De kosten voor het aanvragen van een octrooi bestaan in principe uit aanvraagkosten zelf, kosten voor het verrichten van een verplicht onderzoek naar de zogenaamde stand van de techniek, en de kosten van een octrooigemachtigde die je bij de aanvraag kan helpen. De aanvraagkosten hangen af van waar het octrooi wordt aangevraagd en de onderzoekskosten worden bepaald door waar het onderzoek wordt verricht. De kosten van de octrooigemachtigde zijn afhankelijk van wat het uurtarief van de octrooigemachtigde is. Naast de aanvraagkosten gelden er op een gegeven moment ook kosten voor de instandhouding van het octrooi. 

Wij kunnen geen octrooien voor je aanvragen, maar hebben wel een groot netwerk van IE-professionals. Wij kunnen je dus wel doorverwijzen naar een geschikte octrooigemachtigde die jouw vragen kan beantwoorden en je verder kan helpen.