1. Indienen merkaanvraag

Bij welke instantie jouw merk moet worden ingediend hangt af van de regio’s waarin je jouw merk beschermd wil hebben. 

2. Aanvraagdatum vaststellen

Nadat het merk is ingediend en de kosten voor de merkeninstantie zijn betaald, wordt de aanvraagdatum vastgelegd. De datum waarop het merkenrecht ingaat, is de datum waarop het merk wordt ingeschreven in de merkenregisters

3. Toetsing merkaanvraag

De merkeninstantie toetst of jouw merkaanvraag ook voldoet aan de vereisten die gelden in de regio of het land waar jij de aanvraag doet. Het kan voorkomen dat jouw aanvraag, na de inhoudelijke toetsing, wordt afgewezen. Jouw merk wordt dan niet geregistreerd en je bent het geld voor de aanvraag kwijt. Vaker gebeurt het dat de overheid het met enkele details niet eens is en een verzoek tot aanpassing doet. Merk-Echt behandelt deze verzoeken zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Tegen een beslissing van de overheid kun je altijd in beroep gaan, waar wij je ook bij kunnen bijstaan.

4. Acceptatie merkaanvraag 

Is de inhoudelijke toetsing akkoord? Dan is jouw merkaanvraag op absolute gronden geaccepteerd: gefeliciteerd! Je merk wordt nu gepubliceerd.

5. Oppositietermijn

Hierna gaat de oppositietermijn in. Jouw aanvraag wordt dan op relatieve gronden getoetst. In deze tijd kunnen andere merkhouders bezwaar indienen tegen jouw merkaanvraag, bijvoorbeeld omdat het verwarring veroorzaakt met hun merk. 

Pas op! het merkenregister is openbaar. De naam en adresgegevens van de merkhouder zijn dus inzichtelijk. Een wederpartij die bezwaar maakt of laat maken door zijn gemachtigde stuurt dit bezwaar soms rechtstreeks naar jou toe i.p.v. naar ons; jouw gemachtigde. Zij hopen natuurlijk dat je direct reageert, het liefst telefonisch, zodat je een voor jou nadelige verklaring kunnen ontlokken. Waak hiervoor en reageer hier nooit rechtstreeks op maar verwijs ze altijd door naar onze juristen.

Wordt de oppositie toegewezen (het bezwaar geaccepteerd)? Dan kan het zijn dat je gevraagd wordt om bepaalde klassen (deels) te schrappen uit je aanvraag. Je merk kan dan wel worden geregistreerd, maar voor minder producten en diensten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jouw merk en het andere merk zitten dan niet meer in elkaars vaarwater, zodat jullie naast elkaar kunnen blijven bestaan. 

Is dit niet mogelijk? Dan kan het twee kanten op: je merkaanvraag wordt afgewezen en jouw merk wordt dus niet geregistreerd óf de oppositie wordt afgewezen. In het laatste geval heb jij gewonnen en wordt jouw merk gewoon geregistreerd.