Europese merkregistratie.

Verkoopt u uw producten en/of diensten in één, enkele of meerdere Europese landen? Dan kunt u uw merk op 3 manieren beschermen: via een nationale, internationale of EU merkregistratie. De keuze is afhankelijk van enkele factoren. In hoeveel landen wilt u uw merk beschermen? Behoren deze landen tot een internationaal verdrag? Wat is het belang van de bescherming van het merk per land? We helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Nationale registratie per land

Bent u actief in één of enkele Europese landen? Dan kunt u per land een nationale merkaanvraag indienen. In een land dat geen lid is van een verdrag, is dit soms de enige optie. U kunt ook uit strategische overwegingen of vanwege de korte registratieprocedure voor deze vorm kiezen. Betreft het meer landen? Dan worden nationale registraties duurder en ingewikkelder. U moet per land de procedure doorlopen. Uw kosten lopen op en goed beheer van uw merkportefeuille wordt belangrijker.

Eén Europese registratie voor alle EU-landen

Als u uw merk in meerdere EU-landen of in de gehele EU gebruikt, is een Europese registratie financieel de meest voordelige vorm van merkbescherming. Slechts één EU-merkregistratie beschermt uw merk in 28 landen tegelijk. Een nadeel is de ondeelbaarheid. Maakt een land succesvol bezwaar tegen uw merk? Dan verliest u uw merkenrecht ook in de overige EU-landen.

Klassenindeling producten en diensten

Het belangrijkste onderdeel van merkregistratie is classificatie. Een zorgvuldige classificatie bepaalt de beschermingsomvang van uw merk en versoepelt het optreden tegen merkconflicten. Het internationale classificatiesysteem van Nice kent 45 standaardcategorieën. Wij delen de producten of diensten die tot uw merk behoren in, en stellen een gedetailleerde en op maat gemaakte, juridische omschrijving op.

Welke rechten heeft de houder van een Europees merk?

Met een Europese merkinschrijving kunt u derden verbieden uw merk of een overeenkomend merk te registreren of te gebruiken. Mits het om dezelfde of soortgelijke producten of diensten gaat. U heeft niet alleen het recht om bezwaar te maken tegen later ingediende, Europese merken, maar tegen álle, in de landen van de EU geldende merken, inclusief internationale merken.

Ontwikkelingen BREXIT

Er is momenteel veel te doen aangaande een BREXIT. Verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie met een ‘deal’ of met een ‘no deal’? Komt er wel een BREXIT? Daarover is nog veel onduidelijk. Meer informatie kunt in de blog artikel.

Bescherm nu uw merk in de Europese Unie!

Wilt u uw merk laten registreren, verlengen of bewaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag uw mogelijkheden, via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.