Benelux merkregistratie.

Het gebruik van een merk levert u helaas géén rechten op. U heeft alleen recht op bescherming, als u uw merk in het merkenregister laat inschrijven. Wilt u uw merk voor de Nederlandse markt registreren? Dan dienen we een Benelux-merkaanvraag in bij de betreffende overheidsinstantie. Gedurende een periode van 10 jaar heeft u de zekerheid dat niemand aan uw merk mag komen. Daarna kunt u uw registratie telkens met een periode van 10 jaar verlengen.

Benelux-merkregistratie omvat 3 landen

Een Benelux-merkregistratie geeft u het exclusieve recht op het gebruik van het merk in vooraf bepaalde product- en dienstklassen in Nederland, België en Luxemburg. De drie Benelux-landen hebben sinds 1971 een gezamenlijke regeling voor merkbescherming: het Benelux Verdrag voor Intellectueel Eigendom. Een registratie in alleen Nederland is niet mogelijk.

Klassenindeling producten en diensten

Het belangrijkste onderdeel van merkregistratie is classificatie. Een zorgvuldige classificatie bepaalt de beschermingsomvang van uw merk en versoepelt het optreden tegen merkconflicten. Het internationale classificatiesysteem van Nice kent 45 standaardcategorieën. Wij delen de producten of diensten die tot uw merk behoren in, en stellen een gedetailleerde en op maat gemaakte, juridische omschrijving op.

Welke rechten heeft de houder van een Benelux-merk?

Met een Benelux-merkinschrijving kunt u derden verbieden uw merk of een overeenkomend merk te registreren of te gebruiken. Mits het om dezelfde of soortgelijke producten en diensten gaat. U heeft niet alleen het recht om bezwaar te maken tegen later ingediende Benelux-merken, maar tegen álle in de Benelux geldende merken, inclusief EU-merken en internationale merken.

Bescherm nu uw merk in de Benelux!

Wilt u uw merk laten registreren, verlengen of bewaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag uw mogelijkheden, via info@merkecht.nl of bel direct naar 076 - 514 84 03.