Wat als iemand jouw domeinnaam misbruikt?

Wat kun je als ondernemer doen als een vergelijkbare domeinnaam door een derde partij is geregistreerd en wordt gebruikt?

Misbruik domeinnaam

Wat kun je als ondernemer doen als een vergelijkbare domeinnaam door een derde partij is geregistreerd en wordt gebruikt? Hierover gelden de volgende regels: voor een domeinnaam geldt het recht van de eerste. Indien u echter over oudere handelsnaamrechten en/of merkrechten beschikt, zijn er goede mogelijkheden om een conflicterende domeinnaam op te eisen. De beste manier is om een arbitragezaak aanhangig te maken bij het WIPO, die een bindende uitspraak kan doen in een geschil over een domeinnaam. Indien een identieke of gelijkende domeinnaam later en te kwader trouw is geregistreerd en u bovendien sterke merkrechten heeft, is de kans groot dat u succes zult hebben.

Misbruik van domeinnaam tegengaan

Wordt een gelijkende domeinnaam door een ander gebruikt op internet? Neem contact op met een van onze juristen die u geheel vrijblijvend zullen informeren of en hoe hier iets aan gedaan kan worden. 

FAQ.

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen over het registreren, beschermen en bewaken van merken en modellen.