Een merkenbureau helpt je met jouw aanvraag. Zij dienen deze in bij de merkeninstantie. Merk-Echt biedt hiernaast ook een merkbewakingsservice aan. Hierbij houden we continu in de gaten of er andere aanvragen zijn die jouw merk kunnen schaden. We zijn er vooral om jou als ondernemer te ontzorgen, jouw rechten goed vast te leggen, te bewaken en te handhaven. Wij zijn er voor alle zaken rondom merken en andere vormen van intellectueel eigendom. We helpen je graag met vragen of juridische problemen.