De merkaanvraagprocedure van een merk begint bij de aanvraag. Bij welke instantie deze moet worden ingediend is afhankelijk van de regio’s waarin het merk moet komen te gelden. Nadat het is ingediend en de kosten voor de merkeninstantie zijn betaald, wordt de aanvraagdatum vastgelegd. Als het merk uiteindelijk wordt ingeschreven is dit de datum waarop het merkenrecht ingaat. Daarna volgt de toetsing door de merkeninstantie aan de vereisten die er gelden in de betreffende regio of het land.

Het antwoord op de inhoudelijke toetsing kan soms zijn dat de aanvraag wordt afgewezen. Dan wordt je merk niet geregistreerd, tevens ben je het geld voor de aanvraag dan kwijt. Vaker gebeurt het dat de overheid het met enkele details niet eens is en een verzoek tot aanpassing doet. Merk-Echt behandelt deze verzoeken zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Tegen een beslissing van de overheid kun je in beroep gaan, waar wij je ook bij kunnen bijstaan.

Is de inhoudelijke toetsing akkoord dan is de merkaanvraag op absolute gronden geaccepteerd. Gefeliciteerd! Dan wordt jouw merk vervolgens gepubliceerd, waarna de oppositietermijn ingaat. Nu wordt er op de zogenaamde relatieve gronden getoetst. Gedurende deze tijd kunnen andere merkhouders bezwaar indienen tegen jouw merkaanvraag, omdat het bijvoorbeeld verwarring kan veroorzaakt met hun merk. 

Pas op! het merkenregister is uiteraard een openbaar register, de naam en adresgegevens van de merkhouder zijn dus openbaar. Een wederpartij die bezwaar maakt of laat maken door zijn gemachtigde stuurt dit bezwaar soms rechtstreeks naar jou toe i.p.v. naar ons, je gemachtigde. Zij hopen natuurlijk dat je direct reageert, liefst telefonisch, zodat ze je voor jou nadelige verklaringen kunnen ontlokken. Reageer hier dus niet rechtstreeks op maar verwijs ze door naar onze juristen.

Wanneer deze oppositie wordt toegewezen, kan er gevraagd worden bepaalde klassen (deels) te schrappen uit je aanvraag, zodat je merk wel kan worden geregistreerd, maar voor minder producten en diensten dan eerst de bedoeling was. Jouw merk en het andere merk zitten dan niet meer in elkaars vaarwater zodat jullie naast elkaar kunnen blijven bestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan je merkaanvraag worden afgewezen en wordt je merk niet geregistreerd. Wordt de oppositie afgewezen dan heb jij gewonnen, het merk wordt dan geregistreerd.

Alle veelgestelde vragen