Wanneer je een merk registreert, krijg je een alleenrecht om dat merk voor de beschreven producten en diensten te gebruiken voor 10 jaar. Na 10 jaar moet je de merkregistratie verlengen. Wij kunnen dit voor jou in de gaten houden en je op de hoogte stellen wanneer het tijd is voor een merkverlenging. Pas daarbij wel op voor spookfacturen!

Daarnaast is het van belang dat wanneer andere mensen jouw merk of een merk dat sterk op dat van jou lijkt gebruiken en je hier niets tegen doet, je jouw monopoly kunt verliezen. Deze zorg kunnen wij voor je uit handen nemen met onze merkbewakingsservice. Merkaanvragen die jouw merk kunnen schaden kunnen wij voor je opsporen en in overleg met jou kunnen wij voor je hiertegen optreden.