Merkenrecht en auteursrecht zijn twee verschillende juridische aspecten die betrekking hebben op het Intellectueel Eigendom. Het belangrijkste verschil ligt in de aard van de bescherming en de objecten die ze beschermen.

Merkenrecht: Merkenrecht is het geheel van wetgeving, regels, eisen en jurisprudentie die de rechten op een merk bepalen. Het aanvragen van merkenrecht is van belang om te kunnen optreden tegen copycats of meelifters.

Auteursrecht: Auteursrecht beschermt creatieve werken, zoals boeken, muziek, kunstwerken en software. Het biedt auteurs exclusieve rechten op hun creaties, waaronder het recht op reproductie, distributie en openbare vertoning. Auteursrecht ontstaat automatisch zodra een werk in een tastbare vorm wordt gecreëerd. Het is waardevol om aantoonbaar te maken dat jij de maker bent van een specifiek werk. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals het laten waarmerken van een exemplaar door een notaris of advocaat. Een even betrouwbare en kostenefficiënte alternatieve optie is het vastleggen van een i-DEPOT bij ons. Hiermee registreer je de creatiedatum van een concept of idee bij de overheid.

In het kort, merkenrecht waarborgt de identiteit van producten of diensten, terwijl auteursrecht de exclusieve rechten van creatieve makers op hun creatieve werken beschermt.