Een modelrecht beschermt de vormgeving van jouw product (twee- of driedimensionaal). Denk bijvoorbeeld aan de vormgeving van een patroon op een stof, (deel van) een stofzuiger, koffiezetapparaat, kledingstuk of meubelen. Het uiterlijk wordt afgeleid uit kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of de materialen en versiering van het product zelf. Om modelbescherming te kunnen verkrijgen moet wel aan bepaalde vereisten worden voldaan. Deze vereisten en de toetsing daarvan verschillen per land. In deze blog zetten we uiteen wat de vereisten en de voordelen zijn van een EU modelregistratie.

Vereisten voor EU modelbescherming

Om je met succes op een geregistreerd EU model te kunnen beroepen dient de uiterlijke vormgeving nieuw te zijn en eigen karakter hebben. Ook moet de vormgeving zichtbaar zijn bij normaal gebruik. Of voldaan wordt aan deze vereisten wordt in de aanvraagprocedure niet getoetst maar een rechter kan hier in een conflict wel naar kijken.

Een model moet nieuw zijn

Dit houdt in dat op de dag dat je het model aanvraagt (depotdatum), het model (of een ander sterk lijkend model) nog niet beschikbaar mag zijn gesteld aan het publiek. Wordt het model dan al verkocht of is het al op een beurs tentoongesteld, in een brochure opgenomen of op het internet gepresenteerd, dan is het dus niet meer nieuw. 

Er geldt hierbij een respijttermijn van 12 maanden, dit is een periode waarin je alsnog de mogelijkheid hebt om je model vast te leggen. Als je jouw model binnen 12 maanden na de eerste openbaarmaking vastlegt, wordt dit nog geacht “nieuw” te zijn. Het is echter verstandig om jouw modelrecht aan te vragen voordat je het product op de markt brengt.

Opschorting publicatie

In principe kan iedereen een geregistreerd model in het register bekijken. Soms is dit onwenselijk, bijvoorbeeld wanneer je je product graag pas op een later moment groots wil lanceren, of omdat je niet wil dat je concurrent al weet dat je met een nieuw product gaat komen.

Desondanks is het dan nog steeds verstandig je model wel tijdig aan te vragen. Voor die situaties bestaat de mogelijkheid om de publicatie van je model tijdelijk op te schorten waardoor de afbeeldingen hiervan nog niet zichtbaar worden in het register. Hierdoor hoef je niet het risico te lopen dat je je model te laat aanvraagt en blijft je model toch nog even geheim.

Een model moet een eigen karakter hebben

Een model heeft een eigen karakter als de totaalindruk die het op de geïnformeerde gebruiker maakt, verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de depotdatum. De geïnformeerde gebruiker is iemand die kennis heeft van de betreffende sector.

Technische oplossingen zijn uitgesloten van modelbescherming. Een technische uitvinding kan je mogelijk beschermen door middel van een octrooi (of in het Engels patent). 

Beschermingsduur

Een EU modelrecht is 5 jaar geldig en kan vier keer met 5 jaar verlengd worden, waardoor de totale beschermingsduur 25 jaar is.

Voordelen modelbescherming

  • Bij een EU modelaanvraag wordt niet bekeken of er voldaan wordt aan bovengenoemde vereisten, waardoor je over het algemeen binnen een paar weken in het bezit bent van een registratiebewijs. 
  • Het hebben van een modelregistratie kan een preventieve werking hebben ten opzichte van concurrenten. Doordat het model zichtbaar is in het register zullen ze het ontwerp minder snel kopiëren omdat ze niet het risico willen nemen inbreuk te maken op het modelrecht. 
  • Mocht iemand dan toch een overeenstemmende vormgeving gebruiken, dan kan je hier op basis van jouw modelregistratie bezwaar tegen maken. 
  • In een conflict gaat de rechter er in beginsel vanuit dat een geregistreerd model geldig is, het is aan de andere partij om dit te betwisten.  
  • Er is geen gebruiksvereiste, zoals bij een merkregistratie. Een merk moet je binnen 5 jaar na registratie gaan gebruiken anders kan het op verzoek van derden doorgehaald worden, dit geldt niet voor een modelrecht.
  • De kosten voor een modelaanvraag zijn in verhouding tot andere IE rechten, zoals octrooien, laag. Al vanaf €980,- kunnen wij een EU modelaanvraag voor jou verrichten.

Meer informatie en advies over modellen?

Wat in jouw situatie het meest passend is, is van allerlei factoren afhankelijk en vraagt echt om maatwerk. Gelukkig hebben onze adviseurs en juristen de juiste kennis en ervaring in huis om je hierin te adviseren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 076-5148403 of [email protected]. Ook handig: plan direct kosteloos een 15 minuten afspraak in met een adviseur merken en modellen.

Neem contact op
Medewerker Merk-Echt belt over trademark registreren

Gerelateerde blogs

Het beschermen van jouw merk of model: dit levert het op 2

Het beschermen van jouw merk of model: dit levert het op

Lees meer
Pas op met openbaarmaking van jouw model, zélfs op Instagram

Pas op met openbaarmaking van jouw model, zélfs op Instagram

Lees meer
Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op?

Intellectueel Eigendom, wat is het en wanneer heb je er recht op?

Lees meer