Een merkenbureau helpt je met je aanvraag. Zij dienen deze in bij de merkeninstantie. Daarnaast biedt ons bureau een merkbewakingsservice aan waarbij er gekeken wordt of er andere aanvragen zijn die jouw merk kunnen schaden. We zijn er vooral om de ondernemer te ontzorgen en alles uit handen te nemen om de rechten van de ondernemer goed vast te leggen, te bewaken en te handhaven. Wij zijn er voor alle zaken rondom merken en andere vormen van intellectueel eigendom. We helpen je graag met vragen of juridische problemen in ons IE-vakgebied.

Alle veelgestelde vragen