In de meeste landen wordt een merkenrecht geregistreerd voor een periode van 10 jaar, waarna het kan worden verlengd voor opeenvolgende perioden van 10 jaar zolang het merk wordt gebruikt en de verlengingskosten worden betaald. Het is belangrijk om te onthouden dat het niet gebruiken van een merk (de gebruikplicht) gedurende een bepaalde periode kan leiden tot verlies van het merkenrecht.