Internationale merkregistratie.

Bent u wereldwijd commercieel actief? Via een internationaal depot registreert u uw merk eenvoudig en voordelig in die landen, die strategisch belangrijk voor u zijn. Binnen en buiten de Europese Unie. Een internationale merkregistratie kan de registratiekosten drukken. U hoeft uw merk niet in elk afzonderlijk land te deponeren, maar slechts één keer voor het gewenste aantal landen tegelijk. U betaalt hiervoor een lager tarief. Maar een internationale registratie biedt u nog méér voordelen.

Bezwaren beperkt tot slechts één land

Bij een internationale registratie blijven mogelijke bezwaren beperkt tot één land. Stuit uw merk in een land op oppositie? Dan heeft dit alleen invloed op de bescherming in dát land, niet op de bescherming in de overige landen. Bij een Europese registratie werkt dit anders. Maakt één van de EU-landen succesvol bezwaar? Dan verliest u uw merkenrecht ook in de andere landen van de EU.

Flexibiliteit in territoriale uitbreiding

Een internationale registratie is flexibel uit te breiden met extra landen. Stel, u wordt in een latere fase actief in nieuwe geografische gebieden en u wilt uw merk ook daar beschermen. Dan breidt u uw registratie via een territoriale uitbreiding eenvoudig uit met deze landen. Uw totale internationale bescherming blijft slechts beperkt tot één registratie. Overzichtelijk én financieel voordelig.

Klassenindeling producten en diensten

Het belangrijkste onderdeel van merkregistratie is classificatie. Een zorgvuldige classificatie bepaalt de beschermingsomvang van uw merk en versoepelt het optreden tegen merkconflicten. Het internationale classificatiesysteem van Nice kent 45 standaardcategorieën. Wij delen de producten of diensten die tot uw merk behoren in, en stellen een gedetailleerde en op maat gemaakte, juridische omschrijving op.

Welke rechten heeft de houder van een internationaal merk?

Met een internationale merkinschrijving kunt u derden verbieden uw merk of een overeenkomend merk te registreren of te gebruiken. Mits het om dezelfde of soortgelijke producten of diensten gaat. U heeft niet alleen het recht om bezwaar te maken tegen later ingediende, internationale merken, maar tegen álle, in dat land geldende merken, inclusief Europese merken.

Bescherm nu uw merk wereldwijd!

Wilt u uw merk wereldwijd laten registreren, verlengen of bewaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag uw mogelijkheden, via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.