Een merk is een handels-, product- of dienstnaam, een logo, teken of symbool, een kleur of vorm dat geregistreerd is in het merkenregister om de producten of diensten die een onderneming aanbiedt, te kunnen onderscheiden. De Engelse benaming voor een merk is ook wel trademark.
Een merk moet onderscheidend zijn zodat de consumenten die bekend zijn in jouw markt, bij het zien van jouw merk weten dat de producten en/of diensten van jouw onderneming afkomstig zijn. Hoe groter het onderscheid, hoe sterker het merk, hoe beter de bescherming. Er zijn verschillende soorten merken en er zijn verschillende regio’s en landen waarin je het merk kan laten registreren. Bij je merkregistratie moet je kiezen voor welk soort producten en diensten (welke ‘klasse’) je jouw merk wil registreren. 


Artikel 2 Merkenrechtrichtlijn:
“Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”