De merkeninstantie (het BBIE, EUIOP, WIPO of de nationale merkeninstantie) is uiteindelijk degene die beslist of een merk geregistreerd kan worden. Zij controleren of het merk aan de vereisten voor een merk voldoet. Deze vereisten zijn per land en regio verschillend.