Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig, mits de jaarlijkse instandhoudingstaksen betaald worden.