Annette begeleidt klanten bij de registratie en handhaving van merken en modellen en adviseert bij juridische conflicten en procedures. Daarbij gaat Annette pragmatisch te werk en geeft ze graag duidelijke adviezen. Bij conflicten probeert Annette eerst te kijken of een schikking mogelijk is.

Betrokkenheid en interesse in de klant is van belang voor goed advies. Je moet weten wat er speelt om goed te kunnen adviseren.

Annette: ‘Ik heb een voorliefde voor eenvoudige minimalistische logo’s (zoals de swoosh van Nike, Instagram, Apple, Target).’

Daphine Venselaar 1
Annette heeft de tweejarige opleiding van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht afgerond.

Wil je iets vragen?

Annette Lindeman

mr. Annette Lindeman

Senior Jurist Intellectueel Eigendom

annette@merkecht.nl

"Intellectueel eigendom begrijpelijk maken is onze taak"