Degene met een oudere merkregistratie heeft over het algemeen het alleenrecht en kan juist tegen nieuwere merken optreden. Hier zit één maar aan: wanneer het oudere merk niet binnen 5 jaar na registratie het merk daadwerkelijk en aantoonbaar gebruikt, kan deze merkregistratie worden aangevochten. In zo’n geval kun je dus optreden tegen een ouder merk.

Dit is heel erg afhankelijk van de situatie en het is van belang dat je je hierbij goed laat voorlichten. Dit kan namelijk ook in je nadeel werken: het zou zomaar kunnen zijn dat jij je opeens geconfronteerd ziet met een claim van de andere partij omdat je een jonger merk gebruikt wat volgens je eigen stellingname te veel op dat van hen lijkt