Modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat de vormgeving van producten beschermt. Het modelrecht geeft de eigenaar exclusieve rechten om een model te gebruiken en te exploiteren, waardoor derden worden verhinderd om het model zonder toestemming van de houder te gebruiken.

Meer informatie over het modelrecht