Na lang nadenken heb je een merk voor je cosmeticalijn en bijbehorende schoonheidssalon verzonnen. Hier wil je uiteraard de beste bescherming voor en dus ga je je merk laten registreren. Je registreert je merk voor de waren en/of diensten die je gaat verkopen en/of aanbieden in een classificatie. Ten aanzien van deze waren en/of diensten geniet je merkbescherming. Om deze reden kunnen identieke merken voor andere waren en/of diensten naast elkaar bestaan. Denk maar eens aan het merk ‘DOVE’ dat zowel voor zeep als voor chocolade bestaat. En het merk ‘AJAX’ dat een merk is voor schoonmaakmiddel, brandblussers en natuurlijk voor de Amsterdamse voetbalclub. Maar hoe gaat het opstellen van een classificatie nu precies in zijn werk en waar moet je opletten?

Nice-classificatie

Binnen het merkenrecht wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Nice-classificatie, het systeem voor de indeling van waren en diensten. Deze classificatie bestaat uit 45 klassen. Elk product en elke dienst kan gekoppeld worden aan één van deze klassen. In klasse 1 tot en met 34 worden de waren ondergebracht en in klasse 35 tot en met 45 de diensten. Op onze website staat een overzicht van alle klassen en welke producten of diensten daar zoal onder vallen.

Geharmoniseerde termen

De overheidsinstantie van de Europese Unie heeft een lijst opgesteld met termen die algemeen geaccepteerd zijn in classificaties. Daarnaast bestaat er ook een lijst met termen die niet geaccepteerd zijn of van termen die gespecificeerd dienen te worden. Zo mag je nooit zinsdelen zoals ‘alle waren in deze klasse’ en ‘verwante diensten’ opnemen en dienen de termen ‘machines’ (klasse 7) en ‘installatiewerkzaamheden’ (klasse 37) nader te worden uitgelegd. Deze lijsten worden continu aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen. Diensten zoals Platform als een dienst (PaaS) en Software als een dienst (SaaS) kenden we een aantal jaar geleden bijvoorbeeld nog niet. Nu zijn dit beide geaccepteerde termen in klasse 42. Hetzelfde geldt voor robotstofzuigers (klasse 7), smartwatches (klasse 9) en drones (klasse 12). Dit waren tot voor kort nog onbekende uitvindingen.

Belang van een goede classificatie

Je wilt je merk laten registreren voor cosmetica en diensten van een schoonheidssalon. Je zal dan respectievelijk klasse 3 en klasse 44 dienen op te nemen in je classificatie. Het hebben van een goede classificatie is heel belangrijk. Heb je geen goede classificatie dan bestaat de kans dat een derde partij jouw naam gaat gebruiken voor waren en/of diensten die niet onder jouw merk zijn beschermd terwijl je dat eigenlijk wel wilde. Een ander nadeel van een slechte classificatie heeft te maken met bewijzen van gebruik. Vijf jaar na registratie van je merk is je merk gebruiksplichtig voor de klassen waarvoor hij is geregistreerd. Je dient hiertoe bewijzen van gebruik aan te leveren zoals facturen, catalogi en verkoopcijfers. Stel dat de cosmetica die je verkoopt niet jouw merk draagt, maar van verschillende andere partijen is (denk hierbij aan de Etos). In dat geval geldt klasse 3 niet, maar was klasse 35 van belang geweest. Bewijzen van gebruik ten aanzien van klasse 3 kan je aldus niet aanleveren. Het is mogelijk klasse 3 te schrappen, maar klasse 35 toevoegen in de bestaande registratie kan helaas niet. Hier is een geheel nieuw merkdepot voor nodig. Dit is onwenselijk en kost extra tijd en geld.

Kijk naar de toekomst

Aangezien een merk na vijf jaar gebruiksplichtig wordt, is het verder van belang goed na te denken of je wellicht al weet dat je in de aankomende vijf jaar nog andere waren wilt gaan verkopen of andere diensten wilt gaan aanbieden. Misschien ga je ook wel medische crèmes op de markt brengen (klasse 10) of ga je lessen aanbieden op het gebied van schoonheidsverzorging (klasse 41). Ook hierbij geldt dat het niet mogelijk is om later een bestaande classificatie uit te breiden. Schakel dus altijd een professional in die jou kan helpen bij het opstellen van je classificatie(s).

Update: Nieuwe editie Nice-classificatie

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe editie van de classificatie. Deze vernieuwde editie van de Nice-classificatie bevat diverse veranderingen, waaronder:

  • Nieuwe termen zoals ‘downloadbare digitale bestanden geauthenticeerd door niet-fungibele tokens (NFT’s)’ in klasse 9.
  • Aanpassingen van bestaande termen
  • Hergroepering van klassen; zo zijn ‘wetsuits’ overgebracht van klasse 25 naar 9 aangezien ‘duikpakken’ in klasse 9 vallen. Klasse 10 is niet langer exclusief voor ‘ziekenhuisbedden’ (voorheen in klasse 20). 
  • Het schrappen van als overbodig beschouwde termen. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de titel en toelichting van klasse 45.

We helpen je graag

Heb je vragen over classificaties en het belang hiervan? Wij adviseren je graag. Je kan ons bereiken op 076-5148403 of via [email protected].

Neem contact op
Merk verlengen

Gerelateerde blogs

Een sterk of een zwak merk?

Een sterk of een zwak merk?

Lees meer
Merk-Echt registreert jouw merk in het merkenregister

Merk-Echt jouw merkgemachtigde maken: dit zijn de voordelen

Lees meer
Merkregistratie in the pocket? Denk aan de gebruiksplicht!

Merkregistratie in the pocket? Denk aan de gebruiksplicht!

Lees meer