Dit kun je zien door dit op te zoeken in de merkenregisters: deze zijn voor iedereen openbaar. Welk merkenregister je moet raadplegen is afhankelijk van de landen en/of regio’s waar het merk geregistreerd is. Bedenk hierbij dat in Nederland alle Benelux én alle EU merken geldig zijn. 

Voor merkregistraties die alleen in één land zijn gedaan zul je de nationale merkenregisters moeten raadplegen van dat land en de eventuele regionale registers, zoals het EU register. Het merkenregister voor merken in de Benelux is het BBIE). Voor EU-merkregistraties kun je de database van het EUIPO raadplegen. Merken met een meer internationaal karakter dan de EU alleen kun je in de database van het WIPO raadplegen.