• 30-05-2013
  • Nieuws
  • < 1 minuut leestijd

U kunt vanaf 30-05-2013 weer rekenen op aandacht en optimale service (gewaarborgd door ons Lloyds ISO9001:2008 kwaliteitssysteem) inzake uw merken. Als één van de grotere merkenbureaus in Nederland, zullen wij alles in het werk stellen om vanaf dit moment het beheer van uw merkregistraties zo soepel mogelijk te laten verlopen. De registratie, ondersteuning en/of verlenging kan van groot belang zijn voor uw onderneming.

Merkenbureau Merk-Echt B.V. heeft integraal, met toestemming van de rechter-commissaris, de merkenportefeuille en het onderhanden werk van Merkenbureau Jansen Schoonhoven overgenomen vanaf 30-05-2013.

Wij nemen inzake uw registraties en de mogelijke verlenging zeer spoedig contact met u op.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 mei 2013 is het faillissement uitgesproken ten aanzien van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minorspectator B.V., handelend onder Merkenbureau Jansen Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34156260, statutair gevestigd te Amsterdam, met aanstelling van mr. S.M. Goldhoorn tot curator. Eventuele vorderingen en claims op Minorspectator B.V., handelend onder Merkenbureau Jansen Schoonhoven dient u in te dienen bij mr. S.M. Goldhoorn, curator, Postbus 8, 7200 AA Zutphen, tel: 0575-545455, email: goldhoorn@voorinkadvocaten.nl.

Teneinde informatie te verkrijgen over de status van uw merk adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons. Voor zover mogelijk zullen we u ook zelf contacteren de komende dagen om mogelijke vragen te beantwoorden. Indien u nu reeds vragen heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op: tel: 076-5148403, of per email: jansenschoonhoven@merkecht.com.