Als de gegevens van de merkhouder wijzigen, bijvoorbeeld door een naamswijziging of een verhuizing, dan moeten die gegevens aangepast worden in het register. Als de merkhouder namelijk zijn rechten wil inroepen tegen derden, bijvoorbeeld in een conflict, dan moet de juiste eigenaar in het merkenregister staan.