zijn uiteraard openbare registers, ieder merkhouder wordt geacht zelf in de gaten te houden of er een nieuwe merkaanvraag wordt gedaan die verwarring zou kunnen wekken met zijn eigen merk en daar bezwaar tegen te maken. Dat lijkt ondoenlijk maar dankzij merkbewaking komen bestaande merkhouders er achter dat iemand ‘merkinbreuk’ gaat maken of al maakt.

De beslissing welk vooronderzoek voor de merkaanvraag gedaan moet worden is afhankelijk van vele factoren; Waar wordt de merknaam gebruikt? Voor welke producten en diensten? Wat zijn de toekomstplannen? Wat gaat er in de merknaam geïnvesteerd worden, of is er al in geïnvesteerd? Of om kort te gaan: welk risico is de merkhouder bereid te nemen wanneer het merk gelanceerd wordt in de betreffende regio? Het reduceren van het risico op conflicten met concurrerende merken is mogelijk met een uitgebreid naamsonderzoek.

Uitgebreid merknaamonderzoek

Middels dit onderzoek wordt gezocht naar identieke en overeenstemmende merknamen in de relevante merkenregisters;

  • Voor een merkaanvraag in Benelux zijn dat de registers van de Benelux, de EU en de Internationale Registers.
  • Voor een merkaanvraag in de EU zijn dat de registers van de EU, de Benelux en de overige 25 Nationale merkenregisters van alle landen in de EU en de Internationale Registers.

Middels dit uitgebreid onderzoek wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het vastleggen van het merk en in hoeverre daarbij een risico op bezwaar op basis van oudere merken te verwachten is. De risico’s kunnen nog gedetailleerder in kaart worden gebracht met een volledige merknaam beschikbaarheidsrapportage met risico analyse.

Volledige merknaam beschikbaarheidsrapportage met risico analyse

Bij dit onderzoek wordt gezocht naar identieke merken, spellingsvarianten, fonetische equivalenten en gelijkaardige en overeenstemmende merken in alle relevante merkenregisters en handelsregisters. Er wordt een volledige rapportage verstrekt van alle gevonden resultaten en er wordt een juridisch advies omtrent de slagingskans van de merkaanvraag en een risico analyse gegeven. Op basis van deze uitgebreide informatie kan een weloverwogen investeringsbeslissing genomen worden voor het lanceren van een nieuw merk.

Beeldmerkonderzoek

De hierboven besproken onderzoeken hebben betrekking op de merknaam (het woordelement). Het is echter ook mogelijk een onderzoek in de relevante merkenregisters te verrichten naar een logo (het beeldelement). Hiermee wordt onderzocht of er identieke of sterk overeenstemmende logo’s zijn ingeschreven als merk, waardoor de kans op een eventueel bezwaar op basis van dergelijke merken kan worden ingeschat.

Vooronderzoek is verstandig, maar niet verplicht. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met een van onze medewerkers, via [email protected] of bel direct naar 076 – 514 84 03.

Wil je weten of jouw merknaam als merk geregistreerd kan worden?

Merk-Echt checkt of jouw bedrijfsnaam geregistreerd kan worden.

"*" geeft vereiste velden aan

Klik de landen/regio aan die je wilt laten onderzoeken
Alleen ‘handel’ of ‘lifestyle’ is niet voldoende. We nemen dan telefonisch contact met je op, zodat we de beschikbaarheid van je merknaam alsnog kunnen onderzoeken.
Naam*
Merk-Echt respecteert je privacy en we nemen contact met je op voor aanvullende vragen of voor jou relevante informatie, producten, diensten en aanbiedingen. Je kunt je altijd afmelden.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vooronderzoek beschikbaarheid merk 2

Tarieven

De tarieven voor een identiek of uitgebreid onderzoek verschillen per land en regio.