Hoewel het niet verplicht is om je merklicentie in te schrijven in het merkenregister is het zeker aan te raden. Zonder een geregistreerde merklicentie kan de licentienemer geen schadevergoeding eisen van derden; dit recht blijft uitsluitend bij de merkhouder. Het opstellen van een merklicentie is een complex proces. Daarom is het essentieel om een merkenbureau in te schakelen dat ervoor zorgt dat de licentieovereenkomst goed is geregeld voor alle betrokken partijen en dat de belangrijkste risico’s zijn afgedekt.