Een beeldmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit grafische aspecten. Hierbij zal een huisstijlwijziging gevolgen kunnen hebben. Let er dan op dat er dan wellicht een nieuwe merkaanvraag nodig is. Voorbeelden van beeldmerken zijn:

H4 Wat is een beeldmerk?      H4 Wat is een beeldmerk? 1    H4 Wat is een beeldmerk? 2