Wanneer je verschillende namen of logo’s hebt, zul je iedere aanvraag apart moet doen. Voor iedere aanvraag dient dan ook apart het tarief voor de aanvraagprocedure bij de merkeninstantie betaald te worden. Wanneer je een naam en logo altijd in combinatie met elkaar gebruikt, kun je er voor kiezen dit als één woordbeeldmerk aan te vragen. Mocht je echter ooit het logo wijzigen (en dat gebeurt in de praktijk nogal eens) moet je weer een nieuw woordbeeldmerk aanvragen. Er zijn dus wat voors en tegens om een woord en een logo in dezelfde aanvraag te combineren.
Wanneer wij de merkaanvraag voor je doen, kunnen wij je hierbij uiteraard adviseren.