Als jij de maker bent van een tekst, wetenschappelijk werk of kunstwerk (denk hierbij aan een foto, muziekstuk, illustratie of beeldhouwwerk) dan verkrijg je hier automatisch het ‘auteursrecht’ op. Dit recht geeft de maker het exclusieve recht om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Maar ook: een ander te verbieden dit te doen.

Dit werk dient wél aan een aantal eisen te voldoen:

  • Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben;
  • Het werk moet het persoonlijke stempel van de maker dragen. Hier wordt mee bedoeld dat zijn/ haar creatieve keuzes duidelijk terug te zien moeten zijn in het werk;
  • Het werk moet voldoende duidelijk en nauwkeurig geïdentificeerd kunnen worden.

Auteursrecht houdt tot 70 jaar na de dood van de maker stand. Je kunt het wél tussentijds overdragen, zodat een ander jouw werk mag gebruiken. Hier heb je dan een ondertekende verklaring voor nodig: een akte van overdracht. Bekijk een voorbeeldakte.